КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 листопада 2013 р. N 866

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фізичної і спортивної підготовки учнівської та студентської молоді

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фізичної і спортивної підготовки учнівської та студентської молоді, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

 

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 листопада 2013 р. N 866

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фізичної і спортивної підготовки учнівської та студентської молоді

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є МОН.

Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня визначаються головним розпорядником бюджетних коштів з урахуванням вимог щодо формування єдиного реєстру розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та даних такого реєстру.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) забезпечення діяльності Комітету з фізичного виховання та спорту МОН (далі - Комітет), Кримського республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських відділень з фізичного виховання та спорту, Центрального спортивного комплексу, Миколаївського спортивно-оздоровчого комплексу "Ювілейний", Палацу спорту м. Миколаєва, палаців спорту "Гарт" і "Зміна" Комітету (оплата праці працівників, придбання малоцінних предметів, матеріалів, інвентарю, обладнання, передплата періодичних друкованих видань, здійснення видатків, пов'язаних із службовими відрядженнями у межах України, орендою приміщень, оплатою транспортних послуг та утриманням транспортних засобів, підвищенням кваліфікації кадрів у навчальних закладах, проведенням поточного ремонту приміщень і технічного обслуговування обладнання, користуванням Інтернетом, оплатою послуг з поштового, телеграфного та телефонного зв'язку, комунальних послуг та енергоносіїв, банківських послуг та послуг з обробки інформації, страхування приміщень, забезпечення їх охорони, зокрема обслуговування охоронної та пожежної сигналізації, встановлення і обслуговування програмного забезпечення, послуг з перезарядки картриджів, тонерів, плата за участь працівників у короткострокових семінарах, які проводяться в Україні, здійснення обов'язкових платежів до бюджету);

2) організацію і проведення згідно з Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на відповідний рік фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного та міжнародного рівня серед учнівської та студентської молоді;

3) забезпечення підготовки і участі учнівських та студентських збірних команд у літніх (зимових) Всесвітніх універсіадах, Юнацьких олімпійських фестивалях, Всесвітніх гімназіадах, чемпіонатах світу та Європи серед учнівської та студентської молоді (оплата проживання та харчування відповідно до умов прийому, що встановлені організаційними комітетами зазначених змагань, проїзду, бронювання квитків, послуг з перевезення багажу, транспортних послуг, у тому числі придбання пально-мастильних матеріалів, послуг з поштового, телеграфного та телефонного зв'язку, страхування, оформлення дозволів на в'їзд (віз), добових, внеску за участь учнівських та студентських збірних команд у зазначених змаганнях, придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів, у тому числі медико-відновлювальних засобів, придбання і виготовлення сувенірної та поліграфічної продукції, придбання квітів, малоцінного спортивного інвентарю, спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення, парадного одягу для спортсменів та тренерів, оплата інших товарів і послуг, необхідних для забезпечення участі збірних команд у таких змаганнях, включаючи організацію роботи штабу за місцем проведення змагань);

4) виплату грошових винагород спортсменам-чемпіонам, призерам Всесвітніх універсіад та Юнацьких олімпійських фестивалів та їх тренерам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. N 680 "Про заохочення спортсменів і тренерів з олімпійських видів спорту" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 56, ст. 1883);

5) організацію і проведення Комітетом організаційно-методичних заходів щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнівської та студентської молоді (нарад, семінарів, форумів, інших заходів загальнодержавного та міжнародного рівня, передбачених календарним планом заходів Комітету на відповідний рік, включаючи видання методичної літератури) та забезпечення участі представників Комітету в таких заходах, що проводяться на території України та за кордоном (оплата проїзду до місця відрядження і назад, а також добових, вартості проживання, транспортних послуг, страхування, оформлення дозволів на в'їзд (віз);

6) забезпечення діяльності центральної школи вищої спортивної майстерності Комітету та центральної спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з видів єдиноборств Комітету (оплата праці працівників, придбання малоцінних предметів, матеріалів, інвентарю, передплата періодичних друкованих видань, здійснення видатків, пов'язаних із службовими відрядженнями у межах України, орендою приміщень, спортивних споруд та обладнання, оплатою транспортних послуг та утриманням транспортних засобів, проведенням поточного ремонту приміщень і технічного обслуговування обладнання, користуванням Інтернетом, підвищенням кваліфікації кадрів у навчальних закладах, оплатою послуг з поштового, телеграфного та телефонного зв'язку, комунальних послуг та енергоносіїв, банківських і поліграфічних послуг, послуг з обробки інформації, охорони приміщень, зокрема обслуговування охоронної та пожежної сигналізації, встановлення і обслуговування програмного забезпечення, послуг з перезарядки картриджів, тонерів, плата за участь працівників у короткострокових семінарах, які проводяться в Україні, здійснення обов'язкових платежів до бюджету, придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів, малоцінного спортивного інвентарю, спортивного одягу та взуття загального і спеціального призначення), проведення ними навчально-тренувальної та спортивної роботи і забезпечення участі учнів (вихованців) таких шкіл та їх тренерів у всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

4. Розподіл бюджетних коштів за напрямами, зазначеними в пункті 3 цього Порядку, здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів за поданням Комітету з урахуванням обґрунтувань потреби в коштах і детальних розрахунків витрат, визначених на підставі норм та нормативів, діючих цін і тарифів, штатної чисельності та умов оплати праці працівників, переліку необхідного інвентарю, спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення, календарних планів заходів та регламентних документів міжнародних спортивних організацій тощо, необхідності виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

Переліки необхідного інвентарю, спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення, які придбаваються за рахунок бюджетних коштів, затверджуються МОН за поданням Комітету.

Перелік витрат, пов'язаних з організацією і проведенням фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного та міжнародного рівня серед учнівської та студентської молоді, визначається затвердженими в установленому порядку положеннями про проведення зазначених заходів.

5. Закупівля товарів і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів і послуг проводиться з урахуванням вимог бюджетного законодавства.

Якщо закупівля послуг, пов'язаних з організацією і проведенням заходів, здійснюється відповідно до закону без застосування встановленої ним процедури, договори про надання таких послуг укладаються безпосередньо з їх надавачами, а договори про оренду (використання) спортивних споруд та обладнання - безпосередньо з їх власниками (балансоутримувачами).

6. Проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюється відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном.

7. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

1) придбання товарів і послуг за напрямами, що не зазначені у пункті 3 цього Порядку;

2) придбання для проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного та міжнародного рівня серед учнівської та студентської молоді товарів і послуг, використання яких безпосередньо не пов'язане з організацією і проведенням зазначених заходів, участю в них;

3) оплату участі у міжнародних змаганнях, що проводяться за кордоном, осіб, які безпосередньо не здійснювали підготовку спортсменів учнівських та студентських збірних команд до зазначених змагань, а також тих, участь яких у таких змаганнях не є обов'язковою відповідно до регламенту їх проведення, зокрема посадових осіб державних органів, а також підприємств, установ та організацій;

4) проведення заходів, метою яких є отримання прибутку;

5) проведення Комітетом, Кримським республіканським, обласними, Київським та Севастопольським міськими відділеннями з фізичного виховання та спорту заходів, організаторами яких є громадські організації чи суб'єкти господарювання, заходів, що фінансуються їх організаторами за рахунок місцевих бюджетів, інших бюджетних програм;

6) надання фінансової підтримки громадським організаціям на забезпечення їх діяльності та проведення ними заходів;

7) придбання послуг через посередників;

8) здійснення видатків, які фінансуються за рахунок інших бюджетних програм.

8. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

____________