КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 березня 2015 р. N 84

Київ

Питання оприлюднення рішень і рекомендацій Ради асоціації між Україною та Європейським Союзом і Комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що:

рішення і рекомендації Ради асоціації між Україною та Європейським Союзом (далі - Рада) і Комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом (далі - Комітет), у тому числі рішення і рекомендації, прийняті Комітетом у торговельному складі, розміщуються на Урядовому порталі, а також публікуються в Офіційному віснику України у десятиденний строк з дня їх засвідчення секретарями зазначених органів;

у разі потреби переклад рішень і рекомендацій Ради і Комітету на українську мову забезпечується міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади згідно з компетенцією за зверненням секретарів Ради і Комітету.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити виконання рішень Ради і Комітету відповідно до своїх повноважень, розроблення та внесення Кабінету Міністрів України проектів актів законодавства, спрямованих на їх реалізацію.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК