КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 березня 2014 р. N 73

Київ

Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства охорони здоров'я стосовно реалізації з 1 грудня 2014 р. пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну (далі - пілотний проект) шляхом встановлення граничного рівня оптово-відпускних цін на такі препарати на основі порівняльних (референтних) цін.

2. Установити, що:

1) дія пілотного проекту поширюється на препарати інсуліну, зареєстровані в Україні і внесені до Державного реєстру лікарських засобів;

2) з 1 січня 2015 р.:

обіг препаратів інсуліну, зокрема їх закупівля за кошти місцевих бюджетів, здійснюється після декларування зміни оптово-відпускної ціни на такі препарати, яка не може перевищувати розрахований та встановлений відповідно до пункту 3 цієї постанови граничний рівень оптово-відпускних цін на них, та внесення її в установленому порядку до реєстру оптово-відпускних цін;

граничні постачальницько-збутові та граничні торговельні (роздрібні) надбавки на препарати інсуліну встановлюються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. N 955 "Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 84, ст. 2825);

3) препарати інсуліну виписуються на рецептурних бланках за формою 1 із зазначенням назви, дозування, форми випуску та упаковки особам, хворим на діабет, за наявності показань;

4) витрати, пов'язані з відпуском препаратів інсуліну, здійснюються за рахунок цільових видатків місцевих бюджетів на безоплатне забезпечення такими препаратами осіб, хворих на діабет.

3. Міністерству охорони здоров'я:

1) за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Антимонопольним комітетом до 1 грудня 2014 р. затвердити:

порядок розрахунку граничного рівня оптово-відпускних цін на препарати інсуліну на основі порівняльних (референтних) цін на такі препарати, що встановлені у Республіці Болгарія, Республіці Молдова, Республіці Польща, Словацькій Республіці та Чеській Республіці (у разі коли відповідний препарат не представлений на ринку в таких державах, порівняльна (референтна) ціна формується з урахуванням цін на такі препарати, що встановлені в Латвійській Республіці, Угорщині і Республіці Сербія), та задекларованих змін оптово-відпускних цін, які склалися в Україні, з урахуванням кожної назви препарату, форми його випуску, упаковки та сили дії;

положення про реєстр граничних рівнів оптово-відпускних цін на препарати інсуліну та порядок внесення до нього змін;

2) установити та оприлюднити до 1 січня 2015 р. реєстр граничних рівнів оптово-відпускних цін на препарати інсуліну;

3) забезпечити разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями здійснення організаційних заходів для реалізації пілотного проекту;

4) здійснювати контроль за реалізацією пілотного проекту та інформування Кабінету Міністрів України про стан його реалізації;

5) подати до 1 грудня 2014 р. на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта щодо запровадження з 1 січня 2015 р. відшкодування вартості препаратів інсуліну.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. N 732 "Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 81, ст. 3000);

постанову Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. N 952 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. N 732" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 4, ст. 98).

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК