Про затвердження Порядку взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Постанова правління Пенсійного фонду України
від 27 вересня 2010 року N 21-6
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 жовтня 2010 року за N 995/18290


Відповідно до статті 5 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - Порядок), що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову правління Пенсійного фонду України від 10.10.2006 N 14-4 "Про затвердження Порядку узяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців як платників страхових внесків", зареєстровану у Міністерстві юстиції України 02.11.2006 за N 1184/13058.

3. Внести зміну до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, яка затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 N 21-1, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 за N 64/8663 (із змінами), а саме:
розділ 3 виключити.

4. Департаменту надходження доходів (Литвиненко В. В.) та юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову для державної реєстрації до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління В. М. Короневського.

6. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року, крім пункту 5.4 Порядку, який набирає чинності з 10 лютого 2011 року.


Голова правління

Б. Зайчук

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництваМ. Бродський

Директор Державного центру
зайнятості - керівник виконавчої
дирекції Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування
України на випадок безробіття

В. Галицький

Голова Спільного представницького
органу сторони роботодавців на
національному рівніО. В. Мірошниченко

Міністр праці та соціальної політики
України


В. Надрага

В. о. Директора Виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та
професійних захворювань України
С. Лапчик

Директор Виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування з тимчасової
втрати працездатностіС. П. Санченко

За дорученням першого заступника
Керівника СПО,
заступник Голови Федерації
профспілок України
С. Я. Українець

Віце-Президент Спілки орендарів
і підприємців України


Б. ІльченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
27.09.2010 N 21-6
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 жовтня 2010 р. за N 995/18290


Порядок
взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 5 Закону України "Про збір та облік єдиноговнеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" і визначає механізм взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Порядок поширюється на платників єдиного внеску, зазначених у пунктах 1, 4 та 5 частини першої статті 4 Закону України "Про збір та облік єдиноговнеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - платники єдиного внеску).
Взяття на облік платників єдиного внеску здійснюється Пенсійним фондом України шляхом внесення відповідних відомостей до реєстру страхувальників.
1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" і Законом України "Про збір та облік єдиноговнеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

2. Взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, на яких поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

2.1. Взяття на облік юридичних осіб здійснюється управліннями Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах (далі - органи Пенсійного фонду) за місцезнаходженням юридичної особи на підставі відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, наданих державним реєстратором згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей органами Пенсійного фонду.
2.2. Взяття на облік фізичних осіб - підприємців як платників єдиного внеску здійснюється органами Пенсійного фонду за місцем проживання особи на підставі відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, наданих державним реєстратором згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей органами Пенсійного фонду.
2.3. У день отримання зазначених відомостей органи Пенсійного фонду направляють відомості про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців до відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд соціального страхування від нещасних випадків).
Згідно з отриманою від органу Пенсійного фонду інформацією робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків приймає рішення про віднесення до класу професійного ризику виробництва юридичної особи або фізичної особи - підприємця та не пізніше наступного робочого дня направляє органу Пенсійного фонду повідомлення про віднесення його до класу професійного ризику виробництва.
2.4. Повідомлення про взяття на облік юридичної особи або фізичної особи - підприємця як платника єдиного внеску безоплатно надсилається платникупоштою з повідомленням про вручення наступного робочого дня з дня взяття на облік в органі Пенсійного фонду за формою згідно з додатком 1.
У разі незгоди зі встановленим розміром єдиного внеску платник протягом десяти робочих днів з дня надходження повідомлення про взяття на облік має право звернутися до органу Пенсійного фонду з письмовою заявою про зміну розміру єдиного внеску.
Бюджетні установи, підприємства та організації всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариства УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці, а також підприємства та організації громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці, разом із заявою подають органу Пенсійного фонду документи про підтвердження зазначеного статусу.
У разі незгоди платника єдиного внеску зі встановленим розміром єдиного внеску у зв'язку ізвіднесенням до відповідного класу професійного ризику виробництва платник здійснює узгодження класу професійного ризику виробництва з робочим органом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків.
Про встановлення нового розміру єдиного внеску органи Пенсійного фонду направляють платнику повідомлення за формою згідно з додатком 1 з приміткою "Зміни".
2.5. У разі отримання органами Пенсійного фонду відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) платнику надсилається не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей органами Пенсійного фонду нове повідомлення про взяття на облік юридичної особи - платника єдиного внеску за формою згідно з додатком 1 з приміткою "Зміни".
У разі отримання від державного реєстратора відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме змін щодо імені фізичної особи, місця її проживання, ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків або номера та серії паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади і має відмітку у паспорті (у межах територіального обслуговування органу Пенсійного фонду), платникам надсилається не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей нове повідомлення про взяття на облік фізичної особи - підприємця як платника єдиного внеску за формою згідно з додатком 1 із приміткою "Зміни". Якщо зазначені зміни відбулися за межами території обслуговування органу Пенсійного фонду, то взяття на облік за новим місцем проживання здійснюється після проведення всіх розрахунків та зняття з обліку за попереднім місцем обліку.
У разі якщо зміни до установчих документів юридичної особи або зміни до відомостей про фізичну особу - підприємця стосуються зміни основного виду економічної діяльності, то у день отримання зазначених відомостей органи Пенсійного фонду направляють ці відомості про юридичну особу або про фізичну особу - підприємця до відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків.
Згідно з отриманою інформацією від органу Пенсійного фонду робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків у разі необхідності приймає рішення про віднесення до нового класу професійного ризику виробництва юридичної особи або фізичної особи - підприємця.
У разі незгоди платника єдиного внеску зі встановленим розміром єдиного внеску у зв'язку ізвіднесенням до відповідного класу професійного ризику виробництва платник здійснює узгодження класу професійного ризику виробництва з робочим органом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків.
Про встановлення нового розміру єдиного внеску органи Пенсійного фонду направляють платнику повідомлення за формою згідно з додатком 1 з приміткою "Зміни".
2.6. На підставі відомостей, наданих державним реєстратором, проводяться відповідні записи в журналах обліку платників єдиного внеску, а одержані документи підшиваються до справи, на якій проставляється реєстраційний номер платника єдиного внеску.
2.7. При взятті на облік юридичної особи - платника єдиного внеску, державна реєстрація якого пов'язана із зміною місцезнаходження, орган Пенсійного фонду за новим місцезнаходженням платника не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відомостей від державного реєстратора направляє запит на переведення до органу Пенсійного фонду, де він перебував на обліку. Орган Пенсійного фонду за попереднім місцезнаходженням платника протягом п'яти робочих днів передає пакет документів (картки особових рахунків платника єдиного внеску, акт перевірки у разі її проведення та інші наявні документи про платника єдиного внеску), знімає з обліку платника єдиного внеску з причини "Переведення в інший територіальний орган Пенсійного фонду" та зазначає у справі платника назву органу Пенсійного фонду, куди відбувається переведення платника.

3. Взяття на облік відокремлених підрозділів юридичних осіб

3.1. Взяття на облік відокремлених підрозділів юридичних осіб як платників єдиного внеску здійснюється органами Пенсійного фонду на підставі відомостей з реєстраційної картки на створення відокремленого підрозділу юридичної особи, наданих державним реєстратором згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", у разі якщо вони мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами за їх місцезнаходженням.
3.2. Наявність у відокремлених підрозділах окремого балансу, самостійного ведення розрахунків з оплати праці із застрахованими особами та основний вид економічної діяльності такого підрозділу встановлюються посадовою особою органу Пенсійного фонду шляхом уточнення цих даних безпосередньо з юридичною особою.
У разі виділення окремого балансу у відокремленого підрозділу та самостійного ведення ним розрахунків із застрахованими особами юридична особа повідомляє у десятиденний термін з дня прийняття такого рішення орган Пенсійного фонду за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу. Органи Пенсійного фонду беруть на облік відокремлений підрозділ у зазначеному випадку на підставі такого повідомлення юридичної особи.
Після отримання інформації від юридичної особи про наявність окремого балансу та самостійного ведення підрозділами розрахунків із застрахованими особами зазначена інформація направляється органами Пенсійного фонду України в цей самий день до відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків.
Згідно з отриманою від органу Пенсійного фонду інформацією робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків приймає рішення про віднесення до відповідного класу професійного ризику виробництва підрозділу та не пізніше наступного робочого дня направляє органу Пенсійного фонду повідомлення про віднесення його до класу професійного ризику виробництва.
3.3. Повідомлення про взяття на облік відокремленого підрозділу, як платника єдиного внеску безоплатно надсилається юридичній особі та відокремленому підрозділу поштою з повідомленням про вручення наступного робочого дня з дня отримання повідомлення юридичної особи за формою згідно з додатком 1.
У разі незгоди зі встановленим розміром єдиного внеску платник протягом десяти робочих днів з дня надходження повідомлення про взяття на облік має право звернутися до органу Пенсійного фонду з письмовою заявою про зміну розміру єдиного внеску у порядку, передбаченому пунктом 2.4 глави 2 цього Порядку.
3.4. У разі отримання органами Пенсійного фонду відомостей з реєстраційної картки щодо змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи їй та такому відокремленому підрозділу, якщо він перебуває на обліку в органі Пенсійного фонду, надсилається не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей нове повідомлення про взяття на облік відокремленого підрозділу за формою згідно з додатком 1 з приміткою "Зміни".
Якщо вносяться зміни до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, які стосуються зміни основного виду економічної діяльності, то у день отримання зазначених відомостей органи Пенсійного фонду направляють ці відомості про відокремлений підрозділ юридичної особи до відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків.
Згідно з отриманою інформацією від органу Пенсійного фонду робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків у разі необхідності приймає рішення про віднесення до нового класу професійного ризику виробництва відокремленого підрозділу юридичної особи.
3.5. У разі незгоди платника єдиного внеску з віднесенням до відповідного класу професійного ризику виробництва платник здійснює його узгодження з робочим органом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків.
3.6. На підставі відомостей, наданих державним реєстратором та юридичною особою, проводяться відповідні записи в журналах обліку платників єдиного внеску, а одержані документи підшиваються до справи, на якій проставляється реєстраційний номер платника єдиного внеску.

4. Взяття на облік платників єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

4.1. Платники єдиного внеску (крім фізичних осіб), на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", беруться на облік в органах Пенсійного фонду за своїм місцезнаходженням не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від них заяви за формою згідно з додатком 2.
Заява зазначеними платниками подається в 10-денний термін із дня:
прийняття рішення про створення установи, організації, філії, представництва, іншого відокремленого підрозділу;
реєстрації представництва нерезидента центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики;
реєстрації структурного осередку громадської (неурядової) організації зарубіжної держави в Україні Міністерством юстиції України;
державної реєстрації представництва іноземного банку Національним банком України;
реєстрації, акредитації, створення, отримання згоди, дозволу тощо на функціонування підрозділу нерезидента на території України уповноваженим органом державної влади України;
отримання свідоцтва про реєстрацію військової частини.
4.2. Платники єдиного внеску (фізичні особи), на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", беруться на облік в органах Пенсійного фонду за місцем проживання не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від них заяви за формою згідно з додатком 2 або 3.
Заява зазначеними платниками подається в 10-денний термін із дня початку провадження відповідної діяльності або укладення трудового договору з найманим працівником чи укладення договору цивільно-правового характеру з фізичною особою.
4.3. Для взяття на облік в органах Пенсійного фонду України платники, зазначені у пункті 4.1 цієї глави, разом із заявою подають копії таких документів:
рішення про створення установи, організації, філії, представництва, іншого відокремленого підрозділу;
свідоцтва про реєстрацію представництва нерезидента, виданого центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики, - для представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, на які поширюється дія Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";
свідоцтва про реєстрацію структурного осередку громадської (неурядової) організації зарубіжної держави в Україні - для філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні;
свідоцтва про державну реєстрацію представництва іноземного банку, виданого Національним банком України, - для представництв іноземних банків;
документа, виданого уповноваженим органом державної влади України, що засвідчує реєстрацію, акредитацію, створення, отримання згоди, дозволу тощо на функціонування підрозділу нерезидента на території України, - для інших відокремлених підрозділів нерезидентів;
свідоцтва про реєстрацію військової частини;
довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ), виданої органом статистики для юридичних осіб;
установчих документів.
Копії зазначених документів звіряються працівником органу Пенсійного фонду з їх оригіналами.
4.4. Для взяття на облік в органах Пенсійного фонду платники єдиного внеску, зазначені в пункті 4.2 цієї глави, разом із заявою подають копії таких документів:
довідки про присвоєння ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (крім осіб, які з релігійних переконань відмовилися від ідентифікаційного номера, про що мають відповідну відмітку у паспорті);
трудового договору з найманим працівником;
цивільно-правового договору з особою, за яку сплачують єдиний внесок;
свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю, виданого Міністерством юстиції України;
свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, виданого кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури;
свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності, виданого відповідним уповноваженим органом;
документа, що посвідчує особу (паспорт).
Копії зазначених документів звіряються працівником органу Пенсійного фонду з їх оригіналами.
4.5. На основі документів, зазначених у пунктах 4.3 та 4.4 цієї глави, проводяться відповідні записи в журналах обліку платників єдиного внеску, а одержані копії документів підшиваються до справи, на якій проставляється реєстраційний номер платника єдиного внеску.
Обов'язковими реквізитами журналів обліку є:
реєстраційний номер платника;
назва платника;
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за наявності);
дата прийняття рішення про реєстрацію (створення) платника;
дата отримання свідоцтва на право заняття нотаріальною діяльністю;
дата отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;
дата отримання свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності, виданого відповідним уповноваженим органом;
дата укладення трудового договору з найманим працівником;
дата подання заяви про взяття на облік до органу Пенсійного фонду;
дата взяття на облік в органах Пенсійного фонду як страхувальника;
дата зняття з обліку;
підстава зняття з обліку в органах Пенсійного фонду.
У день отримання заяви та інших відомостей від осіб, зазначених у пунктах 4.1 та 4.2 цієї глави, органи Пенсійного фонду направляють відомості про осіб, передбачені пунктами 4.3 та 4.4 цієї глави, до відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків.
Згідно з отриманою від органу Пенсійного фонду інформацією робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків приймає рішення про віднесення до відповідного класу професійного ризику виробництва зазначених осіб та не пізніше наступного робочого дня направляє органу Пенсійного фонду повідомлення про віднесення їх до класу професійного ризику виробництва.
4.6. Наступного робочого дня з дня взяття на облік платнику єдиного внеску безоплатно надсилається повідомлення про взяття його на облік за формою згідно з додатком 1.
4.7. У разі зміни назви платника єдиного внеску, організаційно-правової форми, форми власності, місцезнаходження, основного виду діяльності платник зобов'язаний у 10-денний термін з дня виникнення відповідних змін подати до органу Пенсійного фонду документи в порядку, визначеному пунктом 4.1 цієї глави. Заява подається з приміткою "Зміни". До заяви додаються завірені копії документів, що зазнали змін. Орган Пенсійного фонду здійснює відповідні зміни в облікових справах платників та безоплатно надсилає (видає) нове повідомлення за формою згідно з додатком 1 із приміткою "Зміни" не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від них відповідної заяви.
У разі зміни прізвища, імені чи по батькові, місця проживання, основного виду діяльності громадяни (фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно) зобов'язані у 10-денний термін з дня виникнення відповідних змін подати до органу Пенсійного фонду документи в тому самому порядку, як і при взятті на облік. Заява подається з приміткою "Зміни". Орган Пенсійного фонду здійснює відповідні зміни в облікових справах платників та безоплатно видає нове повідомлення за формою згідно з додатком 1 із приміткою "Зміни" не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від них відповідної заяви.
У разі якщо зміни про платника єдиного внеску стосуються зміни основного видуйого діяльності, то у день отримання зазначених відомостей органи Пенсійного фонду направляють ці відомості про платника єдиного внеску до відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків.
Згідно з отриманою інформацією від органу Пенсійного фонду робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків у разі необхідності приймає рішення про віднесення до нового класу професійного ризику виробництва платника єдиного внеску.
Якщо відповідні зміни відбулися у межах територіального обслуговування органу Пенсійного фонду, то вони вносяться до справи платника без зміни його реєстраційного номера.
Якщо платник за новим місцезнаходженням (місцем проживання) розташований за межами території обслуговування органу Пенсійного фонду, то він зобов'язаний у 15-денний термін провести розрахунки з органом Пенсійного фонду за попереднім місцем взяття на облік і знятися з обліку. За новим місцезнаходженням (місцем проживання) платник зобов'язаний стати на облік в порядку і терміни, визначені Порядком.
4.8. У разі незгоди платника єдиного внеску з віднесенням до відповідного класу професійного ризику виробництва платник здійснює його узгодження з робочим органом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

5. Зняття з обліку платників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

5.1. У разі отримання від державного реєстратора повідомлення про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи орган Пенсійного фонду в 10-денний термін проводить документальну перевірку платника щодо правильності нарахування та сплати єдиного внеску. На основі акта перевірки платник здійснює остаточні розрахунки.
За наявності заборгованості у платника, державна реєстрація якого припиняється, орган Пенсійного фонду складає у двох примірниках довідку про борг за всіма видами платежів, один з яких надсилає ліквідаційній комісії, другий - правонаступнику, якщо він є.
У разі неможливості погашення боргу зобов'язання з його сплати переходять до правонаступника. При цьому працівники органів Пенсійного фонду на підставі акта перевірки проводять відповідні операції у картках особових рахунків платників єдиного внеску щодо зменшення боргу за місцем обліку платника, державна реєстрація якого припиняється, та відображення сум боргу за місцем обліку правонаступника.
Орган Пенсійного фонду закриває справу платника єдиного внеску після остаточного погашення ним недоїмки зі сплати єдиного внеску та інших платежів або передачі боргу за місцезнаходженням правонаступника. Реєстраційний номер знятого з обліку платника єдиного внеску надалі не використовується, його платежі враховуються органом Пенсійного фонду до кінця поточного року.
Довідка про відсутність заборгованості за формою згідно з додатком 4 видається органом Пенсійного фонду після проведення розрахунків у вищевказаному порядку.
5.2. У разі отримання від державного реєстратора повідомлення про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності орган Пенсійного фонду в 10-денний термін проводить документальну перевірку платника єдиного внеску, що має найманих працівників, щодо правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску. На основі акта перевірки платник єдиного внеску здійснює остаточні розрахунки.
Фізичні особи - підприємці, які не мають найманих працівників, подають до органу Пенсійного фонду звіт про нараховані суми єдиного внеску за період роботи у звітному році та копію акта перевірки органу державної податкової служби і здійснюють остаточні розрахунки.
Після проведення перевірок платників єдиного внеску, зазначених у абзаці першому цього пункту, звірення розрахунків з платником єдиного внеску і проведення остаточного розрахунку орган Пенсійного фонду надає фізичній особі - підприємцю або уповноваженій нею особі довідку про відсутність заборгованості за формою згідно з додатком 4.
5.3. Після одержання від державного реєстратора відомостей з реєстраційної картки про державну реєстрацію припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця органи Пенсійного фонду знімають з обліку платника єдиного внеску, що фіксується у журналі обліку платників єдиного внеску та реєстрі страхувальників, та безоплатно надсилають йому поштою з повідомленням про вручення не пізніше наступного робочого дня з дня отримання повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця повідомлення про зняття з обліку такої особи за формою згідно з додатком 5. Справа такого платника єдиного внеску здається до архіву органу Пенсійного фонду після закінчення звітного року.
5.4. У разі отримання від державного реєстратора рекомендованого листа про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця орган Пенсійного фонду у місячний строк з дати надходження такого повідомлення повинен надіслати державному реєстратору довідку про відсутність або про списання заборгованості юридичної особи (фізичної особи - підприємця) або повідомлення про наявність боргу зі сплати єдиного внеску та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця).

6. Зняття з обліку відокремлених підрозділів юридичних осіб

6.1. У разі отримання від державного реєстратора відомостей з реєстраційних карток щодо ліквідації відокремленого підрозділу юридичної особи, наданих згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", орган Пенсійного фонду в 10-денний термін проводить документальну перевірку платника щодо правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску. На основі акта перевірки платник єдиного внеску здійснює остаточні розрахунки.
6.2. У разі запровадження централізованого порядку розрахунків із застрахованими особами орган Пенсійного фонду знімає з обліку такий відокремлений підрозділ на підставі відповідного повідомлення юридичної особи та проведення ним розрахунку, передбаченого пунктом 6.1 цієї глави.
6.3. Орган Пенсійного фонду закриває справу платника єдиного внеску після проведення остаточного розрахунку зі сплати єдиного внеску та інших платежів, що фіксується у журналі обліку платників єдиного внеску. Не пізніше наступного робочого дня з дня проведення остаточного розрахунку платником єдиного внеску згідно з актом перевірки органи Пенсійного фонду безоплатно надсилають йому поштою з повідомленням про вручення та юридичній особі повідомлення про зняття з обліку відокремленого підрозділу за формою згідно з додатком 5. Реєстраційний номер знятого з обліку платника єдиного внеску надалі не використовується, його платежі враховуються в базі даних до кінця поточного року. Справа такого платника здається до архіву органу Пенсійного фонду після закінчення звітного року.

7. Зняття з обліку платників єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

7.1. У разі прийняття відповідними органами (особами) рішення про ліквідацію, припинення професійної діяльності платників єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", платник єдиного внеску зобов'язаний у 10-денний термін з дня прийняття відповідного рішення подати до органу Пенсійного фонду заяву про зняття його з обліку, дата якої фіксується у журналі обліку в графі "підстава зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України", та копії таких документів:
розпорядчого документа (рішення) власника або органу, уповноваженого на те засновницькими документами про ліквідацію;
розпорядчого документа про утворення ліквідаційної комісії;
розпорядчого документа про припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи.
Фізична особа знімається з обліку також за наявності довідки про смерть фізичної особи - платника або про визнання її померлою, безвісно відсутньою чи недієздатною згідно із законодавством за умови відсутності в такої особи боргу.
7.2. Отримавши зазначені документи, орган Пенсійного фонду у 10-денний термін проводить документальну перевірку правильності обчислення та сплати єдиного внеску або звірення розрахунків з фізичними особами, які забезпечують себе роботою самостійно. На основі акта перевірки або акта звірки платник єдиного внеску розраховується з органом Пенсійного фонду.
7.3. У разі встановлення заборгованості платника єдиного внеску, який знімається з обліку, орган Пенсійного фонду складає у трьох примірниках довідку про борг за платежами до Пенсійного фонду, один з яких надсилає ліквідаційній комісії, другий - правонаступнику, якщо він є.
7.4. Копії актів, підписаних ліквідаційною комісією і правонаступником (якщо він визначений), подаються до відповідного органу Пенсійного фонду за місцем взяття на облік платника єдиного внеску, що підлягає ліквідації, і правонаступника.
7.5. Після проведення остаточного розрахунку платником єдиного внеску орган Пенсійного фонду знімає його з обліку, справу платника закриває. Реєстраційний номер ліквідованого платника єдиного внеску надалі не використовується, його платежі враховуються в базі даних до кінця поточного року.
7.6. Зняття з обліку платника єдиного внеску фіксується у журналі обліку платників. Справа такого платника єдиного внеску здається до архіву органу Пенсійного фонду після закінчення звітного року.


Директор департаменту
надходження доходів


В. В. ЛитвиненкоДодаток 1
до Порядку взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхуваннявід "___" ____________ 20__ року N _______

Зміни*


ПОВІДОМЛЕННЯ
про взяття на облік платника єдиного внеску

Повідомляємо, що платник єдиного внеску _________________________________________________
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер за наявності)
(необхідне підкреслити)
______________________________________________________________________________________
(повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи)
______________________________________________________________________________________
(місцезнаходження, місце проживання)
узятий на облік в органі Пенсійного фонду України __________________________________________
______________________________________________________________________________________
(назва органу Пенсійного фонду)
"___" ____________ 20__ року.
(дата взяття на облік) 
Ваш реєстраційний номер ______________, який слід зазначити на всіх документах, що стосуються розрахунків зі сплати єдиного внеску.
Клас професійного ризику виробництва** _______________________ відповідно до основного
виду економічної діяльності по КВЕД |    |    | .  |   |    | .  |   |
_____________________________________________________________________.
(назва основного виду економічної діяльності)
Розмір єдиного внеску відповідно до класу професійного ризику виробництва* ____________ % на рахунок N ___________________
у ______________________________________________________________________
(найменування банку, МФО) 
Строки перерахування страхових внесків _________________________________
Дата подання звітності до Пенсійного фонду України _______________________
____________
* Примітка зазначається у випадках, передбачених пунктами 2.4, 2.5, 3.4, 4.7 цього Порядку.
** Розмір єдиного внеску не використовується фізичними особами - підприємцями та самозайнятими особами, які не використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством.Начальник управління
Пенсійного фонду України

 

____________________________________
(у районі, місті, районі в місті)

____________________________________
(підпис)

М. П. "___" ____________ 20__ року
(дата взяття на облік)

 Директор департаменту
надходження доходів


В. В. ЛитвиненкоДодаток 2
до Порядку взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхуванняДо управління Пенсійного фонду України
____________________________________
(у районі, місті, районі у місті)


ЗАЯВА

Прошу взяти на облік платником єдиного внеску __________________________________________
______________________________________________________________________________________
(повна назва для підприємства, філії або прізвище, ім'я, по батькові
______________________________________________________________________________________
фізичної особи) 
Скорочене найменування _______________________________________________________________
(для підприємства або прізвище та ініціали фізичної особи)

 

---------------------------------
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
---------------------------------

 
Назва головної організації _______________________________________________________________
Місцезнаходження _____________________________________________________________________
Дані про довірену особу:
прізвище та ініціали довіреної особи ______________________________________________________
назва організації довіреної особи _________________________________________________________
місцезнаходження _______________________________, телефон ______________________________
назва документа, що посвідчує довірену особу, _____________________________________________


серія та номер документа

-------------------------------
|   |   |   |   |   |   |   |   |
-------------------------------

 

коли і ким виданий документ
______________________________________________________________________________________
Доручення роботодавця на реєстрацію ПФУ, оформлене відповідно
до вимог чинного законодавства, додається."___" ____________ 20__ року

__________________________________________________
(підпис довіреної особи)

М. П.

 Керівник підприємства,
установи, організації

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_____________________________
(підпис)Телефон ___________________________

Головний (старший)
бухгалтер

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_____________________________
(підпис)

Телефон ___________________________
Спеціаліст ПФУ _____________________
(підпис)Директор департаменту
надходження доходів


В. В. ЛитвиненкоДодаток 3
до Порядку взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхуванняДо управління Пенсійного фонду України
______________________________________________
(у районі, місті, районі у місті)
від ___________________________________________
(прізвище та ініціали)
_____________________________________________,
що проживає за адресою _______________________
_____________________________________________,
тел.__________________________________________ЗАЯВА

Я, _________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)
прошу узяти на облік мене платником єдиного внеску як члена сім'ї
______________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - суб'єкта
______________________________________________________________________________________,
підприємницької діяльності)
який сплачує __________________________________________________________________________.
(єдиний внесок)

Ідентифікаційний номер
фізичної особи - суб'єкта 
підприємницької діяльності
за наявності

 

---------------------------------------
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
---------------------------------------

 "___" ____________ 20__ року

________
(підпис)

________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Спеціаліст ПФУ _______________
(підпис)Директор департаменту
надходження доходів

В. В. ЛитвиненкоДодаток 4
до Порядку взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхуванняN _______ "___" ____________ 20__ року
(номер та дата реєстрації довідки)


ДОВІДКА
про відсутність заборгованості по платежах до Пенсійного фонду України

______________________________________________________________________________________
(назва органу Пенсійного фонду України, в якому платник перебуває на обліку)
повідомляє, що у зв'язку з прийняттям рішення про __________________________________________
______________________________________________________________________________________,
(ліквідацію, реорганізацію юридичної особи, припинення підприємницької діяльності фізичною особою
(потрібне вказати))
про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців внесено запис "___" ____________ 20__ року,


платником єдиного внеску

---------------------------------------
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
---------------------------------------

 

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер
платника єдиного внеску/ідентифікаційний номер за наявності (потрібне підкреслити))______________________________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
______________________________________________________________________________________
(місцезнаходження, місце проживання)
проведені остаточні розрахунки щодо платежів, стосовно яких контролюючими органами є органи Пенсійного фонду України.
Станом на дату реєстрації цієї довідки у платника відсутня заборгованість.
Довідка видана для проведення державної реєстрації припинення платника єдиного внеску та дійсна протягом тридцяти календарних днів від дати її реєстрації.Начальник управління
Пенсійного фонду України

 

 

____________________________________
(у районі, місті, районі в місті)
М. П.

_________________
(підпис)

___________________________
(П. І. Б.)Директор департаменту
надходження доходів


В. В. Литвиненко

 


Додаток 5
до Порядку взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування


ПОВІДОМЛЕННЯ
про зняття з обліку платника єдиного внеску

Кому _______________________________________________________________________________
(повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові)
____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження або місце проживання) 
Реєстраційний номер ___________________
На підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", ______________
______________________________________________________________________________________
(дата та номер повідомлення)
______________________________________________________________________________________
(повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові)
знято з обліку в управлінні Пенсійного фонду України ________________________________________
______________________________________________________________________________________
(у районі, місті, районі в місті)
як платника єдиного внеску.Начальник управління
Пенсійного фонду України

 

____________________________________
(у районі, місті, районі в місті)

____________________________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року
(дата зняття з обліку) 
М. П.

 Директор департаменту
надходження доходів


В. В. Литвиненко