КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 червня 2014 р. N 175

Київ

Деякі питання використання у 2014 році коштів для здійснення заходів з управління державним кордоном

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України передати бюджетні призначення, передбачені у 2014 році Міністерству фінансів у спеціальному фонді державного бюджету за програмою 3511650 "Реалізація програм допомоги Європейського Союзу" в сумі 140645,971 тис. гривень, що надійшли до спеціального фонду державного бюджету від Європейського Союзу як перший транш Угоди про фінансування програми "Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні", для здійснення заходів з управління державним кордоном головним розпорядникам бюджетних коштів, у тому числі:

Міністерству закордонних справ - 19578,811 тис. гривень за програмою 1401130 "Документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби";

Міністерству внутрішніх справ - 37740 тис. гривень за програмою 1004020 "Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб" і 83327,16 тис. гривень за програмою 1002030 "Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України та утримання її особового складу".

Передачу бюджетних призначень здійснити в межах видатків розвитку.

2. Використання бюджетних коштів здійснюється:

зазначених в абзаці другому пункту 1 цієї постанови, - відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 р. N 357 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 26, ст. 1064);

зазначених в абзаці третьому пункту 1 цієї постанови, - відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з управління державним кордоном, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2012 р. N 923 "Питання виконання Угоди про фінансування програми "Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 77, ст. 3113).

3. Пункт 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з управління державним кордоном, викласти у такій редакції:

"3. Головними розпорядниками бюджетних коштів є:

1) МВС - за напрямами, зазначеними у підпунктах 1 - 6 і 9 - 11 пункту 2 цього Порядку;

2) Мінфін - за напрямами, зазначеними у підпунктах 7 і 8 пункту 2 цього Порядку.".

4. Забезпечити:

1) головним розпорядникам бюджетних коштів - погодження передачі бюджетних призначень, передбаченої пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

2) після зазначеного погодження:

Міністерству фінансів - внесення відповідних змін до розпису державного бюджету;

Державній казначейській службі - перерахування головним розпорядникам бюджетних коштів відповідно до переданих бюджетних призначень.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК