КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 грудня 2013 р. N 958

Київ

Про затвердження Положення про Державну інформаційну систему електронних звернень громадян

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Державну інформаційну систему електронних звернень громадян, що додається.

2. Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації щороку до 15 січня подавати Кабінету Міністрів України інформаційно-аналітичні матеріали стосовно функціонування Державної інформаційної системи електронних звернень громадян.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

 

Інд. 49

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 2013 р. N 958

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну інформаційну систему електронних звернень громадян

1. Це Положення визначає загальні засади створення, впровадження та забезпечення функціонування Державної інформаційної системи електронних звернень громадян (далі - Система).

2. Система призначена для подання громадянами до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування звернень у формі електронних документів, забезпечення оперативного контролю з боку громадян за розглядом їх звернень, ведення органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування обліку звернень та контролю за вирішенням порушених у них питань.

3. Система включає програмно-технічні комплекси та інші технічні засоби, що забезпечують формування, надсилання, одержання звернень громадян у формі електронних документів, оброблення і зберігання звернень, контроль за їх розглядом, та комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю.

4. Система функціонує як інформаційний ресурс електронних звернень громадян, що дає змогу звернутися з використанням Інтернету до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

5. Користувачами Системи є всі особи, визначені Законом України "Про звернення громадян".

6. Створення, ведення і функціонування Системи забезпечує Держінформнауки, яке є держателем Системи.

7. Адміністратором Системи є державне підприємство, визначене Держінформнауки, що належить до сфери його управління.

8. Адміністратор Системи:

створює, впроваджує та здійснює підтримку функціонування Системи;

здійснює заходи щодо створення, супроводження та оновлення програмного забезпечення Системи;

забезпечує зберігання та несе відповідальність за захист інформації, яка обробляється у Системі;

здійснює інші заходи на вимогу держателя Системи, пов'язані з її функціонуванням.

9. Програмно-технічні комплекси та інші технічні засоби Системи розміщуються у приміщеннях держателя та адміністратора Системи, іншого органу виконавчої влади або підприємства, що належить до сфери управління такого органу, на спеціально обладнаних майданчиках з дотриманням вимог щодо захисту інформації.

10. Обмін інформацією в Системі здійснюється з використанням Інтернету та/або Національної системи конфіденційного зв'язку.

11. Обробка персональних даних у Системі, у тому числі її збирання і зберігання, здійснюється з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

12. Комплексна система захисту інформації Системи повинна забезпечувати розмежування доступу користувачів Системи та унеможливлення порушення цілісності та доступності інформації, яка обробляється в Системі.

13. Захист інформації в Системі забезпечується шляхом здійснення організаційних та інженерно-технічних заходів з використанням програмно-технічних засобів відповідно до законодавства.

____________