КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 вересня 2015 р. N 691

Київ

Про особливості призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності резервістам, які безпосередньо брали (беруть) участь в антитерористичній операції

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Особі, яка проходить службу у військовому резерві військових формувань і призначена для їх комплектування у мирний та воєнний час (далі - резервіст) та інвалідність якої настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час виконання обов'язків служби у військовому резерві, безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, призначається і виплачується одноразова грошова допомога у розмірі:

250-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, - у разі встановлення інвалідності I групи;

200-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, - у разі встановлення інвалідності II групи;

150-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, - у разі встановлення інвалідності III групи.

2. Резервісту, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) під час виконання обов'язків служби у військовому резерві, безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, виплачується одноразова грошова допомога залежно від ступеня втрати працездатності, що установлюється медико-соціальними експертними комісіями, у розмірі, що визначається у відсотках 70-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення ступеня втрати працездатності.

3. Призначення і виплата одноразової грошової допомоги, передбаченої пунктом 1 цієї постанови, здійснюються відповідно до Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. N 975 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 6, ст. 161).

4. Міністерству внутрішніх справ, іншим центральним органам виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями і правоохоронними органами, та органам державної влади, військовим формуванням та правоохоронним органам, у яких передбачено проходження служби у військовому резерві резервістами:

забезпечити реалізацію цієї постанови у межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті на їх утримання;

у разі необхідності подати Міністерству фінансів пропозиції щодо перерозподілу асигнувань у межах загального обсягу відповідних бюджетних призначень на 2015 рік.

5. Дія цієї постанови поширюється на резервістів, які безпосередньо брали (беруть) участь в антитерористичній операції, після набрання чинності Указом Президента України від 14 квітня 2014 р. N 405 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України".

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК