КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 квітня 2014 р. N 124

Київ

Про утворення міжвідомчої робочої групи із забезпечення моніторингу ефективного використання коштів, залучених суб'єктами господарювання та головними розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити міжвідомчу робочу групу із забезпечення моніторингу ефективного використання коштів, залучених суб'єктами господарювання та головними розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії, у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу із забезпечення моніторингу ефективного використання коштів, залучених суб'єктами господарювання та головними розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії, що додається.

3. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. N 599 "Питання консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Кабінетом Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 45, ст. 1511, N 88, ст. 2978; 2010 р., N 82, ст. 2882; 2014 р., N 31, ст. 849) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

Інд. 70

 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 квітня 2014 р. N 124

 

 

 

 

 

СКЛАД
міжвідомчої робочої групи із забезпечення моніторингу ефективного використання коштів, залучених суб'єктами господарювання та головними розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії

Голова правління ПАТ "Державний ощадний банк України", голова міжвідомчої робочої групи (за згодою)

Заступник Міністра фінансів, заступник голови міжвідомчої робочої групи

Заступник керівника Апарату Прем'єр-міністра України, секретар міжвідомчої робочої групи

Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Заступник Міністра внутрішніх справ

Заступник Міністра доходів і зборів

Заступник Міністра інфраструктури

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Заступник Міністра палива та енергетики

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства

Голова Держфінінспекції

Заступник Голови Держфінмоніторингу

Заступник Голови Рахункової палати (за згодою)

Голова правління ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (за згодою)

Голова правління ПАТ "Укргазбанк" (за згодою)

Директор департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Мінфіну

Представник Національного банку (за згодою)

Представник СБУ (за згодою)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 квітня 2014 р. N 124

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про міжвідомчу робочу групу із забезпечення моніторингу ефективного використання коштів, залучених суб'єктами господарювання та головними розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії

1. Міжвідомча робоча група із забезпечення моніторингу ефективного використання коштів, залучених суб'єктами господарювання та головними розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії (далі - робоча група), є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.

3. Основним завданням робочої групи є сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з проведення моніторингу за реалізацією суб'єктами господарювання та головними розпорядниками бюджетних коштів (далі - позичальники) інвестиційних проектів (програм) та проектів соціально-економічного розвитку, які фінансуються за рахунок кредитів (позик), залучених під державні гарантії позичальниками (далі - проекти (програми), з метою недопущення завдання збитків державному бюджету.

4. Робоча група відповідно до покладеного на неї завдання:

1) проводить моніторинг реалізації проектів (програм);

2) аналізує проекти фінансових планів суб'єктів господарювання, які залучили кошти під державні гарантії, та змін до них і надає відповідні пропозиції;

3) проводить аналіз правочинів, які вчиняються позичальниками і спрямовані на реалізацію проектів (програм);

4) забезпечує проведення моніторингу цільового та ефективного використання позичальниками коштів, залучених під державні гарантії, в рамках реалізації проектів (програм);

5) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо:

удосконалення системи контролю, оптимізації витрат, пов'язаних з реалізацією проектів (програм);

усунення порушень, виявлених за результатами моніторингу реалізації проектів (програм);

6) розглядає інформацію про забезпечення виконання позичальниками зобов'язань перед гарантом;

7) надає пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать позичальники, в частині підтримки платоспроможності позичальників.

5. Робоча група має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладеного на неї завдання, в тому числі про показники фінансової та іншої звітності, фінансові плани, установчі документи позичальників - державних суб'єктів господарювання та результати перевірок контролюючих та правоохоронних органів;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою).

6. Посадовий склад робочої групи затверджується Кабінетом Міністрів України.

Персональний склад робочої групи затверджується її головою.

7. Формою роботи робочої групи є засідання, що проводяться у разі потреби за рішенням голови робочої групи.

8. Засідання робочої групи проводить її голова, а у разі його відсутності - заступник голови.

9. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях робочої групи забезпечує її секретар.

10. Засідання робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

11. Пропозиції та рекомендації робочої групи схвалюються на засіданні шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів її членів, що присутні на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

12. Пропозиції та рекомендації робочої групи оформляються протоколом, який підписується всіма членами робочої групи, що присутні на засіданні, подається Кабінетові Міністрів України, Мінекономрозвитку та Мінфіну. Член робочої групи, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

13. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності робочої групи здійснюють Мінфін та Мінекономрозвитку відповідно до компетенції.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 квітня 2014 р. N 124

 

 

 

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. N 599

1. Пункт 3 постанови доповнити абзацом такого змісту:

"міжвідомча робоча група - для забезпечення узгоджених дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, вивчення ситуації в окремій сфері, підготовки пропозицій та рекомендацій Кабінету Міністрів України для забезпечення моніторингу під час вирішення фінансово-економічних та інших питань.".

2. Абзац третій пункту 7 Типового положення про консультативний, дорадчий та інший допоміжний орган, утворений Кабінетом Міністрів України, затвердженого зазначеною постановою, викласти у такій редакції:

"Головою (співголовами) допоміжного органу затверджується член Кабінету Міністрів України, перший заступник чи заступник міністра, голова правління державного банку.".

____________