Про затвердження Порядку зарахування в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або повернення помилково сплачених коштів

Постанова правління Пенсійного фонду України
від 27 вересня 2010 року N 21-1
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 жовтня 2010 р. за N 955/18250


Відповідно до статті 9 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок зарахування в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або повернення помилково сплачених коштів, що додається.

2. Департаменту надходження доходів (Литвиненко В. В.) та юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) подати зазначений Порядок для державної реєстрації до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління В. М. Короневського.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.


Голова правління

Б. Зайчук

ПОГОДЖЕНО:

Директор Виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатностіС. П. Санченко

Директор Виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України
Ю. Мельников

Директор Державного центру
зайнятості - керівник виконавчої
дирекції Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України
на випадок безробіття

В. Галицький

Голова Державного
казначейства України


С. І. Харченко

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництваМ. Бродський

Віце-Президент Спілки орендарів
і підприємців України


Б. Ільченко

Голова Спільного
представницького органу
сторони роботодавців на
національному рівні
О. В. Мірошниченко

За дорученням першого
заступника Керівника СПО,
заступник Голови Федерації
профспілок України
С. Я. Українець

Міністр праці та соціальної
політики України


В. Надрага
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
27.09.2010 N 21-1
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 жовтня 2010 р. за N 955/18250


Порядок
зарахування в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або повернення помилково сплачених коштів

1. Цей Порядок розроблено на виконання статті 9 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон)
.
2. Цей Порядок визначає процедуру зарахування в рахунок майбутніх платежів або повернення платникам, на яких згідно із Законом покладено обов'язок нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок (далі - платники єдиного внеску), суми помилково сплаченого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок).

3. У випадку помилкової сплати суми єдиного внеску на відповідний рахунок управлінням Пенсійного фонду України у районі, місті або районі у місті (далі - орган Пенсійного фонду), відкритий в органах Державного казначейства України для їх зарахування, органом Пенсійного фонду здійснюється зарахування коштів у рахунок майбутніх платежів по тому самому виду платежу (рахунку) відповідно до встановленого розміру єдиного внеску, який повинен надходити на рахунок, на який було їх сплачено, в порядку календарної черговості виникнення зобов'язань платника з цього платежу.
4. Повернення коштів здійснюється у випадках:

помилкової або надмірної сплати сум єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій або інших коштів на відповідний рахунок органу Пенсійного фонду, відкритий в органах Державного казначейства України для їх зарахування (далі - рахунок органу Пенсійного фонду), відповідно до встановленого розміру єдиного внеску;

помилкової сплати суми єдиного внеску та/або фінансових санкцій на неналежний рахунок органу Пенсійного фонду.

До сум помилково сплачених коштів не включаються суми авансових платежів, сплачені відповідно до абзацу другого частини восьмої статті 9 Закону.

5. Повернення коштів у випадках, передбачених пунктом 4 цього Порядку, здійснюється на підставі заяви платника, яка подається в довільній формі до органу Пенсійного фонду, в якому він перебуває на обліку як платник єдиного внеску.

У заяві обов'язково зазначаються: найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер (за наявності), причини повернення коштів, суми платежу, що підлягають поверненню.

До заяви платник обов'язково додає оригінал або копію розрахункового документа (квитанцію, платіжне доручення тощо), який підтверджує помилкову сплату коштів на рахунок органу Пенсійного фонду.

6. Орган Пенсійного фонду, одержавши від платника заяву, передбачену пунктом 5 цього Порядку, у строк не більше трьох робочих днів проводить перевірку викладених у ній даних. У разі необхідності орган Пенсійного фонду може вимагати від платника та його посадових осіб надання додаткових документів, інформації та пояснень.

У разі наявності в обліку органу Пенсійного фонду заборгованості зі сплати єдиного внеску або фінансових санкцій за іншими рахунками орган Пенсійного фонду повідомляє платника про можливість направлення коштів (або їх частки), зазначених у заяві, у першу чергу на погашення цих боргів.

Якщо платник погоджується з пропозицією про направлення помилково або надмірно сплачених коштів на погашення зазначеної заборгованості, їх перерахування здійснюються у порядку, визначеному пунктом 9 цього Порядку.

7. Орган Пенсійного фонду у термін не більше ніж три робочих дні з дня отримання заяви на підставі даних карток особових рахунків платників готує висновок за формою, наведеною у додатку 1, про повернення помилково сплачених коштів або про відмову в задоволенні заяви, про що платник повідомляється письмово, за підписом посадової особи органу Пенсійного фонду. У разі відмови в поверненні коштів у повідомленні, що надається (надсилається) платнику, зазначаються її причини.

Висновки реєструються в журналі обліку.

8. На підставі висновку, зазначеного у пункті 7 цього Порядку, у термін не пізніше ніж два робочих дні після його підписання орган Пенсійного фонду здійснює повернення помилково сплачених коштів з рахунку, на який їх було сплачено, шляхом оформлення розрахункових документів та направлення їх відповідним органам Державного казначейства України.

Органи Державного казначейства України на підставі розрахункових документів органів Пенсійного фонду перераховують кошти за належністю за рахунок поточних надходжень за день на відповідних рахунках органів Пенсійного фонду.

Повернення коштів здійснюється на рахунки платників єдиного внеску, відкриті в банках або органах Державного казначейства України, з яких вони надійшли. Платникам, які сплатили кошти готівкою, повернення коштів здійснюється на рахунки, зазначені ними у заяві.

9. Помилково сплачені суми єдиного внеску та/або фінансових санкцій на неналежний рахунок органу Пенсійного фонду, перераховуються шляхом оформлення органом Пенсійного фонду розрахункового документа про перерахування коштів на відповідний рахунок органу Пенсійного фонду за заявою платника не пізніше наступного робочого дня з дня надходження такої заяви.

10. Повернення платникам єдиного внеску помилково сплачених коштів здійснюється органами Пенсійного фонду за рахунок поточних надходжень на рахунок органу Пенсійного фонду, на який сплачено кошти, що повертаються.

У разі неможливості здійснення повернення одноразово на загальну суму орган Пенсійного фонду здійснює повернення частковими сумами шляхом оформлення відповідних розрахункових документів.

У разі недостатності або відсутності на відповідному рахунку поточних надходжень коштів для здійснення повернення відповідний орган Пенсійного фонду направляє звернення за формою, наведеною у додатку 2, для підкріплення коштами цього рахунку до головного управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві чи Севастополі (далі - головне управління). Головне управління на підставі звернення приймає рішення за формою, наведеною у додатку 3, та оформлює розрахункові документи для перерахування на рахунок органу Пенсійного фонду необхідної суми коштів з відповідного рахунку, відкритого на ім'я головного управління в органі Державного казначейства. Зазначені розрахункові документи передаються для виконання Головному управлінню Державного казначейства України.

Головне управління Державного казначейства України на підставі розрахункових документів головного управління перераховує кошти єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій у межах поточних надходжень за день у цілому по регіону за відповідним видом платежу.

У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку головного управління його підкріплення здійснюється на підставі рішення Пенсійного фонду України за формою, наведеною у додатку 3, для перерахування коштів з відповідного рахунку, відкритого в Державному казначействі України для зарахування коштів єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій за відповідним видом надходжень, до розмежування цих коштів за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування. Підставою для прийняття рішення щодо підкріплення коштами є звернення головного управління за формою, наведеною у додатку 2.

На підставі прийнятого рішення Пенсійний фонд України оформлює розрахункові документи на перерахування необхідної суми коштів відповідному органу Пенсійного фонду для здійснення повернення та надає їх до Державного казначейства України.

Державне казначейство України на підставі розрахункових документів Пенсійного фонду України до здійснення розмежування єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування перераховує кошти за належністю у межах поточних надходжень за день.


Директор департаменту
надходження доходів


В. В. Литвиненко
Додаток 1
до Порядку зарахування в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або повернення помилково сплачених коштівЗатверджую
Начальник управління Пенсійного фонду України
в __________________________
(районі, місті, районі у місті)
_________________________________
(прізвище та ініціали)
"___" ____________ 20__ року


ВИСНОВОК

_________________________________________________________________
(найменування органу Пенсійного фонду)
щодо заяви ___________________________________________________________________________
(найменування або прізвище, ім'я, по батькові платника)
та на виконання частини тринадцятої статті 9 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" про повернення помилково сплачених коштів
на суму ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(сума цифрами та словами) 
При перевірці карток особового рахунку __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(назва платника)
встановлено, що по картці особового рахунку
_____________________________________________________________________________________
(вид картки особового рахунку платника)
станом на "___" ____________ 20__ року є / відсутня переплата у сумі _________________________
(необхідне підкреслити)
_____________________________________________________________________________________
Заява платника _____________________________________________________ підлягає/ не підлягає
(необхідне підкреслити)
задоволенню, а кошти* ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________
(посада спеціаліста,
що склав висновок)

_______________
(підпис)

_________________________
(прізвище та ініціали)

____________
* У разі задоволення заяви зазначається, що сума підлягає перерахуванню, та вказуються реквізити рахунку одержувача коштів.
Директор департаменту
надходження доходів


В. В. Литвиненко
Додаток 2
до Порядку зарахування в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або повернення помилково сплачених коштів________________________________
(найменування органу Пенсійного фонду)

__________________________
(кому)


ЗВЕРНЕННЯ

N ________   від "___" ____________ 20__ року
У зв'язку з відсутністю коштів на рахунку для зарахування єдиного внеску та фінансових санкцій
____________________________________________________________________________________,
(вид платежу)
необхідних для повернення помилково сплачених коштів у сумі
____________________________________________________________________________________,
(сума цифрами та словами)
просимо перерахувати зазначену суму з рахунку
_____________________________________________________________________________________
(найменування органу)
на рахунок N ______________________, відкритий у _______________________________________
____________________________________________________________________________________,
(найменування органу Державного казначейства України)
код банку ___________________________, код за ЄДРПОУ _________________________________.

Керівник

____________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

М. П.
Директор департаменту
надходження доходів


В. В. Литвиненко
Додаток 3
до Порядку зарахування в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або повернення помилково сплачених коштів______________________________
______________________________
(найменування органу Пенсійного фонду)


РІШЕННЯ

N ________   від "___" ____________ 20__ року
Про перерахування з рахунку ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(назва головного управління або Пенсійного фонду України)
N __________________________________ на рахунок N ____________________________________ у 
_____________________________________________________________________________________
(назва органу Державного казначейства України)
суми ________________________________________________________________________________,
(сума цифрами та словами)
необхідної для повернення помилково сплачених коштів згідно із зверненням
від ____________________________ N _________________________________________ на рахунок 
_____________________________________________________________________________________
(найменування органу Пенсійного фонду)
N ___________________, код банку ______________________, код за ЄДРПОУ ________________.

_______________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)


Директор департаменту
надходження доходів


В. В. Литвиненко