ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

22.04.2014

м. Київ

N 7-2

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 травня 2014 р. за N 501/25278

Про затвердження Порядку виплати доплати до пенсії окремим категоріям осіб, які перебували на утриманні осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року

Відповідно до пунктів 9, 11 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 384, постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2014 року N 76 "Про соціальний захист членів сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року" правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок виплати доплати до пенсії окремим категоріям осіб, які перебували на утриманні осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, що додається.

2. Юридичному управлінню Пенсійного фонду України (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови правління

В. О. Кравчук

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр соціальної
політики України

Л. Денісова

Перший заступник керівника
Спільного представницького
органу об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
22 квітня 2014 року N 7-2

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 травня 2014 р. за N 501/25278

 

 

 

 

 

 

Порядок
виплати доплати до пенсії окремим категоріям осіб, які перебували на утриманні осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року

1. Цей Порядок визначає механізм виплати доплати до пенсії у зв'язку з втратою годувальника непрацездатним членам сімей, які перебували на утриманні осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, які відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, а також працівників правоохоронних органів і військовослужбовців, смерть яких пов'язана з участю в зазначених акціях (далі - доплата), згідно із затвердженим Міністерством соціальної політики списком осіб, члени сімей яких мають право на отримання одноразової грошової допомоги та доплати (далі - члени сімей).

2. Доплата виплачується, якщо розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсій за особливі заслуги перед Україною, сум індексації та інших доплат, установлених законодавством) (далі - пенсія) разом з одержуваною заробітною платою (доходом) членів сімей становить менш як 10000 гривень з урахуванням того, що після встановлення доплати сума таких виплат не повинна перевищувати зазначеного розміру.

3. Розмір доплати встановлюється на рівні 5000 гривень, але не більше ніж розмір, який визначається за кожен місяць окремо як різниця між 10000 гривень та сумою пенсії і заробітної плати (доходу) членів сімей, визначеної за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі - реєстр застрахованих осіб Державного реєстру) за місяць, що передує місяцю, у якому визначається розмір доплати.

Розмір доплати визначається щомісяця до 27 числа місяця, що передує місяцю, за який нараховується і виплачується доплата.

У разі якщо після визначення розміру доплати до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру внесено (змінено) інформацію про заробітну плату (дохід) члена сім'ї за попередні місяці визначається новий розмір доплати за місяці, при визначенні розміру доплати за які така інформація не була врахована.

4. Виплата доплати здійснюється у порядку, встановленому для виплати пенсій відповідно до чинного законодавства.

 

Директор департаменту
пенсійного забезпечення

В. Машкін