КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 ПОСТАНОВА

від 26 квітня 1995 р. N 308

Київ

Про затвердження Порядку видачі приватизаційних паперів неповнолітнім громадянам, громадянам, визнаним у встановленому порядку недієздатними чи обмежено дієздатними, і громадянам, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, та порядку їх використання

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 12 грудня 2002 року N 1854,
 від 25 грудня 2013 року N 955

З метою забезпечення реалізації прав громадян на одержання та використання приватизаційних паперів Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок видачі приватизаційних паперів неповнолітнім громадянам, громадянам, визнаним у встановленому порядку недієздатними чи обмежено дієздатними, і громадянам, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, та порядок їх використання (додається).

 

 

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України

 
Є. МАРЧУК

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 
від 26 квітня 1995 р. N 308

     

 

Порядок
видачі приватизаційних паперів неповнолітнім громадянам, громадянам, визнаним у встановленому порядку недієздатними чи обмежено дієздатними, і громадянам, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, та порядок їх використання

 

1. Цей Порядок установлює особливості видачі приватизаційних паперів неповнолітнім громадянам, громадянам, визнаним у встановленому порядку недієздатними чи обмежено дієздатними, а також громадянам, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, у разі, коли відповідно до чинного законодавства вони мають право брати участь у приватизації майна, що перебуває у державній власності, а також особливості їх використання.

2. Приватизаційні папери, які підлягають видачі неповнолітньому віком до 14 років, отримує один із його батьків. Батьки подають до установи Ощадного банку паспорт чи інший документ, який посвідчує особу батька (матері), та свідоцтво про народження дитини, на ім'я якої видається приватизаційний папір.

Неповнолітній віком від 14 до 18 років отримує приватизаційний папір самостійно, для чого він подає до установи Ощадного банку паспорт чи свідоцтво про народження та письмову заяву (у довільній формі) одного з батьків про згоду на отримання неповнолітнім приватизаційного паперу. Справжність підпису батька (матері) у разі його відсутності при видачі приватизаційного паперу має бути нотаріально засвідчена.

3. Напрями використання приватизаційних паперів, що належать неповнолітнім віком до 14 років, а також спосіб купівлі об'єктів (особисто, за допомогою товариств покупців або фінансових посередників) визначають батьки.

Неповнолітній віком від 14 до 18 років самостійно визначає напрям використання приватизаційних паперів, а один із батьків підписом на відповідних документах (заяві на придбання акцій, договорі купівлі-продажу тощо) узгоджує прийняте його дитиною рішення. Якщо батьки відсутні під час укладення угод з використанням приватизаційних паперів, справжність підпису одного з них має бути нотаріально засвідчена.

4. Приватизаційні папери, які підлягають видачі неповнолітньому віком до 14 років, який залишився без батьківського піклування, отримує призначений в установленому порядку опікун. Для цього він подає до установи Ощадного банку витяг із протоколу засідання органу опіки та піклування про призначення опікуном, свідоцтво про народження підопічного та паспорт чи інший документ, який посвідчує особу опікуна.

Неповнолітній віком від 14 до 18 років, який залишився без батьківського піклування, отримує приватизаційний папір самостійно, для чого подає до установи Ощадного банку паспорт чи свідоцтво про народження та письмову заяву (в довільній формі) піклувальника про згоду на отримання підопічним приватизаційного паперу з підтвердженням особи піклувальника на цьому документі у відповідному органі опіки та піклування.

5. Напрями використання приватизаційних паперів, що належать неповнолітнім віком до 14 років, які залишилися без батьківського піклування, визначають опікуни, які укладають угоди з використанням приватизаційних паперів неповнолітніх за наявності дозволу органу опіки та піклування.

Неповнолітній віком від 14 до 18 років самостійно визначає напрям використання приватизаційних паперів, а піклувальник підписом на відповідних документах (заяві на придбання акцій, договорі купівлі-продажу тощо) узгоджує прийняте його підопічним рішення. При цьому згода на укладення угод з використанням приватизаційних паперів неповнолітніх дається піклувальниками за дозволом органу опіки та піклування. Якщо піклувальники відсутні під час укладення угод з використанням приватизаційних паперів неповнолітніх, справжність підпису піклувальників має бути нотаріально засвідчена.

6. Приватизаційні папери, які підлягають видачі громадянинові, визнаному судом недієздатним, отримує призначений в установленому порядку опікун. Для цього він подає до установи Ощадного банку паспорт чи інший документ, який посвідчує особу опікуна, витяг із протоколу засідання органу опіки та піклування про призначення опікуном, а також паспорт чи інший документ, що посвідчує особу підопічного.

Громадянин, визнаний судом обмежено дієздатним, отримує приватизаційні папери самостійно. При цьому він подає до установи Ощадного банку паспорт чи інший документ, який посвідчує особу, та письмову заяву (в довільній формі) піклувальника про згоду на отримання підопічним приватизаційного паперу з підтвердженням особи піклувальника на цьому документі у відповідному органі опіки і піклування.

7. Напрями використання приватизаційних паперів, що належать громадянам, визнаним судом недієздатними, визначають опікуни, які укладають угоди з використанням приватизаційних паперів недієздатних за наявності дозволу органу опіки і піклування.

Громадянин, визнаний судом обмежено дієздатним самостійно визначає напрями використання приватизаційних паперів, а піклувальник підписом на відповідних документах (заяві на придбання акцій, договорі купівлі-продажу тощо) узгоджує прийняте його підопічним рішення. При цьому згода на укладення угод з використанням приватизаційних паперів обмежено дієздатних дається піклувальниками за дозволом органу опіки та піклування. Якщо піклувальники відсутні під час укладення угод з використанням приватизаційних паперів, справжність підпису піклувальників має бути нотаріально засвідчена.

8. Громадянин, який відбуває покарання у вигляді позбавлення волі, для отримання приватизаційного паперу подає до адміністрації установи, яка виконує вирок, заяву про намір отримати приватизаційний папір.

При цьому адміністрація зазначеної установи реєструє заяву та забезпечує її подання протягом трьох днів до відповідної установи Ощадного банку за місцезнаходженням установи.

9. Для отримання приватизаційного паперу відповідно до поданої заяви наказом начальника установи, яка виконує вирок, призначається представник адміністрації цієї установи, який подає до установи Ощадного банку заяву, передбачену пунктом 8 цього Порядку, паспорт засудженого або інший документ, що його замінює, та документ, що посвідчує особу представника, разом з копією наказу начальника установи.

10. Установа Ощадного банку видає представникові установи, яка виконує вирок, приватизаційний папір, робить у паспорті громадянина, який відбуває покарання у вигляді позбавлення волі, на 27 сторінці відмітку про видачу приватизаційного паперу та записує його номер і дату видачі.

Якщо у громадянина, який відбуває покарання у вигляді позбавлення волі, відсутній паспорт або якщо такий громадянин є неповнолітнім, запис передбачений у цьому пункті, робиться відповідно у довідці, що засвідчується печаткою установи, яка виконує вирок, чи у свідоцтві про народження засудженого.

Приватизаційний папір, отриманий засудженим, реєструється в спеціальному журналі. 

(абзац третій пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 р. N 955)

11. При переведенні громадянина, який відбуває покарання у вигляді позбавлення волі, з однієї установи, яка виконує вирок, до іншої у журналі обліку робиться відповідний запис, а до його особової справи вміщується засвідчена печаткою установи довідка про те, що громадянин, який відбуває покарання у вигляді позбавлення волі, отримав приватизаційний папір.

У разі звільнення громадянина, який відбуває покарання у вигляді позбавлення волі, з місця позбавлення волі довідка про видачу приватизаційного паперу йому на руки не видається, а надсилається до паспортного відділу органу внутрішніх справ за обраним місцем проживання. У довідці про звільнення громадянина, який відбуває покарання у вигляді позбавлення волі, робиться відповідний запис про видачу йому приватизаційного паперу.

12. Громадяни, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, самостійно, з урахуванням встановлених законодавством обмежень, використовують приватизаційні папери, а адміністрація установ, які виконують вирок, подає відповідну допомогу цим громадянам, сприяє реалізації їхнього права на участь у приватизації, але не несе відповідальності за результати здійснення ними цього права.

13. Неповнолітній, який відбуває покарання у вигляді позбавлення волі, отримує і використовує приватизаційний папір відповідно до пунктів 2 - 5 цього Порядку з урахуванням вимог, передбачених пунктами 8 - 11. 

14. Установи Ощадного банку оформляють видачу особам, зазначеним у цьому Порядку, приватизаційних паперів у порядку, затвердженому Національним банком.

За видачу приватизаційних паперів громадянам, зазначеним у цьому Порядку, державне мито справляється на загальних підставах.

____________ 
1 Виноску виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 25.12.2013 р. N 955)

____________