КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 жовтня 2016 р. N 779

Київ

Деякі питання виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Умови залучення суб'єктами господарювання - резидентами України кредитів (позик) під державні гарантії для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, що додаються.

2. Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Національній гвардії, Адміністрації Державної прикордонної служби, Державній службі з надзвичайних ситуацій, іншим центральним органам виконавчої влади (далі - замовники) надати право:

1) укладати із суб'єктами господарювання - резидентами України (далі - суб'єкти господарювання) господарські договори на закупівлю товарів, робіт і послуг для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави (далі - господарські договори), оплата за якими здійснюється в строк не менше ніж 36 місяців;

2) брати бюджетні зобов'язання для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, що реалізуються із залученням кредитів (позик) під державні гарантії суб'єктами господарювання.

3. Державній казначейській службі забезпечити реєстрацію бюджетних зобов'язань, зазначених у підпункті 2 пункту 2 цієї постанови, у межах відповідних господарських договорів та наданих на цю мету державних гарантій.

4. Установити, що:

1) витрати із сплати відсотків за користування кредитами (позиками), які залучаються суб'єктами господарювання під державні гарантії для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, включаються суб'єктами господарювання до ціни товарів, робіт і послуг за господарськими договорами;

2) оплата товарів, робіт і послуг за господарськими договорами замовниками здійснюється щомісяця:

до моменту остаточного відвантаження продукції (надання послуг, виконання робіт) - у розмірі, що не перевищує суму нарахованих відсотків за місяць за користування кредитами (позиками), які залучаються під державні гарантії суб'єктами господарювання для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави;

після остаточного відвантаження продукції (надання послуг, виконання робіт) - у розмірі, що включає суму нарахованих відсотків за місяць за користування зазначеними кредитами (позиками) та часткову оплату вартості товарів, робіт і послуг згідно з умовами господарських договорів.

Остаточна оплата здійснюється не пізніше місячного строку до дати повернення кредиту (позики), визначеної кредитним договором (договором позики).

5. Замовникам здійснювати контроль за належним виконанням суб'єктами господарювання умов господарських договорів.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

 

Інд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2016 р. N 779

 

 

 

 

 

УМОВИ
залучення суб'єктами господарювання - резидентами України кредитів (позик) під державні гарантії для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави

1. Ці Умови регулюють окремі питання залучення суб'єктами господарювання - резидентами України (далі - суб'єкти господарювання) кредитів (позик) під державні гарантії для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави.

2. Залучення суб'єктами господарювання кредитів (позик) здійснюється з додержанням таких умов:

відсоткова ставка за кредитами (позиками) не перевищує 19 відсотків річних в національній валюті;

строк користування кредитами (позиками) становить не менше ніж 36 місяців.

3. Погодження проектів кредитних договорів (договорів позик) здійснюється замовником за зверненням суб'єкта господарювання, який подає замовнику відповідний проект кредитного договору (договору позики) та техніко-економічне обґрунтування обсягу і доцільності залучення кредиту (позики).

4. Замовник протягом п'яти робочих днів після надходження звернення інформує суб'єкта господарювання про погодження проекту кредитного договору (договору позики) чи відмову в такому погодженні.

5. Замовник може надати відмову в погодженні проекту кредитного договору (договору позики) у разі:

невідповідності проекту кредитного договору (договору позики) умовам, зазначеним у пункті 2 цих Умов;

виявлення в матеріалах, поданих відповідно до пункту 3 цих Умов, недостовірної інформації.

____________