КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 червня 2014 р. N 200

Київ

Про утворення публічного акціонерного товариства "Українська залізниця"

Відповідно до Закону України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити публічне акціонерне товариство "Українська залізниця" (далі - товариство), 100 відсотків акцій якого закріплюються в державній власності, на базі Державної адміністрації залізничного транспорту (код згідно з ЄДРПОУ 00034045) (далі - Укрзалізниця), підприємств та установ залізничного транспорту загального користування (далі - підприємства), які реорганізовуються шляхом злиття, згідно з додатком 1.

2. Установити, що статутний капітал товариства формується шляхом внесення до нього:

майна Укрзалізниці, підприємств, зазначених у додатку 1, крім майна, яке закріплюється за товариством на праві господарського відання згідно із Законом України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування", та іншого майна, яке відповідно до законодавства не може бути включене до статутного капіталу;

100 відсотків акцій, що належать державі у статутному капіталі господарських товариств згідно з додатком 2;

пакетів акцій (часток), що належать державі у статутному капіталі господарських товариств згідно з додатком 3;

права господарського відання магістральними залізничними лініями загального користування та розміщеними на них технологічними спорудами, передавальними пристроями, що безпосередньо використовуються для забезпечення процесу перевезень (залізничні станції та колії загального користування, тягові підстанції, контактна мережа та інші пристрої технологічного електропостачання, системи сигналізації, централізації, блокування та управління рухом поїздів, об'єкти і майно, призначені безпосередньо для виконання аварійно-відновлювальних робіт);

права постійного користування земельними ділянками, наданими для розміщення Укрзалізниці та підприємств, зазначених у додатку 1.

3. Утворити Комісію з утворення публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" (далі - Комісія) у складі згідно з додатком 4.

Голові Комісії затвердити її персональний склад та організувати роботу Комісії.

4. Комісії у чотиримісячний строк подати Міністерству інфраструктури:

зведений акт оцінки майна, що вноситься до статутного капіталу товариства (далі - зведений акт оцінки), за формою згідно з додатком 5;

зведені передавальні акти майна, земельних ділянок;

проект статуту товариства.

5. Міністерству інфраструктури:

1) у двомісячний строк:

вжити заходів для реорганізації Укрзалізниці та підприємств, зазначених у додатку 1;

разом з Укрзалізницею забезпечити проведення інвентаризації майна Укрзалізниці, підприємств, зазначених у додатку 1, та господарських товариств, зазначених у додатку 2;

затвердити переліки та зведені акти інвентаризації майна:

- Укрзалізниці та підприємств, зазначених у додатку 1, що вноситься до статутного капіталу товариства;

- яке закріплюється за товариством на праві господарського відання;

затвердити зведені акти інвентаризації майна господарських товариств, зазначених у додатку 2;

затвердити переліки земельних ділянок, право постійного користування якими вноситься до статутного капіталу товариства;

подати зазначені у цьому підпункті переліки та зведені акти інвентаризації майна суб'єктові оціночної діяльності - суб'єктові господарювання, визначеному на конкурсних засадах для проведення оцінки майна;

2) разом з Укрзалізницею забезпечити у тримісячний строк здійснення заходів щодо проведення незалежної оцінки майна, в тому числі майнових прав та державних пакетів акцій (часток), що вносяться до статутного капіталу товариства, зокрема здійснення відбору на конкурсних засадах суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання та укладення з ним договору про проведення незалежної оцінки. Взяти до відома, що оплата послуг з оцінки буде здійснюватися за рахунок коштів Укрзалізниці;

3) у п'ятимісячний строк:

затвердити зведений акт оцінки, зведені перелік і передавальний акт майна, що вноситься до статутного капіталу товариства, та майна, яке закріплюється за товариством на праві господарського відання;

затвердити зведені перелік та передавальний акт земельних ділянок, право постійного користування якими вноситься до статутного капіталу товариства;

подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів України на затвердження:

- проект статуту товариства;

- пропозиції щодо персонального складу правління, наглядової ради, ревізійної комісії;

4) вжити у шестимісячний строк заходів для припинення Укрзалізниці та підприємств, зазначених у додатку 1.

6. Фондові державного майна:

1) забезпечити у чотиримісячний строк:

проведення оцінки державних пакетів акцій (часток) господарських товариств, зазначених у додатку 3;

рецензування звітів про оцінку майна, в тому числі майнових прав Укрзалізниці та підприємств, зазначених у додатку 1, державних пакетів акцій (часток) господарських товариств, зазначених у додатках 2 і 3;

внесення до статутного капіталу товариства державних пакетів акцій (часток) господарських товариств, зазначених у додатку 3;

2) вирішити в установленому порядку питання щодо:

розірвання договорів про передачу повноважень на виконання функцій з управління корпоративними правами держави щодо господарських товариств;

переказу акцій акціонерних товариств, зазначених у додатку 3, на рахунок товариства.

7. Установити, що складення і затвердження зведеного акта оцінки здійснюється з урахуванням особливостей, якими передбачається:

проведення інвентаризації майна підприємств - у строк, що не перевищує 30 календарних днів з дати оцінки;

затвердження Міністерством інфраструктури переліків та зведених актів інвентаризації майна підприємств - у строк, що не перевищує 35 календарних днів з дати оцінки;

проведення суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання незалежної оцінки майна і подання її замовникові звітів про оцінку - у строк, що не перевищує 55 календарних днів з дати оцінки;

рецензування Фондом державного майна звітів про оцінку майна - у строк, що не перевищує 20 календарних днів з дати надходження таких звітів;

складення Комісією зведеного акта оцінки - у строк, що не перевищує 85 календарних днів з дати оцінки;

рецензування Фондом державного майна зведеного акта оцінки - у строк, що не перевищує 90 календарних днів з дати оцінки.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

Інд. 70

 

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2014 р. N 200

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК
підприємств та установ залізничного транспорту загального користування, на базі яких утворюється публічне акціонерне товариство "Українська залізниця"

Код згідно з ЄДРПОУ

Найменування

01074957

Державне підприємство "Донецька залізниця"

01059900

Державне територіально-галузеве об'єднання "Львівська залізниця"

01072609

Державне підприємство "Південна залізниця"

01071315

Одеська залізниця

04713033

Державне територіально-галузеве об'єднання "Південно-Західна залізниця"

01073828

Державне підприємство "Придніпровська залізниця"

09585574

Державне підприємство "Попаснянський вагоноремонтний завод"

20770332

Державне підприємство "Стрийський вагоноремонтний завод"

14294471

Державне підприємство "Дарницький вагоноремонтний завод"

01057574

Державне підприємство "Рава-Руський шпалопросочувальний завод"

00282553

Державне підприємство "Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал"

01057491

Державне підприємство "Вінницятрансприлад"

01069755

Державне підприємство "Український державний центр транспортного сервісу "Ліски"

01056362

Державне підприємство "Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів"

24210297

Державне підприємство "Український державний центр залізничних рефрижераторних перевезень "Укррефтранс"

24249750

Державне підприємство "Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України"

19014832

Державне підприємство матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України "Укрзалізничпостач"

31349738

Державне підприємство "Український центр механізації колійних робіт"

01097415

Державне підприємство "Дніпропетровський проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту України"

01095770

Державне підприємство "Донецький проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту України"

01095801

Державне підприємство "Львівський проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту України "Львівтранспроект"

01097199

Державне підприємство "Одеський проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту України"

01095913

Державне підприємство "Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту України "Укрзалізничпроект"

31604528

Державне підприємство "Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту України"

01124483

Проектно-конструкторсько-технологічне бюро по ремонту локомотивів

30268559

Державне підприємство "Науково-конструкторське технологічне бюро колійного господарства Укрзалізниці"

16296913

Державне підприємство "Проектно-конструкторське та технологічне бюро рухомого складу Державної адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниці)"

34926866

Державне підприємство "Проектно-конструкторське технологічне бюро з автоматизації систем управління на залізничному транспорті України"

21579381

Державне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр Державної адміністрації залізничного транспорту України"

21629133

Державне підприємство "Центральна станція зв'язку" Державної адміністрації залізничного транспорту України

20078961

Державне підприємство "Український Державний розрахунковий центр міжнародних перевезень"

34619229

Державне підприємство "Український транспортно-логістичний центр"

36051259

Державне підприємство "Розрахунковий центр Міністерства інфраструктури України"

38137835

Державне підприємство "Українська залізнична швидкісна компанія"

24074187

Державне підприємство "Редакція газети "Магістраль"

01101329

Державне підприємство "Укртрансфармація"

01393496

Державний заклад "Золотоніська технічна школа Укрзалізниці"

01111836

Державний заклад "Дорожня клінічна лікарня станції Дніпропетровськ ДП "Придніпровська залізниця"

01112451

Державний заклад "Дорожня лікарня станції Ясинувата ДП "Донецька залізниця"

01112161

Державний заклад "Дорожня клінічна лікарня станції Донецьк ДП "Донецька залізниця"

23889513

Державний заклад "Клінічна лікарня ДТГО "Львівська залізниця"

01111167

Державний заклад "Дорожня лікарня ДП "Одеська залізниця"

01108202

Державний лікувально-профілактичний заклад "Центральна клінічна лікарня Укрзалізниці"

25611224

Державний заклад "Дорожня клінічна лікарня станції Харків СТГО "Південна залізниця"

01110802

Державний заклад "Дорожня клінічна лікарня N 1 станції Київ ДТГО "Південно-Західна залізниця"

26386770

Державний заклад "Дорожня клінічна лікарня N 2 станції Київ ДТГО "Південно-Західна залізниця"

01110788

Державний заклад "Вузлова лікарня N 1 ст. Дарниця ДТГО "Південно-Західна залізниця"

22275453

Державний заклад "Відділкова клінічна лікарня станції Сімферополь ДП "Придніпровська залізниця"

 

 

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2014 р. N 200

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК
господарських товариств, 100 відсотків акцій яких вносяться до статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Українська залізниця"

Код згідно з ЄДРПОУ

Найменування

00659101

ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод"

01056273

ПрАТ "Запорізький електровозоремонтний завод"

00740599

ПрАТ "Львівський локомотиворемонтний завод"

00480247

ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод ім. Січневого повстання 1918 року"

00260652

ПрАТ "Київський електротехнічний завод "Транссигнал"

00282406

ПрАТ "Коростенський завод залізобетонних шпал"

00282435

ПрАТ "Гніванський завод спецзалізобетону"

 

 

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2014 р. N 200

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК
господарських товариств, державні пакети акцій (частки) яких вносяться до статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Українська залізниця"

Код згідно з ЄДРПОУ

Найменування

Розмір державної частки, відсотків

 

Спільне підприємство ТОВ "Молдромукртранс", Республіка Молдова, м. Кишинів, вул. Дечебал, 2

33,33

 

Транспортно-експедиційне акціонерне товариство "ЕТРАНСА", Австрія, 1040 Відень, Аргентініенштрассе, 29/1.OG

25,72

 

ТОВ "Брайтшпур Планунгсгезельшафт мбХ", Австрія, 1010 Відень, Опернрінг, 9/7

25

30674235

ПАТ Лізингова компанія "Укртранслізинг"

47,67

32000106

ПрАТ "Міжнародна транспортна компанія "Укрзовніштранс"

25,1

19350062

ПрАТ Страхова компанія "Інтер-Поліс"

8,16

 

 

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2014 р. N 200

 

 

 

 

СКЛАД
Комісії з утворення публічного акціонерного товариства "Українська залізниця"

Перший заступник Міністра інфраструктури, голова Комісії

Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Заступник Міністра інфраструктури

Перший заступник Голови Фонду державного майна

Генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту

Перший заступник генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту

Заступник генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту

Представник Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників (за згодою)

Представник Вільної профспілки машиністів залізниць (за згодою)

 

Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2014 р. N 200

 

 

 

 

ЗВЕДЕНИЙ АКТ
оцінки майна, що вноситься до статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Українська залізниця"

Комісія, утворена згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 р. N 200 "Про утворення публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", розглянувши на засіданні (протокол від ___ _________ 20__ р. N _____) результати проведення інвентаризації та оцінки майна, в тому числі майнових прав та державних пакетів акцій (часток), що вносяться до статутного капіталу ПАТ "Українська залізниця", підтверджує, що вартість майна, яке підлягає акціонуванню (розмір статутного капіталу ПАТ "Українська залізниця"), визначена на ___ _______ 20__ р., становить:

Номер рядка

Показник

Усього згідно з балансовою вартістю (на дату проведення оцінки), тис. гривень

Усього згідно з результатами незалежної оцінки майна, тис. гривень

1.

Необоротні активи, усього

 

 

 

у тому числі:

 

 

1.1.

Вартість нематеріальних активів, усього

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

право користування природними ресурсами

 

 

 

право користування майном

 

 

 

право господарського відання майном

х

 

 

право користування землею

х

 

 

право на знаки для товарів і послуг

 

 

 

право на об'єкти промислової власності

 

 

 

авторські та суміжні з ними права

 

 

 

гудвіл

 

 

 

інші нематеріальні активи

 

 

1.2.

Незавершене будівництво

 

 

1.3.

Вартість основних засобів, усього

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

земельні ділянки

 

 

 

капітальні витрати на поліпшення земель

 

 

 

будинки та споруди

 

 

 

машини та обладнання

 

 

 

транспортні засоби

 

 

 

інструменти, прилади, інвентар

 

 

 

робоча і продуктивна худоба

 

 

 

багаторічні насадження

 

 

 

інші основні засоби

 

 

1.4.

Довгострокові фінансові інвестиції, усього

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

ті, що обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

 

 

 

інші фінансові інвестиції

 

 

1.5.

Довгострокова дебіторська заборгованість

 

 

1.6.

Відстрочені податкові активи

 

 

1.7.

Інші необоротні активи

 

 

2.

Оборотні активи, усього

 

х

 

у тому числі:

 

 

2.1.

Запаси

 

х

2.2.

Векселі одержані

 

х

2.3.

Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги), усього

 

х

 

у тому числі:

 

 

 

первісна вартість

 

х

 

резерв сумнівних боргів

 

х

2.4.

Дебіторська заборгованість за розрахунками

 

х

2.5.

Інша поточна дебіторська заборгованість

 

х

2.6.

Поточні фінансові інвестиції

 

х

2.7.

Грошові кошти та їх еквіваленти, усього

 

х

 

у тому числі:

 

 

 

у національній валюті

 

х

 

в іноземній валюті

 

х

2.8.

Інші оборотні активи

 

х

3.

Вартість державних пакетів акцій (часток), що вносяться до статутного капіталу товариства

 

 

4.

Витрати майбутніх періодів

 

х

5.

Сукупна вартість цілісного майнового комплексу (сума рядків 1 та 3 графи 4 та рядків 2 та 4 графи 3)

х

 

6.

Забезпечення витрат і платежів, усього

 

х

 

у тому числі:

 

 

6.1.

Залишок коштів державного цільового фінансування та державних цільових надходжень

 

х

7.

Довгострокові зобов'язання

 

х

8.

Поточні зобов'язання

 

х

9.

Чиста вартість цілісного майнового комплексу (ряд. 5 графи 4 - (ряд. 6 + ряд. 7 + ряд. 8 графи 3)

х

 

10.

Вартість майна, що не вноситься до статутного капіталу товариства, усього (довідково)

 

 

 

у тому числі:

 

 

10.1.

Вартість державного житлового фонду

 

х

10.2.

Вартість об'єктів, що не можуть бути внесені до статутного капіталу товариства та не передані товариству на праві господарського відання

 

х

10.3.

Вартість іншого майна, щодо якого прийнято рішення про його вилучення

 

х

10.4.

Вартість основних засобів, що закріплюються за товариством на праві господарського відання

 

 

11.

Статутний капітал публічного акціонерного товариства (рядок 9 графи 4)

х

 

 

Голова комісії

________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

Члени комісії

________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

 

___ ____________ 20__ р.

Додатки:

1. Зведені акти інвентаризації.

2. Звіти про оцінку майна.

3. Баланси.

4. Зведений перелік майна, що вноситься до статутного капіталу товариства.

5. Зведений перелік майна, що закріплюється за товариством на праві господарського відання.

6. Зведений перелік земельних ділянок, право постійного користування якими вноситься до статутного капіталу товариства.

7. Передавальні акти.

8. Зведені передавальні акти.

 

____________