КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 вересня 2013 р. N 685

Київ

Про затвердження форми довідки про сплату екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та форми довідки про звільнення від сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів

Відповідно до пункту 250.16 статті 250 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

форму довідки про сплату екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів згідно з додатком 1;

форму довідки про звільнення від сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів згідно з додатком 2.

2. До запровадження видачі довідок про сплату екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та про звільнення від сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів як бланків суворої звітності органи доходів і зборів під час ввезення транспортних засобів на митну територію України та виробники під час реалізації транспортних засобів видають зазначені довідки за зразками, затвердженими цією постановою.

3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ


Інд. 70

 

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 вересня 2013 р. N 685


ДОВІДКА
про сплату екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів

Серія

N

 

_____________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання або органу,
_____________________________________________________
який видав довідку)

___ ____________ 20__ р.

Видана _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові особи або найменування суб'єкта господарювання)

код платника податків згідно з ЄДРПОУ (податковий номер) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) ___________________________________________;

номер митної декларації ________________________________________________________________;
                                         (для транспортних засобів, які ввозяться на митну територію України)

марка, модель транспортного засобу ______________________________________________________;

номер двигуна ____________________________________;

номер шасі (рами) _________________________________;

номер кузова _______________________________________;

VIN (міжнародний ідентифікаційний номер транспортного засобу) ____________________________:


Транспортний засіб (кузов)

Ставка екологічного податку, гривень

Коефіцієнт
до ставки екологічного податку

Сума екологічного податку, гривень
(гр. 2 ´ гр. 3)

1

2

3

4

Транспортний засіб, що класифікується за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТЗЕД:

 

 

 

оснащений електричним двигуном

 

 

 

з робочим об'ємом циліндрів двигуна _______________ см 3

 

 

 

Транспортний засіб, що класифікується за кодами товарних позицій 8702, 8704, 8705 згідно з УКТЗЕД з повною масою _____________ кг

 

 

 

Кузов для транспортного засобу, що класифікується за кодом товарної підпозиції 8707 10 згідно з УКТЗЕД

 

 

 


Податок в сумі _________________ (______________________________________________) сплачено
                                               (цифрами)                                                                   (словами)

______________________________________________________________________________________
(назва, номер і дата документа про сплату)


М. П.

______________________________________
(найменування посади відповідальної особи суб'єкта
______________________________________
господарювання або органу, що видав довідку)
_______________________________________

_____________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)


 

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 вересня 2013 р. N 685


ДОВІДКА
про звільнення від сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів

Серія

N

 

____________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання або органу,
____________________________________________________
який видав довідку)

___ ____________ 20__ р.

Видана _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові особи або найменування суб'єкта господарювання)

код платника податків згідно з ЄДРПОУ (податковий номер) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) ___________________________________________;

номер митної декларації  ________________________________________________________________;
                                                            (для транспортних засобів, які ввозяться на митну територію України)

марка, модель транспортного засобу ______________________________________________________;

номер двигуна ____________________________________;

номер шасі (рами) _________________________________;

номер кузова _____________________________________;

VIN (міжнародний ідентифікаційний номер транспортного засобу) ____________________________:


Транспортний засіб (кузов)

Ставка екологічного податку, гривень

Коефіцієнт
до ставки екологічного податку

Сума екологічного податку, гривень
(гр. 2 ´ гр. 3)

1

2

3

4

Транспортний засіб, що класифікується за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТЗЕД:

 

 

 

оснащений електричним двигуном

 

 

 

з робочим об'ємом циліндрів двигуна _______________ см 3

 

 

 

Транспортний засіб, що класифікується за кодами товарних позицій 8702, 8704, 8705 згідно з УКТЗЕД з повною масою _____________ кг

 

 

 

Кузов для транспортного засобу, що класифікується за кодом товарної підпозиції 8707 10 згідно з УКТЗЕД

 

 

 


Від сплати податку в сумі ___________________ (___________________________________) звільнено
                                                                        (цифрами)                                                            (словами)
______________________________________________________________________________________


М. П.

______________________________________
(найменування посади відповідальної особи суб'єкта

______________________________________
господарювання або органу, що видав довідку)

______________________________________

_____________
(підпис)

________________
(ініціали та прізвище)


Зазначення підстави для звільнення від сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів відповідно до Податкового кодексу України:


Позначка

Зміст пункту Податкового кодексу України, що передбачає звільнення від сплати екологічного податку


 

 

 

 


 

ввозить на митну територію України транспортний засіб, що належить дипломатичному представництву або консульській установі іноземної держави, міжнародній організації, які користуються привілеями та імунітетом згідно із загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, а також працівнику такого представництва, установи, організації та члену його сім'ї (підпункт 240.6.1 пункту 240.6 статті 240 Податкового кодексу України);

 

 

 
 
 
 


 

ввозить на митну територію України в митному режимі імпорту та/або здійснює продаж на митній території України транспортного засобу, з року випуску якого минуло 30 або більше років, що не призначений для комерційного перевезення пасажирів або вантажів, має оригінальний двигун, кузов і (за наявності) раму, збережений та відреставрований до оригінального стану, вид та категорія якого визначається Кабінетом Міністрів України та який належить до предметів колекціонування або антикваріату (підпункт 240.6.4 пункту 240.6 статті 240 Податкового кодексу України);

 

 

 


 

бере на себе зобов'язання забезпечити утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів у порядку та на умовах, визначених законом щодо утилізації знятих з експлуатації транспортних засобів, та виробляє (виготовляє) на території України транспортні засоби, які класифікуються за кодами товарних позицій 8702, 8703, 8704 та 8705 згідно з УКТЗЕД (підпункт 240.6.5 пункту 240.6 статті 240 Податкового кодексу України);

  

  


 

ввозить на митну територію України транспортний засіб, визнаний гуманітарною допомогою відповідно до Закону України "Про гуманітарну допомогу" (підпункт 240.6.7 пункту 240.6 статті 240 Податкового кодексу України);

 

 

 
 
 
 


реалізує транспортний засіб для інваліда, у тому числі дитини-інваліда, а також транспортний засіб спеціального призначення (швидка медична допомога, транспортний засіб пожежної і техногенної безпеки та для потреб підрозділів центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері цивільного захисту та рятувальної справи), оплата вартості якого здійснюється за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, коштів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування (підпункт 242.3.1 пункту 242.3 статті 242 Податкового кодексу України).


____________