КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 вересня 2012 р. N 907

Київ

Про затвердження Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 12 червня 2013 року N 485,
 від 12 червня 2013 року N 554,
 від 12 лютого 2014 року N 42

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, що додається.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям подавати щомісяця до 15 числа Міністерству охорони здоров'я інформацію про хід виконання Порядку, затвердженого пунктом 1 цієї постанови, для узагальнення та подання до 20 числа Кабінетові Міністрів України.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

 

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2012 р. N 907

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

1. Цей Порядок визначає механізм часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою (далі - лікарські засоби) суб'єктам господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, незалежно від форми власності та підпорядкування, аптечні заклади яких розташовані в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (далі - суб'єкти господарювання).

Часткове відшкодування вартості лікарського засобу здійснюється на рівні затвердженої МОЗ референтної ціни відшкодування на лікарський засіб з урахуванням граничних постачальницько-збутових та торговельних (роздрібних) надбавок, установлених пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. N 340 "Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 32, ст. 1197), але не вище фактичного розміру роздрібної ціни упаковки лікарського засобу, що відпускається аптечним закладом.

(абзац другий пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 р. N 554)

2. Відпуск лікарських засобів здійснюється суб'єктами господарювання, перелік яких визначається Міністерством охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, на підставі рецептів на лікарські засоби (за міжнародною непатентованою назвою), виписаних закладами охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування на рецептурних бланках форми N 1 (далі - рецепти).

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 р. N 485)

Рецепт діє протягом одного місяця з моменту його видачі та зберігається у суб'єкта господарювання протягом трьох років починаючи з 1 січня наступного року.

3. Суб'єкти господарювання здійснюють відпуск лікарських засобів за рецептами з оплатою споживачем різниці між фактичною роздрібною ціною, встановленою на момент придбання лікарського засобу, та референтною ціною, затвердженою МОЗ.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 р. N 554)

4. Суб'єкт господарювання щомісяця складає реєстр відпущених лікарських засобів, в якому стосовно кожного лікарського засобу зазначаються його міжнародна непатентована та торговельна назва, дозування, форма випуску, кількість одиниць в упаковці, кількість відпущених упаковок, референтна ціна, зазначене у рецепті найменування закладу охорони здоров'я, сума, що підлягає відшкодуванню за звітний період відповідному суб'єктові господарювання.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 р. N 485)

Підписаний керівником суб'єкта господарювання реєстр подається до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, розпорядникам субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою за місцевими бюджетами, визначеним рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства, для відшкодування суб'єктові господарювання зазначеної в реєстрі суми протягом 15 днів з дня його отримання.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 р. N 485)

5. Пункт 5 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.06.2013 р. N 485)

5. У поточному році часткове відшкодування вартості лікарських засобів суб'єктам господарювання здійснюється за умови подання ними реєстру відпущених лікарських засобів, оформленого належним чином, у тому числі вартості лікарських засобів, відпущених у грудні минулого року.

(Порядок доповнено пунктом 5 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.02.2014 р. N 42)

6. Пункт 6 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.06.2013 р. N 485)

____________