КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 березня 2014 р. N 76

Київ

Про соціальний захист членів сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Виплатити одноразову грошову допомогу членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р. (далі - масові акції громадського протесту), у 100-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на час виплати цієї суми.

До членів сім'ї належать дружина (чоловік), їх неповнолітні діти, непрацездатні батьки, а також особи, які на час загибелі (смерті) зазначених осіб перебували на їх утриманні.

2. Установити з 1 квітня 2014 р. доплату в розмірі 5000 гривень до пенсії у зв'язку з втратою годувальника непрацездатним членам сімей, які перебували на утриманні осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, а також працівників правоохоронних органів і військовослужбовців, смерть яких пов'язана з участю в зазначених акціях.

Доплата виплачується, якщо розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсій за особливі заслуги перед Україною, сум індексації та інших доплат, установлених законодавством), разом з одержуваною заробітною платою (доходом) становить менш як 10000 гривень, з урахуванням того, що після встановлення доплати сума таких виплат не повинна перевищувати зазначеного розміру.

Порядок виплати доплати встановлюється Пенсійним фондом України за погодженням з Міністерством соціальної політики.

3. Фінансування виплати одноразової грошової допомоги, передбаченої пунктом 1 цієї постанови, здійснюється за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету, а доплати, передбаченої пунктом 2 цієї постанови, - за рахунок коштів державного бюджету, передбачених Пенсійному фонду України для фінансування бюджетних програм.

4. Міністерству соціальної політики:

за погодженням з Міністерством охорони здоров'я, Міністерством внутрішніх справ та Міністерством оборони затвердити список осіб, члени сімей яких мають право на отримання одноразової грошової допомоги та доплати;

за погодженням з Міністерством фінансів та Міністерством економічного розвитку і торгівлі затвердити порядок виплати одноразової грошової допомоги;

подати до кінця 2014 року Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених для виплати одноразової грошової допомоги.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК