ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

17.06.2011

м. Київ

N 17-1


 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 липня 2011 р. за N 810/19548

Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у центральному апараті Пенсійного фонду України

Відповідно до статті 22 Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07.02.2008 N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", пункту 11 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 384, та з метою забезпечення реалізації права громадян на звернення правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у центральному апараті Пенсійного фонду України, що додається.

2. Юридичному управлінню Пенсійного фонду України (Рябцева Т. Б.) разом з департаментом персоналу та бухгалтерського обліку (Зленко Ж. В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління Пенсійного фонду України Максимчука Є. С.

  

Голова правління

Б. О. Зайчук

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Перший заступник керівника
Спільного представницького
органу профспілок

Г. В. Осовий

Заступник Міністра
соціальної політики України -
керівник апарату

В. Коломієць


 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
17.06.2011 N 17-1

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 липня 2011 р. за N 810/19548


 

ПОРЯДОК
організації та проведення особистого прийому громадян у центральному апараті Пенсійного фонду України

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Пенсійному фонді України.

2. Особистий прийом громадян у Пенсійному фонді України проводиться Головою правління, заступниками Голови правління, начальниками структурних підрозділів і спеціалістами згідно із затвердженим графіком прийому громадян з питань, які належать до компетенції Пенсійного фонду України.

Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", проводиться першочергово.

3. Прийом громадян проводиться:

щодня, крім вихідних і святкових днів, з 9.00 до 13.00 та з 14.00 до 18.00, у п'ятницю і передсвяткові дні - до 16.45 у приміщенні Пенсійного фонду України (м. Київ, вул. Бастіонна, 9, 1-й поверх, кімната 105);

відповідно до запису, зробленого у відділі по роботі із зверненнями громадян департаменту персоналу та бухгалтерського обліку Пенсійного фонду України, безпосередньо у день прийому.

Прийом громадян проводиться у приймальні Пенсійного фонду України. Вхід громадян до приймальні Пенсійного фонду України вільний і не потребує оформлення перепустки та пред'явлення документів, що посвідчують особу.

4. Інформація про порядок і графік особистого прийому громадян керівництвом і спеціалістами Пенсійного фонду України публікується у журналі "Вісник Пенсійного фонду України" і газеті "Пенсійний кур'єр", а також розміщується на веб-сайті Пенсійного фонду України.

5. Відділ по роботі із зверненнями громадян департаменту персоналу та бухгалтерського обліку Пенсійного фонду України:

організовує запис громадян на особистий прийом до Голови правління і заступників Голови правління Пенсійного фонду України згідно з графіком прийому, що затверджується Головою правління;

під час попереднього запису громадян на особистий прийом до керівництва Пенсійного фонду України з'ясовуються прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів Пенсійного фонду України громадянин звертався і яке було прийнято рішення, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянами для обґрунтування своїх заяв (клопотань), скарг або пропозицій (зауважень). Не допускається з'ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються звернення;

відповідно до запису на особистий прийом забезпечує добірку матеріалів з питання, що розглядатиметься (попередні звернення, матеріали щодо їх розгляду);

забезпечує направлення звернення, що подано на особистому прийомі, безпосередньо тим виконавцям, до відання яких належать їх розгляд і вирішення;

проводить консультації та роз'яснення для громадян щодо вирішення порушених питань.

6. Повторний прийом громадян з питання, яке вже розглядалося керівництвом Пенсійного фонду України, проводиться у разі, якщо питання, порушене в першому обґрунтованому зверненні, не було розв'язано по суті.

У разі повторного звернення громадянина вивчаються архівні матеріали з порушеного питання, з'ясовуються причини, що його викликали, надаються необхідні роз'яснення.

7. Список громадян на особистий прийом до керівництва Пенсійного фонду України (прізвище, ім'я, по батькові, зміст порушеного питання) подається відповідно Голові правління або його заступникам.

8. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами.

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.

9. У разі якщо порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, до розгляду береться письмова заява.

Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява розглядається у порядку, установленому законодавством.

Про результати розгляду заяви громадянину повідомляється письмово або усно (на його бажання).

10. З урахуванням рішення, прийнятого під час особистого прийому, працівники відділу по роботі із зверненнями громадян готують проекти доручень і подають їх на розгляд відповідно Голові правління Пенсійного фонду України або його заступникам.

11. Звернення громадян, які отримані на особистому прийомі, реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 N 348.

12. Відділ по роботі із зверненнями громадян здійснює систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян на особистому прийомі, щокварталу інформує про проведену роботу керівництво Пенсійного фонду України.

  

Директор департаменту персоналу
та бухгалтерського обліку

Ж. В. Зленко