КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 березня 2014 р. N 69

Київ

Про визначення питань, що належать до компетенції Першого віце-прем'єр-міністра України та віце-прем'єр-міністрів України

Відповідно до статей 42 і 43 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Визначити питання, що належать до компетенції Першого віце-прем'єр-міністра України та віце-прем'єр-міністрів України, згідно з додатком 1.

2. Установити, що в разі відсутності:

Прем'єр-міністра України його повноваження здійснює Перший віце-прем'єр-міністр України;

Першого віце-прем'єр-міністра України чи одного з віце-прем'єр-міністрів України їх повноваження здійснюють посадові особи згідно з додатком 2.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2013 р. N 70 "Про визначення питань, що належать до компетенції Першого віце-прем'єр-міністра України та віце-прем'єр-міністрів України" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 10, ст. 376);

постанову Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. N 535 "Про внесення зміни до пункту 3 додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2013 р. N 70" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 63, ст. 2280).

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

Інд. 70

 

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 березня 2014 р. N 69

 

 

 

 

 

ПИТАННЯ,
що належать до компетенції Першого віце-прем'єр-міністра України та віце-прем'єр-міністрів України

1. Перший віце-прем'єр-міністр України та віце-прем'єр-міністри України відповідно до статті 43 Закону України "Про Кабінет Міністрів України":

забезпечують виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, виконання інших покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у відповідних напрямах діяльності;

забезпечують підготовку питань для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України, попередньо розглядають і погоджують проекти законів, актів Президента України, що готуються Кабінетом Міністрів України, та проекти актів Кабінету Міністрів України, сприяють узгодженню позицій між членами Кабінету Міністрів України, вносять пропозиції щодо порядку денного засідань Кабінету Міністрів України;

беруть участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України, мають право бути присутніми на засіданнях Верховної Ради України та її органів, брати участь у роботі колегій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, засіданнях Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

забезпечують взаємодію Кабінету Міністрів України з Президентом України та Верховною Радою України з питань діяльності Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;

здійснюють за рішенням Кабінету Міністрів України керівництво консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, що утворюються Кабінетом Міністрів України;

представляють в установленому порядку Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

ведуть переговори і підписують міжнародні договори України відповідно до наданих їм повноважень;

здійснюють інші передбачені законом повноваження.

2. До компетенції Першого віце-прем'єр-міністра України Яреми В. Г. належать питання:

забезпечення зміцнення національної безпеки і обороноздатності України, оснащення Збройних Сил та інших військових формувань;

охорони та захисту державного кордону;

забезпечення участі військовослужбовців України в міжнародних миротворчих операціях з підтримки миру і безпеки;

охорони і забезпечення громадського порядку, особистої безпеки громадян, профілактики правопорушень, боротьби із злочинністю, безпеки дорожнього руху, міграції, у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, реєстрації фізичних осіб;

охорони важливих державних об'єктів;

цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пожежної та техногенної безпеки, рятувальної справи;

діяльності органів юстиції та взаємодії із судовими органами;

сприяння діяльності органів прокуратури;

виконання кримінальних покарань;

координації дій державних органів з питань захисту прав інвесторів, посилення протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств, порушенням земельного законодавства;

координації діяльності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

організації спеціального зв'язку та захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом;

охорони прав інтелектуальної власності;

космічної діяльності;

інші питання у відповідних напрямах діяльності.

3. До компетенції Віце-прем'єр-міністра України Сича О. М. належать питання:

культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, кінематографії;

державної мовної політики;

міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України;

розвитку інформаційного суспільства та інформаційної безпеки;

інформаційної та видавничої сфери;

забезпечення захисту суспільної моралі;

рекламної діяльності;

виставково-ярмаркової діяльності;

розвитку зв'язків із закордонними українцями;

освіти і науки;

науково-технічної та інноваційної діяльності;

трансферу технологій;

державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів;

молоді та спорту;

туризму;

охорони здоров'я;

санітарного та епідемічного благополуччя населення;

обігу лікарських засобів і виробів медичного призначення та забезпечення контролю за їх якістю, безпечністю та ефективністю;

протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально-небезпечних захворювань;

санаторно-курортного лікування;

будівництва, ремонту (реконструкції) закладів охорони здоров'я;

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

збереження національної пам'яті;

гуманітарної допомоги;

взаємодії з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення;

встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною;

архівної справи;

інші питання у відповідних напрямах діяльності.

4. До компетенції Віце-прем'єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Гройсмана В. Б. належать питання:

розвитку регіонів;

удосконалення територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку та реформування місцевого самоврядування;

будівництва, архітектури, містобудування та архітектурно-будівельного контролю;

житлової політики та реформування і розвитку житлово-комунального господарства;

забезпечення координації роботи органів виконавчої влади та взаємодії Кабінету Міністрів України з комітетами Верховної Ради України, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування та асоціаціями органів місцевого самоврядування, іншими добровільними об'єднаннями громадян з питань, що стосуються регіонального і місцевого розвитку;

функціонування та розвитку автомобільного, залізничного, авіаційного, морського і річкового, міського електричного транспорту;

використання повітряного простору;

поштового зв'язку;

транспортного будівництва;

розвитку національної мережі транспортних коридорів;

доріг та дорожнього господарства;

управління державною службою;

організації функціонального обстеження органів виконавчої влади та підготовки пропозицій щодо підвищення ефективності державного управління;

реформування системи надання адміністративних послуг;

забезпечення належного рівня підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу, створення умов для здобуття права на проведення у 2022 році зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор в Україні, зокрема розвитку спортивної, туристичної, транспортної та соціальної інфраструктури, будівництва з цією метою спортивних споруд;

земельних відносин (крім збереження ґрунтів та охорони їх родючості, державного нагляду (контролю) у частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель).

 

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 березня 2014 р. N 69

 

 

 

 

 

ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ
у разі відсутності Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України

У разі відсутності Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України їх повноваження здійснюють:

Першого віце-прем'єр-міністра України Яреми В. Г.

- Віце-прем'єр-міністр України
Сич О. М.

Віце-прем'єр-міністра України
Сича О. М.

- Віце-прем'єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Гройсман В. Б.

Віце-прем'єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Гройсмана В. Б.

- Віце-прем'єр-міністр України
Сич О. М.

 

____________