351 Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" від 6 жовтня 2005 року N 2961-IV
352 Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року N 3480-IV
353 Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності" від 15 листопада 2011 року N 4025-VI
354 ГЕНЕРАЛЬНА СХЕМА ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ (ЗАТВЕРДЖЕНО Законом України від 7 лютого 2002 року N 3059-III )
355 Закон України "Про молоко та молочні продукти" від 24 червня 2004 року N 1870-IV
356 Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"
357 Закон України "Про обіг векселів в Україні" від 5 квітня 2001 року N 2374-III
358 Закон України "Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ" від 12 грудня 1991 року N 1972-XII
359 Закон України "Про Вищу раду юстиції" від 15 січня 1998 року N 22/98-ВР
360 ЗАКОН УКРАЇНИ Про угоди про розподіл продукції
361 ЗАКОН УКРАЇНИ Про приватизацію державного житлового фонду
362 ЗАКОН УКРАЇНИ Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему від 21 жовтня 2011 року N 3960-VI
363 Закон України "Про попереднє ув'язнення" від 30 червня 1993 року N 3352-XII
364 Закон України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" від 23 березня 2000 року N 1587-III
365 Закон України Про чисельність Збройних Сил України на 2012 рік
366 Закон України Про соціальний діалог в Україні
367 Закон України Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні
368 Закон України Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів
369 Закон України Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі
370 Закон України Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності
371 Закон України Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності
372 Закон України Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року
373 Закон України Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах
374 Закон України Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів (від 2 грудня 2010 року N 2755-VI)
375 Закон України Про засади функціонування ринку природного газу
376 Закон України Про засади внутрішньої і зовнішньої політики
377 Закон Україна Про забезпечення комерційного обліку природного газу
378 Закон України Про державно-приватне партнерство
379 Закон України Про державне регулювання у сфері комунальних послуг (від 7 жовтня 2010 року N 2592-VI)
380 Закон України "Про доступ до судових рішень" від 22 грудня 2005 року N 3262-IV
381 Закон України "Про лікарські засоби " від 4 квітня 1996 року N 123/96-ВР
382 Закон України Про чисельність Збройних Сил України на 2011 рік
383 Закон України Про центральні органи виконавчої влади
384 Закон України Про Регламент Верховної Ради України від 9 березня 2010 року N 1952-VI
385 Закон України Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим
386 Закон України Про посилення захисту майна редакцій засобів масової інформації, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок
387 Закон України Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об'єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва
388 Закон України Про культуру
389 Закон України Про Кабінет Міністрів України від 2 грудня 2010 року N 2756-VI
390 Закон України Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів від 30 серпня 2010 року N 2491-VI
391 Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" від 22 вересня 2011 року N 3773-VI
392 Закон України "Про іпотеку" від 5 червня 2003 року N 898-IV
393 Закон України "Про імміграцію" від 7 червня 2001 року N 2491-III
394 Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 21 червня 2001 року N 2558-III
395 Закон України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 15 травня 2003 року N 755-IV
396 Закон України "Про протидію торгівлі людьми" від 20 вересня 2011 року N 3739-VI
397 Закон України Про державну реєстрацію актів цивільного стану
398 Закон України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей
399 Закон України Про пенсійне забезпечення
400 Закон України Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні