КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 вересня 2016 р. N 674

Київ

Деякі питання реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Установити, що:

особи, які вступили до вищих навчальних закладів до набрання чинності цією постановою, продовжують навчання відповідно до спеціальностей галузі знань "Державне управління" або спеціальності "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Управління та адміністрування" і працевлаштовуються на умовах, що були визначені до набрання чинності цією постановою;

особам, зазначеним в абзаці другому пункту 2 цієї постанови, та особам, які вступили на навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування", на час такого навчання за державним замовленням за денною формою встановлюється стипендія у розмірі середньої заробітної плати за останнім місцем роботи, але не більш як 2700 гривень на місяць з дня набрання чинності Законом України "Про державну службу";

у 2017 - 2018 роках виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Національного агентства з питань державної служби здійснюється навчальними закладами, що перебувають у сфері управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства соціальної політики, Державної фіскальної служби, Міністерства юстиції, Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства закордонних справ та Національної академії педагогічних наук, поза конкурсом.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

 

Інд. 19

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 вересня 2016 р. N 674

 

 

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку формування державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. N 1262 "Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 29, ст. 1475; 2002 р., N 47, ст. 2137; 2004 р., N 50, ст. 3283; 2007 р., N 37, ст. 1465; 2008 р., N 41, ст. 1356; 2012 р., N 28, ст. 1047; 2015 р., N 40, ст. 1218; 2016 р., N 7, ст. 347):

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Державним замовником на підготовку державних службовців, посади яких належать до 1 - 5 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої - четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування, є Державне управління справами за погодженням з Нацдержслужбою, державних службовців, посади яких належать до 6 - 9 групи оплати праці, - Нацдержслужба, а на підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування - Нацдержслужба.

Державним замовником на підготовку державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил за спеціальністю "Військове управління (за видами збройних сил)" для роботи на посадах державної служби, що належать до 1 - 5 групи оплати праці, у Міноборони та в органах військового управління Збройних Сил, а також на підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил з питань воєнної безпеки та оборони держави є Міноборони.

Державним замовником на підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань, пов'язаних із запобіганням корупції та виконанням Закону України "Про державну службу", є Нацдержслужба.

Державним замовником на підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування (крім підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування) з питань, пов'язаних із запобіганням корупції, є Національне агентство з питань запобігання корупції.

Державним замовником на підвищення кваліфікації працівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади є Нацдержслужба.

Державним замовником на підготовку державних службовців у сфері зовнішніх зносин є МЗС.";

2) пункт 3 виключити;

3) у пункті 4 слова "працівників органів державної влади, що відносяться до п'ятої - сьомої категорії посад державних службовців" замінити словами і цифрами "державних службовців, посади яких належать до 6 - 9 групи оплати праці";

4) пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Пропозиції щодо підготовки державних службовців, посади яких належать до 1 - 5 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої - четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування, подаються органами державної влади та органами місцевого самоврядування Національній академії державного управління при Президентові України за погодженням з Нацдержслужбою, щодо підготовки державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил за спеціальністю "Військове управління (за видами збройних сил)" для роботи на посадах державної служби, що належать до 1 - 5 групи оплати праці, у Міноборони та в органах військового управління Збройних Сил - Міноборони, щодо підготовки державних службовців за спеціальністю "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" - МЗС, а щодо підготовки державних службовців, посади яких належать до 6 - 9 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до п'ятої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, - Нацдержслужбі щороку до 15 квітня в установленому порядку за формою, визначеною Мінекономрозвитку разом з Нацдержслужбою.";

5) абзац перший пункту 10 викласти в такій редакції:

"10. Після погодження з Нацдержслужбою пропозицій Національна академія державного управління при Президентові України подає їх Державному управлінню справами, яке формує для включення до проекту державного замовлення на наступний рік заявку на підготовку магістрів у галузі знань "Публічне управління та адміністрування" за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" для роботи на посадах державної служби, що належать до 1 - 5 групи оплати праці; Міноборони - на підготовку магістрів за спеціальністю "Військове управління (за видами збройних сил)" для роботи на посадах державної служби, що належать до 1 - 5 групи оплати праці, у Міноборони та в органах військового управління Збройних Сил; МЗС - на підготовку магістрів за спеціальністю "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії"; Нацдержслужбі - на підготовку магістрів у галузі знань "Публічне управління та адміністрування" за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" для роботи на посадах державної служби, що належать до 6 - 9 групи оплати праці, кожна з таких пропозицій подається в установленому порядку Мінекономрозвитку щороку до 15 липня.";

6) у пункті 12:

абзаци перший та третій викласти в такій редакції:

"12. Пропозиції щодо підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких належать до 1 - 9 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, вносяться органами державної влади та органами місцевого самоврядування щороку до 15 квітня Нацдержслужбі, яка їх узагальнює, формує заявку на включення до проекту державного замовлення на підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників у наступному році і до 15 липня в установленому порядку подає Мінекономрозвитку.";

"Пропозиції щодо підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких належать до 1 - 9 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, з питань, пов'язаних із запобіганням корупції та виконанням Закону України "Про державну службу", вносяться органами державної влади та органами місцевого самоврядування щороку до 15 квітня Нацдержслужбі, яка їх узагальнює, формує заявку на включення до проекту державного замовлення на підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників у наступному році і до 15 липня в установленому порядку подає Мінекономрозвитку.";

в абзаці четвертому слова ", посади яких належать до першої - сьомої категорії посад державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування," замінити словами і цифрами "(крім підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких належать до 1 - 9 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування)";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"Пропозиції щодо підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких належать до 1 - 9 групи оплати праці, у сфері зовнішніх зносин вносяться відповідними центральними органами виконавчої влади щороку до 15 квітня МЗС, яке разом з Нацдержслужбою їх узагальнює, а Нацдержслужба формує заявку на включення до проекту державного замовлення на підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників у наступному році і подає до 15 липня в установленому порядку Мінекономрозвитку.";

абзац сьомий виключити;

7) у пункті 15:

в абзаці першому слова "працівників органів державної влади, які відносяться до першої - четвертої категорій посад державних службовців" замінити словами і цифрами "державних службовців, посади яких належать до 1 - 5 групи оплати праці";

в абзаці третьому слова ", посади яких належать до першої - сьомої категорії посад державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування," замінити словами і цифрами "(крім підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких належать до 1 - 9 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування)";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Нацдержслужба після затвердження Кабінетом Міністрів України забезпечує виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців у сфері зовнішніх зносин.";

8) у пункті 16 cлова "працівників органів державної влади, які належать до першої - сьомої категорії посад державних службовців" замінити словами і цифрами "державних службовців, посади яких належать до 1 - 9 групи оплати праці".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. N 789 "Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління" та працевлаштування випускників" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 58, ст. 2031; 2012 р., N 65, ст. 2670):

1) у назві та пункті 1 постанови:

слова "за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління" замінити словами "за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування";

слова "та працевлаштування випускників" виключити;

2) у Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління" та працевлаштування випускників", затвердженому зазначеною постановою:

назву і пункт 1 Порядку викласти в такій редакції:

"ПОРЯДОК
прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування"

1. Цей Порядок визначає умови і механізм прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" (далі - навчання).";

пункти 5, 7, 9, 10, 13 і 14 викласти в такій редакції:

"5. Строк навчання за денною формою становить 18 місяців, за вечірньою, заочною (дистанційною) - 30 місяців.";

"7. Навчання здійснюється відповідно до навчальних планів. Навчальні плани розробляються вищими навчальними закладами на основі професійних стандартів, підготовлених Національною академією державного управління при Президентові України, та погоджуються з Нацдержслужбою перед початком навчального року.";

"9. На навчання за державним замовленням приймаються особи на конкурсній основі, крім тих, що зазначені у пункті 11 цього Порядку.

10. На навчання за державним замовленням приймаються державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які здобули ступінь вищої освіти магістра*/бакалавра, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік, не досягли на момент подання документів: за денною формою - 35 років; за вечірньою, заочною (дистанційною) формою - 45 років.";

"13. На навчання за державним замовленням не приймаються державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які раніше навчалися за державним замовленням і здобули ступінь вищої освіти магістра* за спеціальностями галузі знань "Державне управління" або за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування", та особи, щодо яких існують встановлені законом обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування і перебуванням на ній.

14. До заяви про вступ за державним замовленням до вищого навчального закладу на навчання додаються чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 сантиметри, а також копії диплома про вищу освіту та додатка до нього, трудової книжки, реєстраційного номера облікової картки платника податків**, засвідчені в установленому порядку або приймальною комісією вищого навчального закладу. Паспорт громадянина України та військовий квиток (для військовозобов'язаних) пред'являються особисто.

Вступники, які здобули відповідний ступінь вищої освіти за кордоном, подають також довідку про визнання іноземного документа про освіту, що проводиться МОН в установленому порядку.";

у другому реченні пункту 19 слова "за погодженням з Нацдержслужбою" виключити;

пункт 21 викласти в такій редакції:

"21. Рішення про зарахування осіб на навчання як слухачів за результатами вступних випробувань ухвалює приймальна комісія вищого навчального закладу за погодженням з Нацдержслужбою. Рішення приймальної комісії затверджується наказом ректора вищого навчального закладу.";

у пункті 22 цифру і слово "1 серпня" замінити цифрами і словом "25 серпня";

пункти 24 і 25 виключити;

у пункті 27 цифру і слово "1 жовтня" замінити цифрою і словом "1 вересня";

у пункті 28 слова "заочною, вечірньою та заочно-дистанційною формою" замінити словами "вечірньою, заочною (дистанційною) формою за державним замовленням";

пункт 31 викласти в такій редакції:

"31. На час навчання за державним замовленням за денною формою слухачам встановлюється стипендія у розмірі середньої заробітної плати за останнім місцем роботи, але не більш як 2700 гривень на місяць.";

пункти 32 і 33 виключити;

у пункті 34 слова "заочною, вечірньою та заочно-дистанційною" замінити словами "вечірньою, заочною (дистанційною)";

у пункті 37:

підпункт 6 виключити;

підпункт 7 викласти в такій редакції:

"7) якщо навчався за державним замовленням за вечірньою, заочною (дистанційною) формою та припинив перебування на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування (крім випадків, коли звільнення проводилося відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України, пункту 1 частини першої статті 87 Закону України від 10 грудня 2015 р. N 889-VIII "Про державну службу" та/або у разі втрати статусу державного службовця у зв'язку з набранням чинності зазначеним Законом);";

друге речення пункту 38 викласти в такій редакції: "На навчання зараховуються особи, які склали вступні випробування, але не пройшли за конкурсом. ";

у пункті 39:

в абзаці першому слова "заочною, вечірньою чи заочно-дистанційною" замінити словами "вечірньою, заочною (дистанційною)";

в абзаці другому слова "і повторного укладення тристороннього договору" виключити;

пункт 40 викласти в такій редакції:

"40. У разі переривання навчання з поважної причини, що підтверджується документально, слухач може бути поновлений на навчанні за державним замовленням за наказом ректора, погодженим з Нацдержслужбою, за умови, що він може навчатися за відповідною формою та у випадку наявності вакантних місць державного замовлення у межах ліцензованого обсягу.";

у пункті 41 слова "заочною, вечірньою чи заочно-дистанційною" замінити словами "вечірньою, заочною (дистанційною)";

у пункті 42 слово "дипломних" виключити;

пункти 43 - 48 викласти в такій редакції:

"43. Екзаменаційна комісія, що утворюється вищим навчальним закладом, здійснює атестацію слухачів, які здобувають ступінь вищої освіти - магістра. До складу екзаменаційної комісії включаються представники територіальних органів Нацдержслужби, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування (за згодою), провідні фахівці у сфері публічного управління та адміністрування, науково-педагогічні працівники, які мають науковий ступінь у галузі знань "Державне управління".

44. Для підготовки магістерської роботи слухачам вечірньої, заочної (дистанційної) форми навчання надається додаткова відпустка на два місяці відповідно до Закону України "Про відпустки".

45. Слухачам, які успішно пройшли атестацію, видається документ про вищу освіту встановленого зразка ступеня вищої освіти магістр за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування".

46. Документ про вищу освіту встановленого зразка ступеня вищої освіти магістр за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" з відзнакою видається слухачам, які мають оцінку "відмінно" не менш як з 75 відсотків усіх навчальних дисциплін, оцінку "добре" з інших навчальних дисциплін, успішно пройшли атестацію з оцінкою "відмінно".

47. У разі коли слухач не пройшов атестацію з поважної причини, він може отримати дозвіл ректора вищого навчального закладу на повторну атестацію в наступному навчальному році.

48. Випускникам, які навчалися за державним замовленням за денною формою та отримали документ про вищу освіту встановленого зразка ступеня вищої освіти магістр за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування", надається відпустка на 30 календарних днів і виплачується місячна стипендія.";

пункти 49 - 59 виключити;

у пункті 60:

у першому реченні слова "кадрові служби" замінити словами "служби управління персоналом";

у другому реченні слово "загальний" виключити;

пункт 61 виключити;

пункт 62 викласти в такій редакції:

"62. Вартість навчання в установленому порядку відшкодовують:

1) слухачі, яких достроково відраховано з вищого навчального закладу відповідно до пункту 37 цього Порядку (крім тих, яких відраховано відповідно до підпункту 2 пункту 37 цього Порядку);

2) слухачі, які під час навчання за державним замовленням за вечірньою, заочною (дистанційною) формою припинили перебування на державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування (крім випадків, коли звільнення проводилося відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України, пункту 1 частини першої статті 87 Закону України від 10 грудня 2015 р. N 889-VIII "Про державну службу" та/або у разі втрати статусу державного службовця у зв'язку з набранням чинності зазначеним Законом);

3) випускники, які не склали державний екзамен або не захистили магістерську роботу без поважних причин.";

у тексті Порядку слова "за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління" та "вступні екзамени" в усіх відмінках замінити словами "за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" та "вступні випробування" у відповідному відмінку;

доповнити Порядок виносками "*" і "**" такого змісту:

"____________
* У разі коли особа здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту", така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

** У разі відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків додається копія сторінки паспорта з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті).";

додатки 1 - 5 до Порядку виключити.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. N 564 "Про затвердження Положення про систему підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 51, ст. 1701; 2012 р., N 65, ст. 2670; 2016 р., N 7, ст. 347):

1) у назві та пункті 1 постанови слова "підготовки та підвищення кваліфікації" замінити словами "підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації";

2) у Положенні про систему підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженому зазначеною постановою:

у назві та пункті 1 Положення слова "підготовки та підвищення кваліфікації" замінити словами "підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації";

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. До системи підготовки належать: Національна академія державного управління при Президентові України (далі - Національна академія) та її регіональні інститути; інші вищі навчальні заклади, які здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування"; центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій; заклади післядипломної освіти.

Науково-методичне забезпечення діяльності системи підготовки здійснює Національна академія як вищий навчальний заклад з особливими умовами навчання, які визначаються Кабінетом Міністрів України.

Рішення щодо змін у змісті підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування приймаються Нацдержслужбою на підставі звернень, порушених Національною академією.";

у пункті 3:

абзац перший замінити абзацами такого змісту:

"3. Підготовка державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування - успішне виконання особою відповідної освітньо-професійної чи освітньо-наукової програми, що є підставою для присудження ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями, спрямованими на провадження професійної діяльності на державній службі та на службі в органах місцевого самоврядування, зокрема за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування".

Спеціалізація - профільна спеціалізована підготовка державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з метою набуття здатності виконувати окремі завдання та обов'язки, необхідні для професійної діяльності на державній службі та на службі в органах місцевого самоврядування.".

У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Мета, зміст, строки, форми і методи підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування визначаються у відповідних освітньо-професійних програмах підготовки та професійних програмах підвищення кваліфікації, що розробляються навчальними закладами згідно з вимогами цього Положення і нормативно-правових актів МОН.";

у пункті 5 слова "Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління" та працевлаштування випускників" замінити словами "Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування";

абзац другий пункту 6 викласти в такій редакції:

"Освітньо-професійні та освітньо-наукові програми розробляються університетами, академіями, інститутами згідно з вимогами Національної рамки кваліфікацій, зокрема вимогами до професійної компетентності осіб, що обіймають посади державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, стандартами вищої освіти і затверджуються МОН за погодженням з Нацдержслужбою.";

у пункті 7 слова "галузі знань "Управління та адміністрування" замінити словами "галузі знань "Публічне управління та адміністрування";

у пункті 9:

абзац перший викласти в такій редакції:

"9. Підвищення кваліфікації за професійними програмами спрямовується на фахове удосконалення та оновлення знань і набуття умінь, навичок державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.";

в абзаці другому слова "чергової атестації" замінити словами "оцінювання службової діяльності", а слова "на п'ять років" - словами "на три роки";

абзаци четвертий і п'ятий викласти в такій редакції:

"за загальною складовою частиною - удосконалення та оновлення знань і набуття умінь, навичок у вирішенні правових, економічних, політологічних, управлінських, соціально-гуманітарних та інших питань професійної діяльності державного службовця і посадової особи місцевого самоврядування;

за функціональною складовою частиною - здобуття додаткових знань і набуття умінь, навичок відповідно до вимог Національної рамки кваліфікацій, зокрема вимог до професійної компетентності осіб, що обіймають посади державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;";

у пункті 10:

в абзаці другому слова "державного управління" замінити словами "публічного управління та адміністрування";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Тренінги для державних службовців, посади яких належать до 1 - 5 групи оплати праці, і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої - четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування, організовують і проводять Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу в межах компетенції, а також навчальні заклади незалежно від форми власності, що мають право на провадження відповідної освітньої діяльності, та центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.";

в абзаці четвертому слова "першої - другої категорії" замінити словами і цифрами ", посади яких належать до 1 - 3 групи оплати праці";

в абзаці п'ятому слова "четвертої - сьомої категорії" замінити словами і цифрами ", посади яких належать до 5 - 9 групи оплати праці,";

в абзаці шостому слова "чергової атестації, зарахування до кадрового резерву" замінити словами "оцінювання службової діяльності";

у пункті 12 слова "підготовки та підвищення кваліфікації" замінити словами "підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації";

пункти 13, 14 і 17 викласти в такій редакції:

"13. Нацдержслужбою разом з органами, на які поширюється дія Законів України "Про державну службу" та "Про службу в органах місцевого самоврядування" і до сфери управління яких належать відповідні навчальні заклади, у межах їх повноважень здійснюється управління системою підготовки, спеціалізації державних службовців, посади яких належать до 6 - 9 групи оплати праці, і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до п'ятої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, та підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких належать до 1 - 9 групи оплати праці, і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування.

14. Мережа навчальних закладів з підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" для роботи на посадах державної служби, що належать до 6 - 9 групи оплати праці, а також підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких належать до 1 - 9 групи оплати праці, і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, формується Нацдержслужбою на конкурсній основі в порядку, установленому МОН.";

"17. Державними замовниками підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування є:

підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" для роботи на посадах державної служби, що належать до 6 - 9 групи оплати праці, та підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких належать до 1 - 9 групи оплати праці, - Нацдержслужба;

підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" для роботи на посадах державної служби, що належать до 1 - 5 групи оплати праці, що проводиться Національною академією, - Державне управління справами;

підготовки магістрів за спеціальностями, спрямованими на провадження професійної діяльності на державній службі та на службі в органах місцевого самоврядування, - органи, на які поширюється дія Законів України "Про державну службу" та "Про службу в органах місцевого самоврядування";

підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких належать до 5 - 9 групи оплати праці, і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до четвертої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, - органи, на які поширюється дія Законів України "Про державну службу" та "Про службу в органах місцевого самоврядування".";

у пункті 18 слова "підготовки та підвищення кваліфікації" замінити словами "підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації".

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 р. N 255 "Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів, працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013 - 2018 роках стажування слухачів Національної академії" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 30, ст. 1030, N 41, ст. 1477; 2016 р., N 7, ст. 347):

1) у назві постанови слова ", працевлаштування випускників" виключити;

2) у пункті 1:

абзац четвертий виключити;

в абзаці п'ятому слова "галузі знань "Управління та адміністрування" замінити словами "галузі знань "Публічне управління та адміністрування";

3) у Положенні про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 1:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. Національна академія державного управління при Президентові України (далі - Національна академія) як головний державний вищий навчальний заклад у системі підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" здійснює підготовку осіб для роботи на посадах державної служби, що належать до 1 - 5 групи оплати праці, або до 1 травня 2016 р. зараховані до кадрового резерву державної служби на посади державних службовців, що належать до 1 - 5 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої - четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування, або включені до кадрового резерву служби в органах місцевого самоврядування.";

в абзаці другому слова "денною, вечірньою, заочною (заочно-дистанційною)" замінити словами "денною, вечірньою, заочною (дистанційною)";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. До Інституту державної служби та місцевого самоврядування і регіональних інститутів Національної академії на навчання за державним замовленням за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Управління та адміністрування" приймаються державні службовці та посадові особи органів місцевого самоврядування, які працюють в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших органах, на які поширюється дія Законів України "Про державну службу" та "Про службу в органах місцевого самоврядування" (далі - органи).

Посадові особи місцевого самоврядування, які перебувають на виборних посадах, направляються на навчання за рішенням відповідних рад.

На навчання за денною формою за державним замовленням приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування та обіймають посади державної служби, що належать до 6 - 9 групи оплати праці або віднесені до шостої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби, служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік та не досягли 35 років на момент подання документів до приймальної комісії.

На навчання за вечірньою, заочною (дистанційною) формою приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування та обіймають посади державної служби, що належать до 1 - 5 групи оплати праці або віднесені до першої - четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування, або до 1 травня 2016 р. зараховані до кадрового резерву державної служби на такі посади, або включені до кадрового резерву служби в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік та не досягли 45 років на момент подання документів до приймальної комісії.";

в абзацах другому і третьому пункту 4 слова "та вступають за договорами-направленнями органів, установ" виключити;

абзаци перший - третій пункту 5 замінити абзацом такого змісту:

"5. До Інституту вищих керівних кадрів Національної академії на навчання за державним замовленням за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" за заочною (дистанційною) формою приймаються особи, які працюють на посадах державної служби, що належать до 1 - 4 групи оплати праці, або до 1 травня 2016 р. зараховані до кадрового резерву державної служби на посади державних службовців першої - третьої категорії.".

У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно абзацами другим і третім;

пункт 6 виключити;

у пункті 9 слова "за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Управління та адміністрування" замінити словами "за спеціальностями галузі знань "Державне управління", а також за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Управління та адміністрування";

пункт 12 виключити;

пункт 13 викласти в такій редакції:

"13. До заяви про вступ до Національної академії додаються чотири кольорові фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри, а також копії диплома про вищу освіту ступеня вищої освіти магістра*/бакалавра та додатка до нього, трудової книжки, реєстраційного номера облікової картки платника податків**, засвідчені в установленому порядку або приймальною комісією Національної академії.

Вступники, які здобули вищу освіту відповідного ступеня за кордоном, подають також відповідну довідку про визнання іноземного документа про освіту, що проводиться МОН в установленому порядку.

Паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця та військовий квиток (для військовозобов'язаних) пред'являються особисто.";

в абзаці шостому пункту 14 слова "за денною, вечірньою, заочною (заочно-дистанційною)" замінити словами "за денною, вечірньою, заочною (дистанційною)";

в абзаці третьому пункту 16 слова "державного управління" замінити словами "публічного управління та адміністрування";

у пункті 23:

абзац перший виключити;

в абзаці другому слова "заочною (заочно-дистанційною)" замінити словами "заочною (дистанційною)";

абзаци перший і другий пункту 24 викласти в такій редакції:

"24. На час навчання за державним замовленням за денною формою слухачам встановлюється стипендія у розмірі середньої заробітної плати за останнім місцем роботи, але не більш як 2700 гривень на місяць.

Слухачам, які на момент зарахування на навчання до Національної академії за денною формою за державним замовленням до набрання чинності Законом України від 10 грудня 2015 р. N 889-VIII "Про державну службу" не перебували на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, виплачується стипендія в розмірі середньої заробітної плати за останнім місцем роботи, але не більш як 2700 гривень на місяць.";

у пункті 28:

в абзаці шостому слова "заочною (заочно-дистанційною)" замінити словами "заочною (дистанційною)", а після слів "Кодексу законів про працю України" доповнити словами і цифрами ", пункту 1 частини першої статті 87 Закону України від 10 грудня 2015 р. N 889-VIII "Про державну службу" та/або у разі втрати статусу державного службовця у зв'язку з набранням чинності зазначеним Законом";

абзац восьмий виключити;

у пункті 29:

в абзаці першому слова "припинення навчання" замінити словами "переривання навчання";

абзац другий виключити;

абзац третій викласти в такій редакції:

"У разі коли слухач не пройшов атестацію з поважної причини, він може отримати дозвіл президента Національної академії на повторну атестацію в наступному навчальному році.";

у пункті 30 слова "заочною (заочно-дистанційною)" замінити словами "заочною (дистанційною)", а слова "і рекомендований ними для навчання" виключити;

в абзаці другому пункту 33 слова "заочної (заочно-дистанційної)" замінити словами "заочної (дистанційної)";

пункт 34 виключити;

у тексті Положення слова "вступні екзамени" та "галузі знань "Управління та адміністрування" в усіх відмінках замінити відповідно словами "вступні випробування" та "галузі знань "Публічне управління та адміністрування" у відповідному відмінку;

додатки 1 і 2 до Положення виключити;

доповнити Положення виносками "*" і "**" такого змісту:

"____________
* У разі коли особа здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту", така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

** У разі відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків додається копія сторінки паспорта з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті).";

4) у пункті 2 Положення про стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженого зазначеною постановою, слова "галузі знань "Управління та адміністрування" замінити словами "галузі знань "Публічне управління та адміністрування";

5) у назві переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013 - 2018 роках стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, що навчаються за освітнім ступенем магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Управління та адміністрування", затвердженого зазначеною постановою, слова "галузі знань "Управління та адміністрування" замінити словами "галузі знань "Публічне управління та адміністрування".

5. У переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. N 266 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 38, ст. 1147):

1) у позиції "07 Управління та адміністрування" цифри і слова "074 Публічне управління та адміністрування" виключити;

2) доповнити перелік такою позицією:

"28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування".

 

____________