КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 листопада 2014 р. N 683

Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 535 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 85, ст. 2392), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

Інд. 26

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 листопада 2014 р. N 683

 

 

 

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції

1. Пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, що надійшли в національній та іноземній валюті Мінсоцполітики від фізичних та юридичних осіб, резидентів і нерезидентів, як благодійні внески, гуманітарна допомога, гранти та дарунки (далі - кошти) для надання одноразової грошової допомоги (далі - грошова допомога) постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції або змушені були покинути своє постійне місце проживання в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, і переміститися в населені пункти, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок чого особа частково або повністю не має здатності чи можливості (не набула їх або втратила) самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя та брати участь у суспільному житті (далі - постраждала особа чи особа, яка переміщується).

У разі коли юридичні особи, резиденти і нерезиденти, надають кошти із визначенням напрямів їх використання, такі кошти використовуються на зазначені напрями.".

2. У підпункті 2 пункту 2 та першому реченні пункту 3 слова "постраждалим чи внутрішньо переміщеним особам" замінити словами "постраждалим особам чи особам, які переміщуються".

3. В абзаці першому пункту 4 слова "постраждала чи внутрішньо переміщена особа" замінити словами "постраждала особа чи особа, яка переміщується,".

____________