МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.12.2011

м. Київ

N 3544/5

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 грудня 2011 р. за N 1494/20232

Про затвердження Порядку надання інформації Пенсійним фондом України на запити органів державної виконавчої служби

Відповідно до статті 4 Закону України "Про виконавче провадження" та з метою вдосконалення порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та Пенсійного фонду України та забезпечення належного виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) і спрощення процедури забезпечення державних виконавців інформацією про осіб - боржників, які отримують пенсії за рахунок коштів Пенсійного фонду України, та інформацією про джерела отримання доходів боржників - фізичних осіб

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання інформації Пенсійним фондом України на запити органів державної виконавчої служби, що додається.

2. Визначити адміністратором обміну інформацією, який забезпечує та здійснює технічне супроводження процедури подання запитів та отримання відповідей органами державної виконавчої служби, Державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України.

3. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Державній виконавчій службі України (Стаднік Г. В.) спільно з Державним підприємством "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України (Добжанський В. Б.) у двомісячний строк з дня набрання чинності цим наказом забезпечити підготовку та затвердження протоколів обміну інформацією та належне виконання цього наказу.

6. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.) довести цей наказ до відома начальників Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Сєдова А. Ю.

 

Міністр

О. Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
виконавчої служби України

Г. В. Стаднік

 

 

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

19.12.2011

м. Київ

N 38-2

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 грудня 2011 р. за N 1494/20232

Про затвердження Порядку надання інформації Пенсійним фондом України на запити органів державної виконавчої служби

Відповідно до статті 4 Закону України "Про виконавче провадження", пунктів 9, 11 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 384, та з метою вдосконалення порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та Пенсійного фонду України правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок надання інформації Пенсійним фондом України на запити органів державної виконавчої служби, що додається.

2. Департаменту персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж (Ніколаєв О. Б.) разом з юридичним управлінням (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови правління Пенсійного фонду України Кравчука В. О.

 

Голова правління

Б. Зайчук

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
19.12.2011 N 3544/5,
Постанова правління Пенсійного фонду України
19.12.2011 N 38-2

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 грудня 2011 р. за N 1494/20232

 

 

 

 

 

Порядок
надання інформації Пенсійним фондом України на запити органів державної виконавчої служби

1. Цей Порядок розроблено відповідно до положень Закону України "Про виконавче провадження" та визначає процедуру надання інформації Пенсійним фондом України про осіб - боржників, які отримують пенсії, та інформації про джерела отримання доходів боржників - фізичних осіб на запити органів державної виконавчої служби.

2. Відповідно до цього Порядку Пенсійний фонд України надає інформацію про осіб - боржників, які отримують пенсії, розмір їх пенсії та найменування органу Пенсійного фонду України, на обліку в якому перебуває боржник, та інформацію про осіб - боржників, які працюють за трудовими та цивільно-правовими договорами, про їх останнє місце роботи.

3. Формат, структура файлів запитів та файлів відповідей, форма журналу обліку та відповідей, регламент обміну інформацією, терміни впровадження програмного забезпечення для взаємообміну інформацією визначаються протоколами обміну інформацією.

4. Органи державної виконавчої служби подають запити до Пенсійного фонду України через Державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України.

5. Відповіді на запити органів державної виконавчої служби надаються Пенсійним фондом України через Державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України.

6. Дані відправляються та передаються в електронній формі через телекомунікаційні мережі з використанням електронного цифрового підпису відповідно до чинного законодавства.

7. Ведення журналів обліку запитів та відповідей на запити здійснює Державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України.

8. Використання органами державної виконавчої служби отриманої інформації здійснюється в порядку, установленому Законом України "Про виконавче провадження".

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади
Міністерства юстиції України

О. В. Зеркаль

Директор департаменту
персоніфікованого обліку,
інформаційних систем та мереж
Пенсійного фонду України

О. Б. Ніколаєв