КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 березня 2011 р. N 294

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 22 лютого 2012 року N 130,
 від 26 вересня 2012 року N 964,
 від 13 листопада 2013 року N 822,
 від 30 квітня 2014 року N 125,
від 27 серпня 2014 року N 383

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. N 165 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 17, ст. 519);

постанову Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 992 "Про внесення змін до пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 84, ст. 2941).

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

 

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 березня 2011 р. N 294 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування

 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінмолодьспорт.

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 р. N 130,
 від 13.11.2013 р. N 822)

Одержувачами бюджетних коштів є громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування, які відповідно до законодавства мають право на фінансову підтримку за рахунок коштів державного бюджету та визначаються головним розпорядником бюджетних коштів з урахуванням вимог щодо формування єдиного реєстру розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та даних такого реєстру.

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 р. N 130,
 від 13.11.2013 р. N 822)

3. Бюджетні кошти спрямовуються на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності:

центральних рад всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств "Україна" і "Спартак" (оплата праці працівників, придбання малоцінного інвентарю, канцелярських товарів, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, транспортних, банківських та поліграфічних послуг, послуг поштового, телеграфного і телефонного зв'язку, послуг з обробки інформації, перезарядки картриджів і тонерів, утримання транспортних засобів, поточний ремонт та технічне обслуговування обладнання, користування Інтернетом, страхування приміщень і забезпечення їх охорони, в тому числі обслуговування охоронної та пожежної сигналізації, встановлення і обслуговування комп'ютерних програм, оренда приміщень та обладнання, видатки на службові відрядження працівників у межах України), а також на організацію і проведення ними масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів загальнодержавного рівня серед різних верств населення, всеукраїнських спортивних змагань, повноваження на проведення яких надані таким товариствам Мінмолодьспортом;

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 р. N 822)

місцевих рад зазначених товариств (оплата праці працівників, оплата комунальних послуг, енергоносіїв та банківських послуг);

центральних шкіл вищої спортивної майстерності таких товариств (оплата праці працівників, придбання малоцінного інвентарю, канцелярських товарів, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, транспортних, банківських та поліграфічних послуг, послуг поштового, телеграфного і телефонного зв'язку, послуг з обробки інформації, перезарядки картриджів і тонерів, утримання транспортних засобів, поточний ремонт і технічне обслуговування обладнання, користування Інтернетом, страхування приміщень, забезпечення їх охорони, в тому числі обслуговування охоронної та пожежної сигналізації, встановлення та обслуговування комп'ютерних програм, оренда приміщень, спортивних споруд та обладнання, оплата спортивного одягу та взуття загального та спеціального призначення, медикаментів і перев'язувальних матеріалів), а також на проведення ними навчально-тренувальних зборів та забезпечення участі їх спортсменів у всеукраїнських спортивних змаганнях;

абзац п'ятий пункту 3 виключено 

(абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 р. N 822,
виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 р. N 383)

Національного олімпійського комітету (придбання малоцінних предметів, матеріалів, інвентарю, передплата періодичних друкованих видань, службові відрядження працівників у межах України, оренда приміщень, оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів, поточний ремонт приміщень і технічне обслуговування обладнання, оплата послуг з поштового, телеграфного та телефонного зв'язку, користування Інтернетом, висвітлення у засобах масової інформації діяльності Комітету, обслуговування веб-сайту, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, банківських послуг та послуг з обробки інформації, страхування приміщень, забезпечення їх охорони, зокрема обслуговування охоронної та пожежної сигналізації, встановлення і обслуговування програмного забезпечення, оплата послуг з перезарядки картриджів, тонерів, плата за участь працівників у короткострокових навчальних семінарах, обов'язкові платежі до бюджету), проведення ним заходів із забезпечення розвитку олімпійського руху, популяризації олімпійських видів спорту, включаючи виготовлення та розміщення тематичних відеороликів і фільмів, інформаційних повідомлень, придбання, виготовлення та розповсюдження сувенірної і поліграфічної продукції, видання методичної літератури, заходів, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх, інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, включаючи оплату послуг з розроблення та вдосконалення методики підготовки спортсменів, висвітлення в засобах масової інформації стану підготовки та участі національних збірних команд України у міжнародних змаганнях, інших організаційно-методичних заходів загальнодержавного та міжнародного рівня, передбачених календарним планом заходів Комітету на поточний рік (семінарів, конференцій, форумів тощо), забезпечення участі представників Комітету в таких заходах, що проводяться як на території України, так і за кордоном (оплата проїзду до місця відрядження і назад, а також за місцем відрядження, вартості проживання, добових, страхування, оформлення дозволів на в'їзд (віз);

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 р. N 130)

Спортивного комітету (оплата праці працівників, придбання малоцінних предметів, матеріалів, інвентарю, передплата періодичних друкованих видань, службові відрядження працівників у межах України, оренда приміщень, оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів, поточний ремонт приміщень і технічне обслуговування обладнання, оплата послуг з поштового, телеграфного та телефонного зв'язку, користування Інтернетом, висвітлення в засобах масової інформації діяльності Комітету, обслуговування веб-сайту, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, банківських послуг та послуг з обробки інформації, страхування приміщень, забезпечення їх охорони, зокрема обслуговування охоронної та пожежної сигналізації, встановлення і обслуговування програмного забезпечення, оплата послуг з перезарядки картриджів, тонерів, плата за участь працівників у короткострокових навчальних семінарах, обов'язкові платежі до бюджету), проведення ним заходів з розвитку неолімпійського спорту, популяризації неолімпійських видів спорту, заходів, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, інших організаційно-методичних заходів загальнодержавного та міжнародного рівня, передбачених календарним планом заходів Комітету на поточний рік (семінарів, конференцій, форумів тощо), придбання, виготовлення та розповсюдження сувенірної і поліграфічної продукції, видання методичної літератури, оплата послуг з розроблення та вдосконалення методики підготовки спортсменів, висвітлення в засобах масової інформації стану підготовки та участі національних збірних команд України у міжнародних змаганнях та забезпечення участі представників Комітету в таких заходах, що проводяться як на території України, так і за кордоном (оплата проїзду до місця відрядження і назад, а також за місцем відрядження, вартості проживання, добових, страхування, оформлення дозволів на в'їзд (віз).

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 р. N 130)

3 1. Пункт 3 1 виключено

(Порядок доповнено пунктом 3 1 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 р. N 964,
пункт 3 1 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 р. N 125)

4. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

придбання товарів і послуг, не пов'язаних з напрямами, зазначеними у пункті 3 цього Порядку;

придбання послуг через посередників;

проведення заходів, метою яких є отримання прибутку;

(пункт 4 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 р. N 130,
 у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим)

здійснення видатків, передбачених за іншими бюджетними програмами.

5. Розподіл бюджетних коштів за напрямами, зазначеними в пункті 3 цього Порядку, здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів з урахуванням поданого одержувачами бюджетних коштів обґрунтування потреби в бюджетних коштах і детальних розрахунків витрат, визначених з урахуванням установлених норм та нормативів, діючих цін і тарифів, штатної чисельності та умов оплати праці працівників, кількісного складу національних збірних команд України та планів їх підготовки до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх, інших міжнародних спортивних змаганнях, календарних планів заходів одержувачів бюджетних коштів на поточний рік та регламентних документів міжнародних спортивних організацій, можливості здійснення відповідних видатків за рахунок надходжень з інших джерел, а також з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 р. N 822)

Календарні плани заходів одержувачів бюджетних коштів на поточний рік та положення про проведення таких заходів затверджуються керівниками (керівними органами) громадських організацій та закладів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, за погодженням з Мінмолодьспортом.

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 р. N 822)

(пункт 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.02.2012 р. N 130)

6. Закупівля товарів і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів і послуг проводиться з урахуванням вимог бюджетного законодавства.

(пункт 6 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.02.2012 р. N 130)

7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 р. N 125)

8. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

____________