201 ЗАКОН УКРАЇНИ Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі карантину рослин
202 ЗАКОН УКРАЇНИ Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави
203 ЗАКОН УКРАЇНИ Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки
204 ЗАКОН УКРАЇНИ Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав
205 ЗАКОН УКРАЇНИ Про основи національної безпеки України
206 ЗАКОН УКРАЇНИ Про оборону України
207 ЗАКОН УКРАЇНИ Про проведення економічного експерименту щодо державної підтримки суднобудівної промисловості
208 ЗАКОН УКРАЇНИ Про адміністративні послуги
209 ЗАКОН УКРАЇНИ Про депозитарну систему України
210 ЗАКОН УКРАЇНИ Про державні лотереї в Україні
211 ЗАКОН УКРАЇНИ Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць
212 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про боротьбу з тероризмом"
213 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про оренду державного та комунального майна"
214 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про іпотечні облігації"
215 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності"
216 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про залізничний транспорт"
217 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про управління об'єктами державної власності"
218 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про зайнятість населення"
219 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про інститути спільного інвестування"
220 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про Національний архівний фонд та архівні установи "
221 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про екстрену медичну допомогу"
222 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про приватизацію державного майна"
223 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"
224 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про засади державної мовної політики"
225 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про вибори Президента України"
226 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про поштовий зв'язок"
227 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про національні меншини в Україні "
228 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про географічні назви"
229 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про всеукраїнський та місцеві референдуми"
230 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про позашкільну освіту"
231 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про інформаційні агентства"
232 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації"
233 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про загальну середню освіту"
234 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про телекомунікації"
235 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" та інших законодавчих актів України"
236 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про оренду землі"
237 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів"
238 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
239 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про державну експертизу землевпорядної документації"
240 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
241 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні"
242 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про професійно-технічну освіту"
243 ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні
244 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року"
245 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності"
246 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про індустріальні парки"
247 ЗАКОН УКРАЇНИ Про відходи
248 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства"
249 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про ратифікацію Угоди про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів"
250 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про місцеві державні адміністрації"