ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

29.11.2011

м. Київ

N 36-4

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 грудня 2011 р. за N 1473/20211

Про затвердження стандартів надання адміністративних послуг

Відповідно до пунктів 9, 11 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 384, правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Стандарт надання адміністративної послуги зі здійснення видачі свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

Стандарт надання адміністративної послуги зі здійснення видачі пенсійного посвідчення.

2. Юридичному управлінню Пенсійного фонду України (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови правління Пенсійного фонду України Кравчука В. О.

 

Голова правління

Б. Зайчук

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

В. Надрага

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
29.11.2011 N 36-4

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 грудня 2011 р. за N 1473/20211

 

 

 

 

 

СТАНДАРТ
надання адміністративної послуги зі здійснення видачі свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування

I. Загальні положення

1.1. Цей Стандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги щодо видачі свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - страхове свідоцтво).

1.2. Адміністративний орган (структурний підрозділ), що надає послугу, - управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах (далі - орган Фонду).

II. Перелік категорій одержувачів

Одержувачами адміністративної послуги є застраховані особи, в тому числі особи, які забезпечують себе роботою самостійно, відповідно до Порядку видачі свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2000 N 1306 (далі - Порядок).

III. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги, строк надання адміністративної послуги

3.1. Адміністративна послуга надається на підставі анкети застрахованої особи згідно із зразком, наведеним у додатку до Порядку видачі свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2000 N 1306.

Анкета застрахованої особи подається до органу Фонду роботодавцем (страхувальником) та особами, які забезпечують себе роботою самостійно.

3.2. Після надходження анкети застрахованої особи до органу Фонду уповноваженою посадовою особою цього органу заповнюється страхове свідоцтво згідно із пунктом 7 Порядку.

3.3. Орган Фонду оформлює страхове свідоцтво протягом трьох тижнів з дня одержання анкети, крім випадків, зазначених у пункті 3.4 цього розділу.

3.4. У разі необхідності внесення уточнень до відомостей про особу орган Фонду надсилає застрахованій особі через роботодавця (страхувальника), а особам, які забезпечують себе роботою самостійно, - безпосередньо відповідний запит.

Застрахована особа протягом 7 календарних днів з дня одержання цього запиту уточнює в ньому відомості про себе (у разі необхідності підтверджує їх документально), підписує його і через роботодавця (страхувальника), а особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особисто повертають запит відповідному органу Фонду.

3.5. Оформлене страхове свідоцтво разом із супроводжувальною відомістю за формою згідно із додатком 2 до Порядку реєстрації та обліку свідоцтв про загальнообов'язкове державне соціальне страхування в органах Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 19.01.2002 N 2-6, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.04.2002 за N 365/6653, надсилається відповідному роботодавцю (страхувальнику).

Роботодавець (страхувальник) протягом 7 календарних днів з дня одержання страхового свідоцтва видає його застрахованій особі під розписку у супроводжувальній відомості. Заповнені та засвідчені роботодавцем (страхувальником) супроводжувальні відомості повертаються органу Фонду.

Особи, які забезпечують себе роботою самостійно, одержують страхові свідоцтва безпосередньо в органах Фонду під розписку після пред'явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

3.6. У разі наявності у тексті страхового свідоцтва помилок, неможливості його видачі роботодавцем (страхувальником) застрахованій особі через її звільнення, втрати або пошкодження страхового свідоцтва видача страхових свідоцтв, а також їх дублікатів здійснюється згідно із пунктами 11 - 15 Порядку.

3.7. Приймання, облік, зберігання та передавання страхових свідоцтв в органах Фонду здійснюються згідно із Порядком реєстрації та обліку свідоцтв про загальнообов'язкове державне соціальне страхування в органах Пенсійного фонду України, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 19.01.2002 N 2-6, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.04.2002 за N 365/6653.

IV. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена

Адміністративна послуга щодо видачі страхового свідоцтва здійснюється безоплатно.

V. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені законодавством України про державну службу.

VI. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

Надання адміністративної послуги здійснюється в адміністративних будівлях органів Фонду.

VII. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації тощо

7.1. Одержувачі адміністративної послуги можуть отримати консультаційну допомогу з питань, пов'язаних з наданням адміністративної послуги, за контактними телефонами відповідних органів Фонду, розміщеними в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Пенсійного фонду України www.pfu.gov.ua.

7.2. Видача страхового свідоцтва здійснюється відповідно до графіка роботи відповідних органів Фонду.

VIII. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги

Послуга надається у міру надходження відповідних документів у терміни, визначені законодавством.

IX. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та під час надання адміністративної послуги

Інформація про цей Стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачеві безкоштовно шляхом розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Пенсійного фонду України www.pfu.gov.ua та веб-сайтах відповідних органів Фонду.

X. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту

Скарга на дії працівників органів Фонду щодо недотримання Стандарту розглядається відповідними органами Фонду, головними управліннями Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Пенсійним фондом України в установленому законодавством порядку.

 

Директор департаменту
персоніфікованого обліку,
інформаційних систем та мереж

О. Ніколаєв