КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 вересня 2014 р. N 395

Київ

Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 р. N 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 86, ст. 3148; 2008 р., N 80, ст. 2684; 2011 р., N 67, ст. 2578, N 93, ст. 3375) зміни, що додаються.

2. Установити, що:

на осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, які проходять службу в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації, до призначення за їх згодою на відповідні посади військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації поширюється дія порядку та умов грошового забезпечення, встановлених для військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації;

на осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, які проходять службу у підрозділах Державної фельд'єгерської служби, до призначення за їх згодою на відповідні посади військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації поширюється дія порядку та умов грошового забезпечення, встановлених для осіб начальницького складу органів внутрішніх справ;

виплати, пов'язані з виконанням цієї постанови, здійснюються у межах видатків на оплату праці, передбачених Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації у Державному бюджеті України на відповідний рік.

3. Ця постанова набирає чинності через два місяці з дня набрання чинності Указом Президента України, що визначає порядок проходження військової служби (навчання) військовослужбовцями Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, але не раніше дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

Інд. 26

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2014 р. N 395

 

 

 

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 р. N 1294

1. У постанові:

1) у пункті 3:

абзац другий після цифр "1 - 8" доповнити цифрами ", 30 - 32";

в абзаці третьому цифри ", 30 - 32" виключити;

2) в абзаці третьому підпункту 1 пункту 5 слова "особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації" і "технічного захисту інформації" замінити відповідно словами "військовослужбовцям Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації" і "технічного захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом,";

3) в абзаці другому підпункту 4 пункту 6 слова "особам рядового і начальницького складу Адміністрації, регіональних органів, територіальних підрозділів, медичних, санаторно-курортних закладів" замінити словами "військовослужбовцям Адміністрації, територіальних органів, територіальних підрозділів, Головного управління та підрозділів урядового фельд'єгерського зв'язку, санаторно-курортних закладів, закладів охорони здоров'я та організацій".

2. У додатках до постанови:

1) додаток 24 викласти у такій редакції:

"Додаток 24
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2014 р. N 395)

 

 

 

 

 

ОКЛАДИ
військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу за військовими (спеціальними) званнями

Військові (спеціальні) звання

Розмір окладу, гривень

Генерал армії України, генерал внутрішньої служби України, генерал служби цивільного захисту

160

Генерал-полковник, адмірал, генерал-полковник міліції, генерал-полковник внутрішньої служби, генерал-полковник служби цивільного захисту

150

Генерал-лейтенант, віце-адмірал, генерал-лейтенант міліції, генерал-лейтенант внутрішньої служби, генерал-лейтенант служби цивільного захисту

145

Генерал-майор, контр-адмірал, генерал-майор міліції, генерал-майор внутрішньої служби, генерал-майор служби цивільного захисту

140

Полковник, капітан I рангу, полковник міліції, полковник внутрішньої служби, полковник служби цивільного захисту

135

Підполковник, капітан II рангу, підполковник міліції, підполковник внутрішньої служби, підполковник служби цивільного захисту

130

Майор, капітан III рангу, майор міліції, майор внутрішньої служби, майор служби цивільного захисту

125

Капітан, капітан-лейтенант, капітан міліції, капітан внутрішньої служби, капітан служби цивільного захисту

120

Старший лейтенант, старший лейтенант міліції, старший лейтенант внутрішньої служби, старший лейтенант служби цивільного захисту

115

Лейтенант, лейтенант міліції, лейтенант внутрішньої служби, лейтенант служби цивільного захисту

110

Молодший лейтенант, молодший лейтенант міліції, молодший лейтенант внутрішньої служби, молодший лейтенант служби цивільного захисту

105

Старший: прапорщик, мічман, прапорщик міліції, прапорщик внутрішньої служби, прапорщик служби цивільного захисту

65

Прапорщик, мічман, прапорщик міліції, прапорщик внутрішньої служби, прапорщик служби цивільного захисту

60

Старшина, головний корабельний старшина, старшина міліції, старшина внутрішньої служби, старшина служби цивільного захисту

55

Старший сержант, головний старшина, старший сержант міліції, старший сержант внутрішньої служби, старший сержант служби цивільного захисту

50

Сержант, старшина I статті, сержант міліції, сержант внутрішньої служби, сержант служби цивільного захисту

45

Молодший сержант, старшина II статті, молодший сержант міліції, молодший сержант внутрішньої служби, молодший сержант служби цивільного захисту

40

Старший: солдат, матрос

35

Солдат, матрос, рядовий міліції, солдат внутрішньої служби, рядовий служби цивільного захисту

30

 

 

";

2) у додатку 30:

назву додатка викласти у такій редакції:

"СХЕМА
посадових окладів осіб офіцерського складу Адміністрації та територіальних органів Держспецзв'язку а основними типовими посадами";

у тексті додатка слово "регіональні" у всіх відмінках замінити словом "територіальні" у відповідному відмінку;

3) додатки 31 - 33 викласти у такій редакції:

"Додаток 31
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2014 р. N 395)

 

 

 

 

 

СХЕМА
посадових окладів осіб офіцерського складу за основними типовими керівними посадами територіальних підрозділів, закладів, установ та організацій Держспецзв'язку та осіб офіцерського складу Держспецзв'язку за основними типовими посадами, які мають наскрізний характер

Найменування посади

Розмір посадового окладу, гривень

Начальник: територіального підрозділу, закладу, установи, організації

1990

Начальник: відділу, групи вузлів зв'язку

1400 - 1600

Начальник: сектору (відділення), вузла зв'язку

1350 - 1400

Старші: інженер, офіцер, фахівець сфери захисту інформації, інші професіонали

1000 - 1100

Інженер, офіцер, фахівець сфери захисту інформації, інші професіонали

800 - 900

 

 

Додаток 32
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2014 р. N 395)

 

 

 

 

 

СХЕМА
посадових окладів осіб офіцерського складу Головного управління та підрозділів урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку

Найменування посади

Розмір посадового окладу, гривень

Головне управління

підрозділи

Начальник Головного управління

1990

 

Начальник підрозділу

 

1400 - 1600

Начальник управління

1700 - 1750

 

Начальник відділу

1400 - 1600

1200 - 1300

Начальник: відділення, сектору

1350 - 1400

1100 - 1200

Старший інспектор з особливих доручень

1200 - 1300

 

Старший дипломатичний кур'єр

1100 - 1200

 

Старші: офіцер фельдзв'язку з особливих доручень, офіцер, інженер, психолог, юрисконсульт, референт; дипломатичний кур'єр

1000 - 1100

900 - 1000

Старший офіцер фельдзв'язку, офіцер, інженер, психолог, юрисконсульт, референт

850 - 900

825 - 850

Офіцер фельдзв'язку

825 - 850

800 - 825

 

 

Додаток 33
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2014 р. N 395)

 

 

 

 

 

ДОДАТКОВІ ВИДИ
грошового забезпечення військовослужбовців Держспецзв'язку

Вид грошового забезпечення

Розмір

Категорія військовослужбовців, найменування органів управління, підрозділів

Щомісячні

Надбавка за класну кваліфікацію, відсотків посадового окладу

 

військовослужбовці, що займають посади, за якими згідно із затвердженою Головою Держспецзв'язку номенклатурою може присвоюватися класна кваліфікація, та мають клас:

5

другий

8

перший

11

майстра

Надбавка за кваліфікаційну категорію військовослужбовцям із числа медичного персоналу, відсотків посадового окладу

 

особи офіцерського складу, які займають посади лікарів-хірургів і оперують хворих у стаціонарах, якщо вони мають кваліфікаційну категорію:

10

другу

15

першу

20

вищу

 

особи офіцерського складу, які займають посади лікарів (крім лікарів-хірургів, які оперують хворих у стаціонарах), особи із числа середнього медичного персоналу, якщо вони мають кваліфікаційну категорію:

5

другу

10

першу

15

вищу

Надбавка за безперервний стаж шифрувальної роботи, відсотків посадового окладу

 

військовослужбовці, які безпосередньо зайняті на шифрувальній роботі, при безперервному стажі:

10

від одного до трьох років

15

від трьох до п'яти років

20

понад п'ять років

Надбавка за операторське обслуговування та збереження апаратури засекречування, відсотків посадового окладу

10

особи рядового, сержантського і старшинського складу, які займають посади водіїв, механіків-водіїв, фельд'єгерів-водіїв, механіків-водіїв-радистів машин, обладнаних абонентними засобами зв'язку

Надбавка за службу у високогірних місцевостях, відсотків посадового окладу

25

військовослужбовці, які проходять службу на висоті 1200 метрів над рівнем моря і вище (у разі, коли їм не встановлено підвищення посадових окладів за службу на території гірських населених пунктів)

Надбавка за кваліфікаційну категорію, відсотків посадового окладу

 

водії, що мають клас:

5

другий

10

перший

Курсантська посадова надбавка, відсотків посадового окладу

 

курсанти (із числа осіб, які не перебували на службі перед зарахуванням на навчання) навчальних закладів Держспецзв'язку, призначені на посади:

10

командира відділення

15

заступника командира взводу

20

старшини курсу

Підвищення посадового окладу за результатами чергової екзаменаційної сесії, відсотків посадового окладу

 

курсанти (із числа осіб, які не перебували на службі перед зарахуванням на навчання), що мають за результатами екзаменаційної сесії оцінки:

50

тільки відмінні

25

добрі та відмінні

Одноразові

Винагорода за тривалу безперервну службу, посадовий оклад і оклад за військовим званням

 

військовослужбовці залежно від тривалості безперервної календарної військової служби:

1

за 15 років

1,5

за 20 років

2

за 25 років

2,5

за 30 років

3

за 35 і кожні наступні п'ять років

 

".

____________