ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

21.01.2014

м. Київ

N 1-1

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 лютого 2014 р. за N 222/24999

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов правління Пенсійного фонду України

Відповідно до пунктів 9, 11 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 384, правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову правління Пенсійного фонду України від 27 вересня 2010 року N 21-5 "Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2010 року за N 994/18289;

постанову правління Пенсійного фонду України від 08 жовтня 2010 року N 22-1 "Про затвердження Положення про Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2010 року за N 1005/18300.

2. Юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління Пенсійного фонду України Никитенко В. С.

 

В. о. Голови правління

В. О. Кравчук

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Заступник Міністра
соціальної політики України

Л. Дроздова

Директор Фонду соціального
страхування з тимчасової
втрати працездатності

О. В. Погодін

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на
національному рівні

О. Мірошниченко

Заступник Голови
Спільного представницького
органу об'єднань профспілок

С. М. Кондрюк

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на
виробництві та професійних
захворювань України

В. Акопян

Директор Державного центру
зайнятості

Л. Сідельнікова