КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 жовтня 2014 р. N 570

Київ

Про організацію та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу

Відповідно до статті 4 1 Закону України "Про нафту і газ", підпункту 213.3.11 пункту 213.3 статті 213 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, що додається.

2. Міністерству енергетики та вугільної промисловості подавати Державній фіскальній службі щодо кожного спеціалізованого аукціону з продажу скрапленого газу для потреб населення в розрізі суб'єктів господарювання:

1) інформацію про укладені за результатами спеціалізованого аукціону договори купівлі-продажу скрапленого газу - протягом п'яти днів з дня проведення аукціону;

2) узагальнену інформацію про операції з реалізації скрапленого газу, придбаного на спеціалізованому аукціоні;

3) узагальнену інформацію про обсяг та напрями реалізації скрапленого газу, придбаного на спеціалізованих аукціонах, в розрізі покупців та споживачів такого газу.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям подавати щороку до 20 січня Міністерству енергетики та вугільної промисловості зведену інформацію за встановленою Міністерством формою із зазначенням і обґрунтуванням кількості суб'єктів господарювання, що реалізують скраплений газ для потреб населення, зареєстрованих газобалонних установок, що перебувають на обслуговуванні у таких суб'єктів господарювання у відповідному регіоні, а також обсягу середньорічного споживання скрапленого газу однією газобалонною установкою за попередні два роки.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям і Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" подавати Міністерству економічного розвитку і торгівлі до 15 числа місяця, в якому проводиться спеціалізований аукціон з продажу скрапленого газу для потреб населення, інформацію про обсяг скрапленого газу за формою, встановленою Міністерством економічного розвитку і торгівлі за погодженням з Міністерством енергетики та вугільної промисловості.

5. Міністерству економічного розвитку і торгівлі та Міністерству енергетики та вугільної промисловості:

затвердити персональний склад аукціонного комітету з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу;

привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

6. Міністерству економічного розвитку і торгівлі невідкладно повідомляти Державній фіскальній службі про дату реєстрації аукціонним комітетом з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу заявок на проведення біржового аукціону.

Державній фіскальній службі наступного дня після реєстрації заявок на проведення біржового аукціону з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу подавати Міністерству економічного розвитку і торгівлі інформацію за 15 днів, що передують даті реєстрації таких заявок відповідно (у доларах США та гривні):

щодо обсягів та митної вартості нафти, зокрема:

нафти сорту "Юралс" (Російська Федерація), у тому числі, що надійшла трубопровідним транспортом;

нафти сорту "Айзері" (Азербайджан) або інших сортів легких нафт Каспійського регіону;

щодо митної вартості імпортного скрапленого газу.

7. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

Інд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 2014 р. N 570

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає механізм організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу на внутрішньому ринку, в тому числі спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення.

Дія цього Порядку поширюється на підприємства, частка держави у статутному капіталі яких становить 50 відсотків і більше, господарські товариства, 50 відсотків і більше акцій (часток, паїв) яких належать до статутного капіталу інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірні підприємства, представництва та філії таких підприємств і товариств, учасники договорів про спільну діяльність, відповідно до яких вартість вкладу зазначених підприємств, товариств, дочірніх підприємств, представництв та філій становить 50 відсотків і більше загальної вартості вкладів учасників договорів, та/або особи, уповноважені договорами про спільну діяльність, укладеними за участю таких підприємств.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1) аукціонна сесія - кількість днів, протягом яких проводиться біржовий аукціон, але не більше робочого тижня;

2) аукціонна документація - комплект документів, які покупець зобов'язаний подати на біржу для участі в біржовому аукціоні;

3) біржовий аукціон (далі - аукціон) - спосіб проведення торгів, що передбачає продаж кожного із заявлених лотів покупцеві, який запропонував за нього найвищу ціну, зафіксовану під час проведення торгів;

4) газовий конденсат власного видобутку (далі - газовий конденсат) - газовий конденсат, що видобувається з родовищ суб'єктом господарювання, який отримав спеціальний дозвіл, і підлягає попередній переробці;

5) заявка на участь в аукціоні - документ установленої аукціонним комітетом з продажу нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу форми щодо участі в аукціоні, який надсилається біржі покупцем;

6) заявка на проведення аукціону - документ установленої аукціонним комітетом форми щодо проведення аукціону, в якому зазначаються обсяги нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу, їх паспортні характеристики за встановленою класифікацією, стартова ціна, дата проведення аукціону і його номер та назва біржі, на якій планується проведення аукціону, який надається продавцем аукціонному комітету з продажу нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу;

7) крок аукціону - величина, на яку змінюється вартість лота під час проведення аукціону;

8) лот - мінімальна за кількістю та вартістю партія нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу, що пропонується для продажу на аукціоні;

9) нафта сира - нафта, що видобувається з родовищ суб'єктом господарювання, який отримав спеціальний дозвіл;

10) переможець аукціону - покупець, який під час проведення аукціону запропонував за лот найвищу ціну;

11) покупці - суб'єкти господарювання всіх форм власності - резиденти, які мають намір придбати нафту сиру, газовий конденсат і скраплений газ відповідно до умов аукціону від свого імені та за власний рахунок, не перебувають у стані ліквідації або стосовно яких не порушено справу про банкрутство, а також подали аукціонному комітетові з продажу нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу в повному обсязі аукціонну документацію;

12) продавці - суб'єкти господарювання, зазначені в пункті 1 цього Порядку, які видобувають нафту сиру та газовий конденсат на території України; виробники скрапленого газу, зазначені в пункті 1 цього Порядку, та інші юридичні особи, які отримують нафту сиру, газовий конденсат та скраплений газ згідно з договорами про спільну діяльність із суб'єктами господарювання, зазначеними в пункті 1 цього Порядку, а також суб'єкти господарювання, зазначені в пункті 1 цього Порядку, що реалізують скраплений газ, отриманий з виробленої (переробленої), придбаної нафти, газового конденсату, природного газу, конфіскованих, визнаних відповідно до законодавства безхазяйним майном;

13) середньозважена ціна - ціна (з урахуванням податку на додану вартість), яка визначається за результатами аукціону відповідно до умов постачання нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу;

14) скраплений газ - газ вуглеводневий, отриманий у результаті нафтогазопереробки;

15) спеціалізований аукціон з продажу скрапленого газу для потреб населення (далі - спеціалізований аукціон) - аукціон, покупцями скрапленого газу на якому є спеціалізовані суб'єкти господарювання, що отримали дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки і реалізують такий скраплений газ виключно населенню через власні або орендовані майнові об'єкти (крім автомобільних газозаправних станцій);

16) стартова ціна - ціна, з якої розпочинається продаж лота на аукціоні;

17) учасники аукціону - аукціонний комітет з продажу нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу, продавці та покупці нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу.

3. Обсяги нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу, які передбачається продавати на аукціоні, повинні відповідати паспортним характеристикам за встановленою класифікацією та бути підтверджені сертифікатами відповідності.

4. Продаж нафти сирої, газового конденсату, скрапленого газу здійснюється продавцями на аукціонах щомісяця.

Для організації та проведення аукціонів продавці укладають з біржами договір про організацію та проведення аукціонів.

Організація та проведення аукціону

5. Для організації та проведення аукціону утворюється аукціонний комітет з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу (далі - аукціонний комітет), який здійснює загальне керівництво та контроль за дотриманням умов проведення аукціонів.

До складу аукціонного комітету включаються по три представники Мінекономрозвитку і Міненерговугілля та чотири представники Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Персональний склад аукціонного комітету затверджується спільним наказом Мінекономрозвитку та Міненерговугілля.

6. Аукціонний комітет:

1) установлює форму заявки на участь в аукціоні;

2) затверджує регламент організації та проведення аукціону;

3) затверджує графік проведення аукціонів;

4) розглядає та схвалює або відхиляє заявки на участь в аукціоні та подані заявки на проведення аукціону;

5) затверджує стартову ціну кожного лота;

6) приймає рішення про проведення аукціону, визначає день і час його проведення з урахуванням поданих заявок на проведення аукціону і графіка проведення аукціонів;

7) реєструє надані продавцями заявки на проведення аукціону;

8) затверджує секретаря на кожний вид аукціону;

9) затверджує аукціонні свідоцтва.

7. Аукціонний комітет відхиляє заявку на проведення аукціону у разі, коли:

рівень стартової ціни нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу не відповідає вимогам цього Порядку;

для продажу на аукціоні продавцем заявлено не весь плановий обсяг виробництва, реалізації нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу, крім обсягу, що використовується для власних технологічних потреб і проданий на спеціалізованому аукціоні;

для продажу на спеціалізованому аукціоні продавцем заявлено не весь обсяг скрапленого газу, необхідний для задоволення потреб населення, який визначається відповідно до абзацу другого пункту 17 цього Порядку;

заявлені обсяги нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу не відповідають паспортним характеристикам за встановленою класифікацією та не підтверджені сертифікатами відповідності.

За відсутності підстав для відхилення заявки на проведення аукціону аукціонний комітет приймає рішення про її схвалення.

У разі виявлення аукціонним комітетом факту неузгодження заявки на проведення аукціону із сертифікатом відповідності на нафту сиру і газовий конденсат та вимогами цього Порядку продавець зобов'язаний в одноденний строк привести її у відповідність з такими сертифікатом та вимогами.

Якщо факт неузгодження заявки на проведення аукціону із сертифікатом відповідності виявлено аукціонним комітетом під час проведення аукціону, результати аукціону анулюються.

8. Секретар аукціонного комітету повідомляє його членам про дату проведення засідання комітету та перелік питань, що виносяться на розгляд, за день до дня його проведення.

9. Засідання аукціонного комітету проводиться у разі, коли на ньому присутні не менш як дві третини членів комітету.

У разі відсутності кворуму секретар аукціонного комітету готує проект протокольного рішення комітету та погоджує його з усіма членами комітету шляхом письмового опитування.

10. Рішення аукціонного комітету приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні комітету.

11. Рішення аукціонного комітету оформляється протоколом, який підписують усі члени комітету, присутні на засіданні. Рішення комітету є обов'язковими для виконання всіма учасниками аукціону, а також біржею, на якій проводиться аукціон.

12. Засідання аукціонного комітету проводиться без оголошення часу протягом усього дня, визначеного як день проведення аукціону. Якщо за результатами аукціону не будуть оформлені всі аукціонні свідоцтва, засідання комітету продовжується наступного дня до закінчення оформлення документів за результатами аукціону.

13. Біржа, на якій проводиться аукціон:

1) розробляє регламент організації та проведення аукціону і подає його на затвердження аукціонному комітетові;

2) приймає та реєструє заявки на участь в аукціоні і подає їх перелік аукціонному комітетові;

3) складає та оприлюднює в засобах масової інформації, а також розміщує на власному веб-сайті до кожної аукціонної сесії аукціонний бюлетень, який містить інформацію про подані продавцями заявки на проведення аукціону;

4) готує та оприлюднює в засобах масової інформації повідомлення про місце, дату та час проведення аукціону, а також відомості про обсяги запропонованих до продажу нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу;

5) реєструє продавців та покупців у день проведення аукціону і видає покупцям аукціонні картки з номером;

6) оформляє документи за результатами аукціонів та аукціонні свідоцтва для подання їх на затвердження аукціонному комітетові;

7) реєструє укладені на аукціоні договори.

14. Підготовка до проведення аукціону включає:

1) розгляд заявок на проведення аукціону;

2) формування лотів;

3) визначення стартової ціни;

4) підготовку та опублікування оголошення про проведення аукціону;

5) приймання від покупців заявок на участь в аукціоні;

6) перерахування покупцями гарантійних внесків.

15. Продавці відповідно до графіків проведення аукціонів подають не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дня проведення аукціону аукціонному комітетові заявки на проведення аукціону, які ним схвалюються або відхиляються.

16. До заявки на проведення аукціону додаються:

1) документи, що засвідчують наявність заявлених обсягів нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу, або розрахунки, які підтверджують наявність технологічних та інших можливостей продавця для забезпечення постачання заявлених товарів на відповідну дату;

2) проект договору купівлі-продажу;

3) відомості про умови транспортування нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу з використанням трубопровідного транспорту, залізничного та автомобільного транспорту відповідно до визначеного базису поставки, який повинен передбачати наявність гарантованої можливості для подальшого транспортування нафти до всіх вітчизняних нафтопереробних заводів, що функціонують на час подання пропозиції, та рівних умов доступу для всіх покупців до ресурсу нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу. Спосіб відвантаження та напрямок транспортування визначаються покупцем у відповідних договорах купівлі-продажу;

4) документи, що підтверджують якісні характеристики товару, в тому числі сертифікат відповідності на кожну партію нафти сирої і газового конденсату.

17. Продавці скрапленого газу крім документів, зазначених у пункті 16 цього Порядку, подають документи, що підтверджують весь обсяг продукції, який передбачалося виробити, реалізувати після закінчення попереднього спеціалізованого аукціону, в якому вони брали участь.

Планування обсягів скрапленого газу, що необхідні для задоволення потреб населення у повному обсязі, здійснюється шляхом подання Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями разом з покупцями скрапленого газу для потреб населення інформації про обсяг такого газу за формою, встановленою Мінекономрозвитку за погодженням з Міненерговугіллям.

Граничний обсяг скрапленого газу, який реалізується на спеціалізованих аукціонах, не може перевищувати 4000 тонн на місяць.

18. Нафта сира, газовий конденсат і скраплений газ виставляються на аукціоні у вигляді лотів, формування яких здійснюється продавцем з урахуванням їх загального обсягу та паспортних характеристик, визначених у заявці на проведення аукціону.

19. Рівень стартової ціни (без урахування податку на додану вартість та витрат на транспортування, постачання і зберігання) на аукціонах для нафти сирої і газового конденсату визначається аукціонним комітетом на підставі митної вартості нафти сорту "Юралс" за даними ДФС за 15 днів, що передують даті реєстрації заявок на проведення аукціону. Для розрахунку стартової ціни на аукціонах для нафти сирої і газового конденсату враховуються обсяги нафти, що надійшли на митну територію України у кількості не менш як 5000 тонн.

У разі ненадходження у зазначений період на митну територію України нафти сорту "Юралс" трубопровідним транспортом та надходження нафти сорту "Айзері" або інших сортів легких нафт Каспійського регіону стартова ціна на аукціонах для нафти сирої визначається на підставі даних ДФС із застосуванням перевідного коефіцієнта 0,85.

У разі ненадходження у зазначений період на митну територію України нафти сортів "Юралс", "Айзері" або інших сортів легких нафт Каспійського регіону стартова ціна на аукціонах для нафти сирої визначається за даними видання "Crude Oil Marketwire" агентства "Platts" за 15 днів, що передують даті реєстрації заявок на проведення аукціону, шляхом множення середнього значення ціни фактичних угод з продажу нафти сорту "Brent" на коефіцієнт 0,85. Висновок щодо середнього значення ціни фактичних угод з продажу нафти сорту "Brent" Міненерговугілля подає аукціонному комітетові згідно з даними видання "Crude Oil Marketwire" агентства "Platts".

Продаж нафти сирої та газового конденсату на аукціонах за ціною, нижчою стартової ціни, не допускається.

Аукціонний комітет затверджує стартову ціну на аукціонах з продажу нафти сирої та газового конденсату на основі даних, отриманих відповідно до абзаців першого - третього цього пункту, та додає податок на додану вартість.

Рівень стартової ціни (без урахування податку на додану вартість, транспортних витрат, діючих ставок акцизного та екологічного податків, установлених Податковим кодексом України, інших обов'язкових платежів) на аукціонах з продажу скрапленого газу, крім ціни на скраплений газ, що реалізується на спеціалізованих аукціонах, визначається на підставі митної вартості імпортованого скрапленого газу за даними ДФС за 15 днів, що передують даті реєстрації заявок на проведення аукціону.

У разі коли у визначений строк скраплений газ на митну територію України не імпортувався і дані ДФС для визначення митної вартості скрапленого газу відсутні, рівень стартової ціни на аукціонах з продажу скрапленого газу визначається за курсом Національного банку на умовах поставки FOB Black Sea propane-butane mix згідно з даними видання "Argus International LPG" компанії "Argus Media Ltd" як середнє значення ціни фактичних угод за 15 днів, що передують даті реєстрації заявок на проведення аукціону.

Аукціонний комітет затверджує стартову ціну на аукціонах з продажу скрапленого газу на основі даних, отриманих відповідно до абзаців шостого і сьомого цього пункту, та додає податок на додану вартість, діючі ставки акцизного та екологічного податків, установлені Податковим кодексом України, інші обов'язкові платежі.

Рівень стартової ціни на скраплений газ, що реалізується на спеціалізованих аукціонах, визначається відповідно до рівня цін на природний газ для потреб населення за такою формулою:

С ц = С р х К з,

де С ц - стартова ціна;

С р - середньозважена ціна реалізації скрапленого газу на спеціалізованих аукціонах у 2013 році, що становить 2130 гривень за тонну;

К з - коефіцієнт зміни ціни на природний газ для потреб населення, який розраховується як співвідношення ціни природного газу для потреб населення станом на перше число місяця, в якому проводиться спеціалізований аукціон, і ціни природного газу для потреб населення станом на 1 січня 2014 року.

Постачання покупцю придбаних за результатами аукціону товарів здійснюється за ціною продажу, розрахованою за такою формулою:

С пр = С а + К * С а,

де С пр - ціна продажу;

С а - ціна, сформована за результатом аукціону, але не нижче стартової ціни, визначеної відповідно до цього Порядку (без урахування податку на додану вартість);

К - ставка податку на додану вартість, встановлена Податковим кодексом України.

20. Надбавка за якість нафти сирої застосовується під час визначення стартової ціни на нафту сиру для аукціонів у разі, коли стабільна ситуація на ринку нафти протягом не менш як двох місяців та коли ціна на нафту сорту "Юралс", що постачається на митну територію України трубопровідним транспортом, не перевищує 90 доларів США за 1 барель, і встановлюється у таких розмірах:

1) 17 доларів США за 1 тонну без урахування податку на додану вартість за офіційним курсом гривні, установленим Національним банком на дату реєстрації заявок на участь в аукціоні, - для I групи якості згідно з ГОСТом 9965-76. До I групи якості належить нафта групи I класу I типу I, групи I класу II типу I, групи I класу II типу III;

2) 2 долари США за 1 тонну без урахування податку на додану вартість за офіційним курсом гривні, установленим Національним банком на дату реєстрації заявок на участь в аукціоні, - для II групи якості згідно з ГОСТом 9965-76. До II групи якості належить нафта групи II класу I типу I, групи II класу I типу II;

3) 0 доларів США - для III групи якості згідно з ГОСТом 9965-76. До III групи якості належить нафта групи III класу II типу III, групи III класу I типу II.

21. Надбавка за якість газового конденсату, ціна на який розраховується виходячи з митної вартості нафти:

за даними ДФС за 15 днів, що передують даті реєстрації заявок на проведення аукціону, становить 30 доларів США за 1 тонну без урахування податку на додану вартість за офіційним курсом гривні, установленим Національним банком на дату реєстрації заявок на проведення аукціону;

сорту "Юралс", що постачається на митну територію України трубопровідним транспортом, за стабільної ситуації на ринку нафти протягом не менш як двох місяців та у разі, коли розмір ціни на нафту сорту "Юралс" не перевищує 90 доларів США за 1 барель, становить 47 доларів США за 1 тонну без урахування податку на додану вартість за офіційним курсом гривні, установленим Національним банком на дату реєстрації заявок на проведення аукціону;

сорту "Айзері", що постачається на митну територію України протягом 15 днів, що передують даті реєстрації заявок на проведення аукціону, із застосуванням перевідного коефіцієнта 0,85, становить 30 доларів США за 1 тонну без урахування податку на додану вартість за офіційним курсом гривні, установленим Національним банком на дату реєстрації заявок на проведення аукціону.

22. Оголошення про проведення аукціону публікується біржею, на якій проводиться аукціон, в газеті "Урядовий кур'єр", розміщується на веб-сайті зазначеної біржі не пізніше ніж за три робочі дні до дня його проведення і містить відомості про:

1) найменування родовища, обсяг, стартову ціну, кількість та розміри лотів, паспортні характеристики, умови постачання, види договорів;

2) порядок подання заявки на участь в аукціоні та кінцевий строк її подання (до 18.00 робочого дня, що передує дню проведення аукціону);

3) перелік документів, що додаються до заявки на участь в аукціоні;

4) час та місце проведення аукціону;

5) найменування, місцезнаходження, номер телефону і режим роботи біржі;

6) розмір гарантійного внеску (5 відсотків заявленого обсягу закупівлі) та порядок його сплати.

23. Гарантійний внесок перераховується на один з рахунків біржі, який зазначається в аукціонному бюлетені (зазначається не менш як два рахунки біржі, відкриті у різних банках).

24. Умови аукціону, оголошені перед його проведенням, під час укладання договору купівлі-продажу зміні не підлягають.

25. Для участі в аукціоні покупець подає біржі, на якій проводиться аукціон, аукціонну документацію:

1) заявку на участь в аукціоні за встановленою аукціонним комітетом формою із зазначенням лота;

2) завірену банком копію платіжного доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску;

3) документ, що посвідчує уповноважену особу покупця та його повноваження;

4) довідку про відсутність розпочатої процедури банкрутства стосовно покупця, видану державним органом з питань банкрутства.

26. Обсяг товару, зазначений у заявці на участь в аукціоні, не може бути меншим, ніж розмір одного лота.

27. Покупець має право:

1) подати лише одну заявку на участь в аукціоні за конкретним лотом;

2) придбати на аукціоні нафту сиру, газовий конденсат і скраплений газ в обсязі, який не перевищує обсягу, визначеного у заявці на участь в аукціоні;

3) відкликати заявку на участь в аукціоні або внести зміни до неї до закінчення строку її подання.

28. Біржа, на якій проводиться аукціон, видає уповноваженій особі покупця довідку про подання ним аукціонної документації.

29. Приймання заявок на участь в аукціоні починається з дня опублікування в газеті "Урядовий кур'єр" оголошення про проведення аукціону.

Участь в аукціоні можуть брати покупці, що подали заявку на участь в ньому в установлений строк. Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, повертаються без реєстрації.

30. У день проведення аукціону біржа, на якій проводиться аукціон, реєструє у книзі реєстрації присутніх продавців та покупців.

Для реєстрації уповноваженої особи продавця пред'являється паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та довіреність на вчинення дій під час аукціону, зокрема участь у ньому та підписання аукціонного свідоцтва, після чого такій особі видається аукціонна картка з номером, яка повертається після закінчення аукціону.

Кожний покупець може направити для участі в аукціоні не більше двох уповноважених осіб.

Реєстрація починається за годину та закінчується за 10 хвилин до початку аукціону. Незареєстровані учасники аукціону до участі в ньому не допускаються.

31. До книги реєстрації окремо за кожним лотом вносяться такі відомості щодо покупців:

1) для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання і реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу ДФС і мають відмітку у паспорті);

2) для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ.

32. За рішенням аукціонного комітету на аукціоні можуть бути присутні особи, які не беруть участі в ньому, зокрема представники засобів масової інформації та громадських організацій, а також запрошені біржею особи.

33. Інформація про учасників аукціону (кількісний та персональний склад тощо), а також відомості, що містяться в заявках на участь в аукціоні, та результати їх розгляду не підлягають розголошенню до опублікування результатів аукціону, крім випадків, установлених законом.

34. Аукціони проводяться з дотриманням таких загальних принципів:

добросовісна конкуренція;

відкритість та прозорість на всіх стадіях проведення аукціону;

недискримінація учасників аукціону;

об'єктивність та неупередженість;

запобігання корупційним діям і зловживанням.

35. Для проведення аукціону біржа призначає ліцитатора.

36. Аукціон проводиться у разі, коли забезпечено додержання вимог щодо його підготовки відповідно до цього Порядку.

37. У день проведення аукціону до його початку продавець має право прийняти рішення про об'єднання лотів. Таке рішення оформляється за встановленим біржею зразком та оприлюднюється ліцитатором під час проведення аукціону.

38. До початку проведення аукціону ліцитатор оголошує порядок його проведення, правила поведінки на аукціоні, а також іншу необхідну інформацію.

39. Аукціон розпочинається з оголошення ліцитатором лота, його характеристик, умов продажу одночасно з ударом аукціонного молотка.

40. Продаж скрапленого газу за ціною нижче стартової ціни, визначеної в аукціонному бюлетені, можливий лише за згодою продавця. Інформація про зниження ціни відповідного лота оприлюднюється ліцитатором.

41. У ході аукціону обов'язкове додержання таких вимог:

1) про намір придбати лот за оголошеною ліцитатором ціною покупці заявляють виключно в один із таких способів:

підняття таблички з номером, що повернутий до ліцитатора;

підняття таблички з номером з одночасним пропонуванням своєї ціни лота, яка повинна бути більша від оголошеної ліцитатором мінімум на крок аукціону або її підвищення є кратним кроку аукціону;

2) крок аукціону становить 10 гривень;

3) підняття покупцем таблички з номером після пропонування ліцитатором ціни лота, зокрема стартової, свідчить про його згоду на оголошену ліцитатором ціну. Ліцитатор називає номер покупця, що першим підняв табличку, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок аукціону;

4) підняття покупцем таблички з одночасним пропонуванням своєї ціни лота свідчить про його намір придбати лот за запропонованою ним ціною. Ліцитатор називає номер покупця, що запропонував ціну, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок аукціону;

5) якщо після оголошення ліцитатором ціни лота одночасно кілька покупців піднімають таблички з номерами, ліцитатор називає нову ціну, збільшену на крок аукціону, не оголошуючи номерів покупців до останньої пропозиції, поки не буде визначено покупця, який підняв свою табличку останнім;

6) якщо протягом неодноразового збільшення ліцитатором ціни лота одночасно кілька покупців залишають свої таблички піднятими, ліцитатор може запропонувати їм назвати свою ціну лота. Після першого оголошення одним з покупців нової ціни лота ліцитатор називає аукціонний номер такого покупця, а також запропоновану ним ціну і продовжує торги;

7) переможцем аукціону визнається покупець, табличку якого ліцитатор назвав останнім. Торги з продажу лота вважаються закінченими, якщо після триразового оголошення чергової ціни лота не буде оголошено його більшу ціну і ліцитатором одночасно з ударом аукціонного молотка буде оголошено: "Продано покупцеві N".

42. Біржа складає бюлетені середньозважених цін до кожного аукціонного дня і аукціонної сесії та оприлюднює їх шляхом розміщення у засобах масової інформації та на власному веб-сайті. У разі коли аукціони проводяться регулярно, бюлетені оприлюднюються на наступний день після закінчення аукціонного дня (аукціонної сесії).

43. Аукціонний комітет проводить додаткові аукціони у разі, коли:

1) продавці звернулися до нього з обґрунтуванням потреби у проведенні додаткового аукціону. Рішення про проведення такого аукціону приймається комітетом протягом двох днів з дня надходження звернення продавців;

2) аукціон не відбувся у призначений день або запропоновані до продажу обсяги нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу були реалізовані не в повному обсязі. Додатковий аукціон проводиться у тому ж календарному місяці, в якому проводився аукціон.

У разі коли запропоновані до продажу обсяги нафти сирої та газового конденсату не були реалізовані на додатковому аукціоні або додатковий аукціон не був проведений, такі обсяги реалізуються Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" на підставі договору купівлі-продажу за стартовою ціною, визначеною для додаткового аукціону. Зазначена компанія оплачує відвантажені їй обсяги нафти сирої та газового конденсату протягом 30 днів з дати укладення договору купівлі-продажу.

44. Якщо графік проведення аукціонів змінено, строк подання заявки на проведення аукціону відповідно змінюється за рішенням аукціонного комітету.

45. Аукціон за відповідним лотом визнається таким, що не відбувся, у разі, коли:

1) заявки на участь в аукціоні подали менше ніж два покупці;

2) аукціонним комітетом відхилено всі заявки на участь в аукціоні;

3) на торгах лота були присутні представники менше ніж двох покупців.

46. Після закінчення аукціону складається аукціонне свідоцтво у чотирьох примірниках, які підписуються уповноваженими особами покупця, продавця, біржі та аукціонного комітету.

47. На підставі аукціонного свідоцтва покупець - переможець аукціону і продавець протягом трьох днів зобов'язані підписати договір купівлі-продажу, згідно з умовами якого продавець зобов'язаний поставити нафту сиру, газовий конденсат і скраплений газ відповідно до визначеного базису поставки та якісної характеристики, а покупець - прийняти та оплатити їх.

У договорі купівлі-продажу також зазначається, що передача покупцям нафти сирої та газового конденсату здійснюватиметься на родовищах або вузлах обліку відповідних суб'єктів господарювання, та визначається спосіб відвантаження і напрямок транспортування.

Якщо продавець чи покупець відмовляються від підписання аукціонного свідоцтва або договору купівлі-продажу у зазначений строк, результати аукціону щодо відповідних лотів за рішенням аукціонного комітету анулюються.

48. Для відшкодування біржі витрат, пов'язаних з організацією та проведенням аукціону, з покупців, які підписали аукціонне свідоцтво, справляється комісійний збір у розмірі, визначеному у договорі, що укладається між покупцем та біржею, але не може бути більше 0,1 відсотка загальної вартості придбаних обсягів нафти, газового конденсату, скрапленого газу.

Справляння біржею інших платежів з продавців та покупців не допускається.

49. Сума гарантійного внеску повертається покупцям протягом двох робочих днів після виникнення підстави для її повернення, а саме:

1) відхилення аукціонним комітетом заявки на участь в аукціоні;

2) відкликання покупцем заявки на участь в аукціоні до закінчення строку її подання;

3) повернення заявки на участь в аукціоні, що надійшла з порушенням строку її подання;

4) визнання переможцем аукціону іншого покупця;

5) визнання аукціону таким, що не відбувся.

50. Сума гарантійного внеску не повертається покупцю, який:

1) став переможцем аукціону, в тому числі у разі, коли він відмовився від укладення договору купівлі-продажу;

2) подав заявку на участь в аукціоні, але не прибув для участі в ньому.

51. Розрахунки між продавцем та покупцем проводяться з урахуванням суми гарантійного внеску, перерахованого покупцем на рахунок біржі.

На вимогу продавця розрахунки за договором купівлі-продажу можуть проводитися через біржу.

Продавець виконує свої зобов'язання щодо постачання нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу після надходження коштів від покупця у повному обсязі відповідно до умов договору купівлі-продажу. Якщо покупець не перерахував кошти у повному обсязі на рахунок продавця у строки, визначені таким договором, продавець негайно інформує про це аукціонний комітет.

52. Спеціалізовані аукціони проводяться окремо згідно із затвердженим аукціонним комітетом графіком.

Продавці скрапленого газу для потреб населення заявляють увесь обсяг продукції, який планується виробити, реалізувати після закінчення попереднього спеціалізованого аукціону, в якому вони брали участь та який проводився на умовах, визначених цим Порядком.

53. Покупці скрапленого газу для потреб населення подають біржі до 15 числа місяця, в якому проводиться спеціалізований аукціон, інформацію про планові обсяги потреби регіону в скрапленому газі для потреб населення та планові обсяги закупівлі такого газу.

Біржа узагальнює зазначену інформацію та подає її протягом двох робочих днів аукціонному комітетові для визначення обсягу реалізації скрапленого газу на спеціалізованих аукціонах.

Продавці скрапленого газу для потреб населення подають аукціонному комітетові до 15 числа місяця, в якому проводиться спеціалізований аукціон, інформацію про весь обсяг продукції, який планується виробити, реалізувати після закінчення попереднього спеціалізованого аукціону, в якому вони брали участь та який проводився на умовах, визначених цим Порядком.

Аукціонний комітет на підставі отриманої інформації протягом двох днів після надходження останньої інформації передає продавцям дані, на підставі яких вони формують заявку на проведення біржового аукціону з продажу скрапленого газу на спеціалізованому аукціоні та подають її аукціонному комітетові.

54. Покупці скрапленого газу для потреб населення подають біржі за один день до проведення спеціалізованого аукціону довідку про обсяг та напрями реалізації скрапленого газу, придбаного ними на попередньому спеціалізованому аукціоні, що погоджена із Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією, для узагальнення та подання інформації аукціонному комітетові.

55. У разі коли спеціалізований аукціон не відбувся у призначений день, додатковий спеціалізований аукціон проводиться за рішенням аукціонного комітету в тому ж календарному місяці.

Якщо потреба у скрапленому газі покупців, що беруть участь у спеціалізованому аукціоні, була задоволена, а обсяги скрапленого газу не реалізовано на такому аукціоні, нереалізовані обсяги газу виставляються для реалізації на аукціоні, рішення про проведення якого приймає аукціонний комітет і який проводиться не пізніше ніж через п'ять робочих днів з дня проведення спеціалізованого аукціону. Рівень стартової ціни на скраплений газ на такому аукціоні визначається відповідно до положень пункту 19 цього Порядку.

56. Покупець - учасник спеціалізованого аукціону має право подати заявку на участь у спеціалізованому аукціоні у разі реалізації ним скрапленого газу, придбаного на попередньому спеціалізованому аукціоні, з визначенням обсягу споживання скрапленого газу, необхідного для повного задоволення потреб населення регіону, якому він постачає скраплений газ, відповідно до обсягів потреби скрапленого газу, зазначених у довідці, поданій згідно з пунктом 54 цього Порядку.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 2014 р. N 570

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2011 р. N 1064 "Деякі питання організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 81, ст. 2970).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 травня 2012 р. N 488 "Про внесення зміни до пункту 38 Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 42, ст. 1621).

3. Пункт 38 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2013 р. N 233 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 28, ст. 955).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. N 239 "Про внесення змін до Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 56, ст. 1527).

____________