КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 грудня 2005 р. N 1251

Київ

Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 14 лютого 2007 року N 212,
від 3 вересня 2008 року N 779,
 від 21 грудня 2011 року N 1332,
від 16 жовтня 2014 року N 534

(У тексті постанови слова "Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту" замінено словами "Міністерству соціальної політики" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 року N 1332)

 

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2005 р. N 280 "Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон у туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 15, ст. 770).

3. Міністерству соціальної політики у двомісячний строк розробити та затвердити форму згоди на виїзд дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення, а разом з Державною службою статистики - форму статистичних даних про організацію виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. N 779,
 від 21.12.2011 р. N 1332)

4. Міністерству закордонних справ, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству соціальної політики разом з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування вживати заходів до повернення в Україну дітей, які перебували за кордоном на відпочинку та оздоровленні.

5. Ця постанова набирає чинності з 1 лютого 2006 року.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ЄХАНУРОВ 

 

Інд. 28

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2005 р. N 1251 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення

(У тексті Порядку слово "дозвіл" в усіх відмінках замінено словом "згода" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 року N 779)

(У тексті Порядку слова "Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту" в усіх відмінках замінено словом "Мінсоцполітики", а слова "Міністерство у справах молоді, сім'ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим" в усіх відмінках - словами "Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 року N 1332)

 

 

1. Цей Порядок регламентує виїзд організованої групи (дві і більше дитини) дітей віком від 6 до 18 років (далі - група дітей) за кордон на відпочинок та оздоровлення за попередньо визначеними та затвердженими маршрутом і програмою перебування.

Дія цього Порядку не поширюється на виїзд дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення з батьками (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями), у туристичну подорож та з іншою метою (участь у міжнародних заходах, освітніх, культурних, спортивних програмах тощо).

2. Діяльність, пов'язану з організацією виїзду груп дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення, можуть провадити підприємства, установи, організації, у тому числі благодійні та громадські, за умови, що їх установчими документами передбачається провадження або сприяння діяльності з організації відпочинку та оздоровлення дітей за кордоном (далі - організатор).

3. Координацію діяльності, пов'язаної з організацією виїзду груп дітей за кордон, та контроль за її провадженням здійснюють Мінсоцполітики, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань сім'ї, молоді та спорту обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. N 779)

4. Оформлення виїзду групи дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення проводиться за наявності у кожної дитини проїзного документа, що видається в установленому порядку органом внутрішніх справ за місцем проживання дитини.

5. Погодження списку групи дітей та надання згоди на їх виїзд за кордон на відпочинок та оздоровлення здійснюються за місцем проживання дітей Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, відповідними структурними підрозділами з питань сім'ї, молоді та спорту обласних (за винятком районів проведення антитерористичної операції), Київської і Севастопольської міських держадміністрацій.

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. N 779,
від 16.10.2014 р. N 534)

У разі відмови у погодженні списку дітей або наданні згоди організатору в п'ятиденний строк надається вмотивована відповідь.

6. Для отримання згоди на виїзд групи дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення до відповідного органу, зазначеного у пункті 5 цього Порядку, не менше ніж за 15 днів до виїзду організатором, крім тих, що провадять туристичну операторську та туристичну агентську діяльність, подаються або надсилаються поштою заява і такі документи:

1) договір про надання послуг у сфері відпочинку та оздоровлення дітей і запрошення (українською мовою та мовою держави, до якої виїжджають діти), в якому обов'язково зазначаються строки виїзду групи дітей за кордон і повернення їх в Україну, умови проживання, харчування, програма перебування дітей за кордоном, а також інші додаткові послуги (копія завіряється організатором);

(підпункт 1 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 р. N 212)

2) нотаріально завірені копії установчих документів організатора поїздки (статут, свідоцтво про державну реєстрацію);

3) міжнародний страховий поліс медичної допомоги та страхування від нещасного випадку дітей і супроводжуючих їх осіб, що забезпечує покриття всіх можливих витрат у разі виникнення потреби в наданні медичної допомоги в країні перебування, а також договір страхування, або його копія, що завіряється організатором, з перекладом істотних умов договору страхування та страхового поліса, що завіряється офіційно;

4) документи, що підтверджують гарантії забезпечення перевезення дітей організатором поїздки, зокрема договір з транспортним підприємством, що має ліцензію (згоду) на право здійснювати міжнародні перевезення пасажирів, підтвердження про бронювання місць, гарантійний лист іноземного перевізника, інші документи (копії завіряються організатором).

У разі коли відстань до місця відпочинку чи оздоровлення дітей, перевезення до якого здійснюється з використанням автотранспортних засобів, перевищує 1000 кілометрів, організатор зобов'язаний забезпечити зупинку для ночівлі у пристосованому для цього місці;

(абзац другий підпункту 4 пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 р. N 212)

5) довідки про стан здоров'я кожної дитини за встановленою формою.

У разі коли виїзд дітей за кордон здійснюється у країну з особливими кліматичними умовами, організатор поїздки вживає додаткових медичних заходів (щеплення, вакцинація тощо), що підтверджується відповідною медичною довідкою;

6) нотаріально завірена згода обох батьків (опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів) дитини на її виїзд за кордон та її копія, що завіряється організатором;

7) оригінал наказу організатора про призначення супроводжуючих осіб, на яких покладається відповідальність за життя та здоров'я дітей і повернення їх в Україну.

Із числа супроводжуючих призначається керівник групи, а у разі перевезення групи наземними транспортними засобами - медичний працівник, кваліфікація якого підтверджується відповідним записом у трудовій книжці та документом про фахову освіту (копія завіряється організатором).

Керівником групи дітей, що виїжджають за кордон на відпочинок та оздоровлення, може бути призначена особа, яка має досвід роботи з дітьми не менше ніж три роки.

Організатор зобов'язаний забезпечити супроводження групи перекладачем відповідно до мови країни перебування протягом усього періоду відпочинку та оздоровлення дітей.

Кількість супроводжуючих осіб визначається з розрахунку один супроводжуючий на 15 дітей.

У разі коли перевезення здійснюється повітряним шляхом, кількість супроводжуючих осіб визначається з розрахунку один супроводжуючий на 25 дітей;

8) список групи дітей, що виїжджають за кордон на відпочинок та оздоровлення, в якому зазначаються прізвище, ім'я, по батькові дитини, дата народження, домашня адреса, телефон батьків (опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів), навчальний заклад, у якому дитина навчається (утримується), номер проїзного документа дитини.

У разі коли до складу групи входять діти, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, з різних регіонів України та діти з районів проведення антитерористичної операції, погодження списків груп таких дітей і надання згоди на їх виїзд за кордон на відпочинок та оздоровлення здійснює Мінсоцполітики.

(абзац другий підпункту 8 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 р. N 212,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.10.2014 р. N 534)

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, служба у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації підтверджує статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, і надсилає відповідну інформацію Мінсоцполітики.

Виїзд групи дітей на відпочинок та оздоровлення у навчальний період здійснюється за погодженням з навчальним закладом, в якому дитина навчається (утримується), Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурним підрозділом з питань освіти і науки обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації або МОН, а у разі, коли до складу групи входять діти з районів проведення антитерористичної операції, погодження списків груп таких дітей і надання згоди на їх виїзд за кордон на відпочинок та оздоровлення здійснює Мінсоцполітики.

(абзац третій підпункту 8 пункту 6 замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. N 779,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати
 відповідно абзацами п'ятим - восьмим,
 абзац четвертий підпункту 8 пункту 6 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2011 р. N 1332,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.10.2014 р. N 534)

Список складається українською мовою.

Прізвища та імена дітей також зазначаються латинськими літерами.

Підпис керівника організатора скріплюється печаткою.

Список групи дітей, що виїжджають за кордон на відпочинок та оздоровлення, складається у двох примірниках (додається оригінал). Другий примірник залишається в органі, що видав згоду на виїзд групи дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення.

7. Під час перетинання державного кордону в пунктах пропуску службова особа Держприкордонслужби після закінчення перевірки у дітей та супроводжуючих осіб документів на право в'їзду в Україну або виїзду з України проставляє на списку штампи з відмітками "Виїзд" або "В'їзд", а також "Державний кордон перетнули" та зазначає загальну чисельність осіб, які виїхали та повернулися, у тому числі супроводжуючих.

8. Після повернення групи дітей в Україну організатор протягом п'яти днів подає список та згоду з відмітками про перетинання державного кордону та їх завірені копії відповідному органу, який видав згоду на виїзд групи дітей за кордон.

Завірені організатором копії списку та згоди з відмітками про перетинання державного кордону залишаються в органі, який видав згоду на виїзд групи дітей за кордон. Оригінали списку та згоди зберігаються в організатора протягом трьох років.

8 1. Після прибуття групи дітей на територію держави, де вони відпочиватимуть та оздоровлюватимуться, організатор протягом доби повідомляє закордонній дипломатичній установі України про місце і строк перебування групи, кількість дітей та контактні телефони осіб, що їх супроводжують.

(Порядок доповнено пунктом 8 1 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. N 779)

9. У разі коли дитина з групою не повернулася в Україну, організатор протягом доби повідомляє про місце її перебування орган, який видав згоду на виїзд групи дітей за кордон, та закордонну дипломатичну установу України на території держави, де перебували діти, про причини неповернення чи зміну строку повернення дитини з узгодженням дати та умов її повернення в Україну.

Закордонна дипломатична установа України після отримання такого повідомлення оперативно встановлює причини неповернення та в триденний строк інформує про це МЗС. На підставі отриманої інформації МЗС надсилає повідомлення Мінсоцполітики та вживає заходів до повернення дитини в Україну.

10. Перебування групи дітей за кордоном на відпочинку та оздоровленні фінансується за рахунок сторони, яка направляє або приймає дітей (за домовленістю сторін) згідно з укладеним договором (контрактом), а також коштів батьків (опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів) та інших джерел.

11. Організатор забезпечує виконання своїх зобов'язань відповідно до укладених договорів (контрактів) та разом з керівником групи несе відповідальність за дотримання вимог щодо забезпечення охорони здоров'я і життя дітей та повернення їх в Україну в порядку, встановленому законодавством.

У разі порушення прав дитини під час її перебування за кордоном керівник групи зобов'язаний повідомити закордонну дипломатичну установу України для відповідного реагування.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурний підрозділ з питань сім'ї, молоді та спорту обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації та Мінсоцполітики може відмовити у наданні згоди на організацію відпочинку та оздоровлення дітей за кордоном у разі неповернення дитини, що входила до складу попередньої групи, до моменту її повернення в Україну.

(пункт 11 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. N 779)

12. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань сім'ї, молоді та спорту обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій подають Мінсоцполітики дані про перебування групи дітей за кордоном в установленому порядку.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. N 779)

13. Опублікування зведених статистичних даних про перебування груп дітей за кордоном на відпочинку та оздоровленні здійснює Держстат.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.12.2011 р. N 1332)

____________