КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 липня 2014 р. N 222

Київ

Про затвердження Порядку фінансового забезпечення потреб національної оборони держави (Збройних Сил) за рахунок благодійних пожертв фізичних та юридичних осіб для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності і функціонування Збройних Сил

Відповідно до статті 9 Закону України "Про Збройні Сили України" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок фінансового забезпечення потреб національної оборони держави (Збройних Сил) за рахунок благодійних пожертв юридичних та фізичних осіб для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності і функціонування Збройних Сил, що додається.

2. Поширити дію затвердженого цією постановою Порядку на інші військові формування та Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 липня 2014 р. N 222

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
фінансового забезпечення потреб національної оборони держави (Збройних Сил) за рахунок благодійних пожертв фізичних та юридичних осіб для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності і функціонування Збройних Сил

1. Цей Порядок визначає механізм фінансового забезпечення потреб національної оборони держави (Збройних Сил) за рахунок благодійних пожертв фізичних та юридичних осіб для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності і функціонування Збройних Сил (далі - благодійні пожертви).

2. Для отримання благодійних пожертв Міноборони та/або військові частини, заклади та установи відповідно до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби, що затверджується Мінфіном, відкривають в органах Казначейства спеціальні реєстраційні рахунки за відповідними бюджетними програмами.

Для організації збирання благодійних пожертв від іноземних фізичних та юридичних осіб Міноборони може залучати благодійні організації.

Із зазначеною метою між Міноборони та благодійною організацією укладається угода про співробітництво.

3. Інформацію про реквізити рахунків для зарахування на них благодійних пожертв Міноборони та/або військові частини, заклади та установи розміщують на офіційному веб-сайті Міноборони або письмово повідомляють про них фізичним та юридичним особам, які бажають надати благодійну пожертву, згідно з їх зверненнями.

4. Благодійні пожертви Міноборони та/або військові частини, заклади та установи спрямовують відповідно до затверджених в установленому законодавством порядку кошторисів на здійснення заходів щодо забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності та функціонування Збройних Сил.

У разі коли благодійні пожертви отримано для виконання цільових заходів, такі кошти використовуються Міноборони та/або військовими частинами, закладами та установами на виконання зазначених цільових заходів відповідно до затверджених в установленому законодавством порядку кошторисів.

У разі надходження благодійних пожертв на валютні рахунки Міноборони в уповноваженій банківській установі такі кошти підлягають продажу з подальшим зарахуванням отриманого гривневого еквіваленту на спеціальні реєстраційні рахунки Міноборони.

Благодійні організації, що отримують благодійні пожертви на власні рахунки від іноземних фізичних та юридичних осіб для виконання умов угоди, укладеної з Міноборони, перераховують їх у 10-денний строк на рахунки Міноборони (на валютні або спеціальні реєстраційні рахунки).

Благодійні організації перераховують благодійні пожертви на валютні рахунки Міноборони за відсутності у них можливості здійснити конвертацію таких коштів та перерахувати гривневий еквівалент на спеціальні реєстраційні рахунки Міноборони.

5. Розподіл благодійних пожертв, що зараховані на спеціальні реєстраційні рахунки Міноборони для фінансового забезпечення потреб Збройних Сил за відповідними напрямами використання, затверджується Міністром оборони або уповноваженою ним посадовою особою.

Для забезпечення здійснення громадського контролю за використанням благодійних пожертв на базі Громадської ради при Міноборони утворюється консультативна комісія, до складу якої можуть входити представники громадських організацій (за згодою). Кількісний та персональний склад комісії і положення про неї затверджуються рішенням Міноборони.

6. Операції, пов'язані з використанням благодійних пожертв, проводяться відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, що затверджується Мінфіном.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок благодійних пожертв здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата товарів, робіт і послуг за рахунок благодійних пожертв проводиться в установленому законодавством порядку.

8. У разі отримання благодійних пожертв у натуральній формі Міноборони та/або військові частини, заклади та установи здійснюють в установленому бюджетним законодавством порядку заходи для відображення вартості отриманих активів у бухгалтерському обліку виконання державного бюджету.

9. Благодійні пожертви, що залишилися невикористаними на кінець бюджетного періоду, використовуються в наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.

10. З метою ефективного використання благодійних пожертв та надання можливості громадськості здійснювати контроль за таким витрачанням Міноборони:

оприлюднює у 10-денний строк після завершення кожного місяця на власному офіційному веб-сайті відомості про обсяги отриманих на власні рахунки благодійних пожертв, їх використання, із зазначенням загального обсягу отриманих та використаних благодійних пожертв, вартості конкретних закупівель, їх обсягів за кожною позицією та головних якісних характеристик;

оприлюднює щокварталу на власному офіційному веб-сайті зведену інформацію про обсяги отриманих благодійних пожертв Міноборони та військовими частинами, закладами та установами, у тому числі у натуральній формі, напрями використання зазначених благодійних пожертв.

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про отримані та використані благодійні пожертви Міноборони, військовими частинами, закладами та установами здійснюється в установленому законодавством порядку.

12. Контроль за цільовим та ефективним використанням благодійних пожертв, отриманих Міноборони та/або військовими частинами, закладами та установами, здійснюється в установленому законодавством порядку.

____________