КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 вересня 2016 р. N 677

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 січня 2015 р. N 11

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 січня 2015 р. N 11 "Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 7, ст. 160, N 53, ст. 1711) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

 

Інд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 вересня 2016 р. N 677

 

 

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 23 січня 2015 р. N 11

1. У пункті 3 постанови:

1) підпункт 1 після слів і цифри "не менш як 1 відсоток обсягу видатків на бюджетну сферу" доповнити словами ", крім цільових видатків, видатків, запланованих на придбання медикаментів та виробів медичного призначення, харчування, та видатків, запланованих на виконання обласних програм за рахунок коштів медичної субвенції";

2) підпункт 8 після слів "цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет" доповнити словами "та цільових видатків на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу".

2. У Порядку та умовах надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затверджених зазначеною постановою:

1) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Субвенція спрямовується на оплату поточних видатків закладів охорони здоров'я та програм у сфері охорони здоров'я, визначених у статті 103 4 Бюджетного кодексу України.

У разі забезпечення у повному обсязі потреби у поточних видатках на бюджетний період за рахунок субвенції та за умови відсутності простроченої бюджетної заборгованості за захищеними видатками закладів охорони здоров'я субвенція може спрямовуватися на їх капітальні видатки.

Казначейство перераховує субвенцію або проводить платежі на капітальні видатки за наявності підтвердження головою обласної держадміністрації (районної держадміністрації, міським головою, головою виконавчого комітету міста обласного значення, головою ради об'єднаної територіальної громади) інформації про задоволення у повному обсязі потреби у поточних видатках на бюджетний період за рахунок субвенції та за умови відсутності простроченої бюджетної заборгованості за захищеними видатками закладів охорони здоров'я обласного значення, району (міста), об'єднаної територіальної громади.

Субвенція може спрямовуватися на здійснення заходів з оптимізації мережі закладів охорони здоров'я.";

2) у пункті 7:

в абзаці другому слова "поточних" виключити;

абзац третій виключити;

3) пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. N 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 96, ст. 3399; 2015 р., N 7, ст. 161), Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів та Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затверджених Мінфіном.".

____________