КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 червня 2014 р. N 213

Київ

Про забезпечення тимчасового проживання сімей, які переселилися з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Виділити обласним та Київській міській державним адміністраціям кошти у сумі 25166,19 тис. гривень для надання грошової допомоги на тимчасове проживання сім'ям, які переселилися з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, за розподілом згідно з додатком.

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

2. Затвердити Порядок використання коштів резервного фонду державного бюджету для надання грошової допомоги на тимчасове проживання сім'ям, які переселилися з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, що додається.

3. Обласним та Київській міській державним адміністраціям:

вжити заходів щодо забезпечення оплати різниці між фактичною вартістю тимчасового проживання до 1 липня ц. р. сімей, які переселилися з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, і сумою грошової допомоги на їх тимчасове проживання, яка надається з резервного фонду державного бюджету, за рахунок коштів місцевих бюджетів, благодійних коштів, інших джерел, не заборонених законодавством‚ і власних коштів таких громадян;

затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством фінансів перелік витрат, пов'язаних із наданням грошової допомоги на тимчасове проживання сім'ям, які переселилися з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя;

подати до 1 серпня 2014 р. Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно з цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

Інд. 70

 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2014 р. N 213

 

 

 

 

РОЗПОДІЛ
коштів, що виділяються для забезпечення тимчасового проживання сімей, які переселилися з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя

(тис. гривень)

Найменування держадміністрації

Усього

Облдержадміністрація:

 

Вінницька

532,78

Волинська

26,44

Житомирська

2,2

Запорізька

623,46

Івано-Франківська

24,3

Київська

118,5

Львівська

10346,71

Миколаївська

780,6

Одеська

9829,03

Рівненська

3,9

Хмельницька

27,5

Чернігівська

17,23

Київська міськдержадміністрація

2833,54

Разом

25166,19

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2014 р. N 213

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
використання коштів резервного фонду державного бюджету для надання грошової допомоги на тимчасове проживання сімей, які переселилися з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя

1. Кошти резервного фонду державного бюджету використовуються для надання грошової допомоги на тимчасове проживання сімей, які переселилися з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, у санаторно-курортних і оздоровчих закладах, закладах та установах соціального захисту населення, а також гуртожитках та готелях (далі - грошова допомога).

2. Грошова допомога надається всім категоріям сімей, які переселилися з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, у тому числі сім'ям військовослужбовців.

3. За рахунок коштів резервного фонду державного бюджету грошова допомога надається кожній сім'ї, яка переселилися з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, з розрахунку до 75 відсотків вартості проживання на добу, але не більш як 200 гривень на кожного члена сім'ї.

4. Для отримання грошової допомоги член сім'ї, яка переселилася з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, подає місцевому органові виконавчої влади або органові місцевого самоврядування за місцем тимчасового проживання:

заяву про надання грошової допомоги за формою згідно з додатком;

ксерокопії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я, по батькові, дату його видачі і місце реєстрації кожного члена сім'ї та ксерокопії свідоцтв про народження дітей.

5. За результатами розгляду заяв про надання грошової допомоги відповідним місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування в установленому порядку приймається рішення про призначення грошової допомоги.

6. Грошова допомога виплачується шляхом її безготівкового перерахування органами, визначеними в установленому порядку, на рахунки санаторно-курортних і оздоровчих закладів, закладів та установ соціального захисту населення, а також гуртожитків та готелів.

7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про надання грошової допомоги, а також відкриття рахунків, реєстрація, введення обліку зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому Казначейством порядку.

8. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

Додаток
до Порядку

 

Керівникові ____________________________
                                      (найменування органу влади)
_______________________________________
                    (прізвище особи, яка подає заяву)
_______________________________________
                (адреса постійного проживання сім'ї)

 

ЗАЯВА

Прошу надати грошову допомогу на тимчасове проживання в
__________________________________________________________________________________
                                                 (повне найменування закладу, в якому тимчасово проживає сім'я)
з ___ ____________ 2014 по ___ ____________ 2014 р. сім'ї у такому складі:

1. ________________________________________________________________________________
                                               (прізвище, ім'я та по батькові члена сім'ї із зазначенням ступеня
__________________________________________________________________________________
                                                                  родинного зв'язку з особою, яка подає заяву)

2. ________________________________________________________________________________

Грошову допомогу прошу перерахувати ________________________________________________
                                                                                                                              (повне найменування закладу)

Ксерокопії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я, по батькові, дату його видачі і місце реєстрації кожного члена сім'ї та ксерокопії свідоцтв про народження дітей додаються на ______ арк.

___ ____________ 2014 р.

___________________________________
(ініціали та прізвище особи, яка подає заяву)

 

 

____________