КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 жовтня 2014 р. N 529

Київ

Деякі питання використання коштів статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву"

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Збільшити статутний капітал Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" на суму 46 млн. гривень за рахунок коштів, передбачених у Законі України "Про Державний бюджет України на 2014 рік".

2. Внести до Статуту Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2000 р. N 1604 "Питання Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 43, ст. 1846; 2005 р., N 29, ст. 1714; 2009 р., N 28, ст. 931; 2013 р., N 10, ст. 380; 2014 р., N 7, ст. 198), зміни, що додаються.

3. Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим спрямуванням на виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013 - 2017 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 488 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 35, ст. 1456; 2012 р., N 3, ст. 85; 2013 р., N 10, ст. 380), зміну, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

Інд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 жовтня 2014 р. N 529

 

 

 

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Статуту Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву"

1. Пункт 8 після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"коштів, що надходять від погашення вимог за банківськими вкладами учасників Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. N 1249 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 92, ст. 3108), які відшкодовувалися за рахунок коштів статутного капіталу Фонду;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий і шістнадцятий вважати відповідно абзацами шістнадцятим і сімнадцятим.

2. В абзаці першому пункту 9 1 цифри і слова "165355000 (сто шістдесят п'ять мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч) гривень" замінити цифрами і словами "211355000 (двісті одинадцять мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч) гривень".

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 жовтня 2014 р. N 529

 

 

 

 

 

ЗМІНА,
що вноситься до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим спрямуванням на виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013 - 2017 роки

Пункт 5 викласти у такій редакції:

"5. Фонд використовує бюджетні кошти для:

виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. N 967 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 81, ст. 3261), зокрема надання молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам, які потребують поліпшення житлових умов, довгострокових пільгових кредитів для будівництва (реконструкції) та придбання житла;

відшкодування учасникам Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. N 1249 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 92, ст. 3108), коштів за банківськими вкладами, що перевищують граничний розмір відшкодування коштів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, відповідно до порядку взаємодії щодо відшкодування таких вкладів між ними та Фондом, затвердженого Фондом за погодженням з Мінрегіоном.".

____________