251 Про утворення Всеукраїнського центру реабілітації інвалідів "Віра, надія, любов"
252 Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події
253 ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
254 ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про станцію екстреної (швидкої) медичної допомоги
255 ПОРЯДОК інформування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги про виклик екстреної медичної допомоги та їх направлення на місце події
256 Про соціальні пільги та гарантії медичних працівників системи екстреної медичної допомоги, залучених до ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій
257 ПОРЯДОК надання екстреної медичної допомоги особам, узятим під варту або яким призначено покарання у виді позбавлення волі
258 ПОРЯДОК створення госпітальних округів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві
259 Деякі питання стипендіального забезпечення
260 Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України
261 ПОРЯДОК інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб
262 ПОРЯДОК ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян
263 ПОРЯДОК посвідчення заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених
264 ПРАВИЛА охорони ліній електрозв'язку
265 Про затвердження критеріїв діяльності суб'єктів, що надають соціальні послуги
266 ПОРЯДОК визначення розміру та надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення
267 Деякі питання надання у 2012 році державних гарантій для забезпечення виконання зобов'язань Державної іпотечної установи та Державного агентства автомобільних доріг
268 Про затвердження Порядку функціонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112
269 Про доплати особам, які працюють у зоні відчуження
270 ПОРЯДОК проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності, які за ними закріплені, об'єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб
271 ПОРЯДОК проведення Пенсійним фондом України та його територіальними органами планових та позапланових перевірок платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
272 Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни
273 ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо створення єдиних регіональних оперативно-диспетчерських служб з використанням сучасних GPS-технологій
274 КРИТЕРІЇ, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
275 КРИТЕРІЇ, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі позашкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
276 Про підвищення рівня соціального захисту ветеранів війни та деяких інших осіб, яким виповнилося 100 і більше років
277 ПОРЯДОК часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою
278 ПОРЯДОК накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу
279 Про порядок здійснення витрат суб'єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку
280 ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986 - 1990 роках
281 ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації
282 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо складення регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів
283 Про розмір щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ
284 ПОРЯДОК оплати праці членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України
285 ПОРЯДОК визнання ризиків у сільському господарстві катастрофічними та надання і використання бюджетної позики (державної фінансової допомоги) у разі їх виникнення
286 ПОРЯДОК працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням
287 Про випуск казначейських зобов'язань
288 ПОРЯДОК ТА УМОВИ надання сільськогосподарським товаровиробникам державної підтримки у страхуванні сільськогосподарських культур шляхом здешевлення страхових платежів (премій)
289 Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним ...
290 Про затвердження мінімально допустимого рівня цін на молоко на 2012 рік
291 Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу
292 ПОЛОЖЕННЯ про центральний засвідчувальний орган
293 ПОРЯДОК утворення державної холдингової компанії
294 Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у жовтні - листопаді 2012 року
295 ПОРЯДОК взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми
296 ПОРЯДОК укладення та виконання договорів про ціноутворення для цілей оподаткування
297 КРИТЕРІЇ, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у галузях криптографічного та технічного захисту інформації, що підлягає ліцензуванню відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльност
298 Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2012 році
299 КОНЦЕПЦІЯ Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2016 року
300 ПОРЯДОК надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого