201 Деякі питання акваторій морських портів
202 ПЕРЕЛІК спеціалізованих послуг, що надаються у морському порту суб'єктами природних монополій, які підлягають державному регулюванню
203 ПОРЯДОК визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів
204 Про створення державної служби медицини катастроф
205 ПОЛОЖЕННЯ про добровільну пожежну дружину (команду)
206 ПОРЯДОК визнання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою
207 ПЕРЕЛІК суб'єктів господарювання, в яких створюється відомча пожежна охорона
208 Деякі питання оплати праці медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я
209 ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА формування системи безоплатної правової допомоги на 2013 - 2017 роки
210 ПОРЯДОК формування та ведення переліку суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб'єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців
211 Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування
212 ПОЛОЖЕННЯ про військові комісаріати
213 ПОРЯДОК засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу
214 ПОРЯДОК засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу
215 ПОРЯДОК митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги
216 ПОРЯДОК казначейського обслуговування операцій, пов'язаних з використанням коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
217 ПЕРЕЛІК товарів, поміщення яких у митний режим переробки на митній території України забороняється
218 Деякі питання організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
219 Питання Урядового уповноваженого з прав інвалідів
220 ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету для створення та розповсюдження національних фільмів
221 ПОРЯДОК формування та використання резерву коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
222 Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства
223 Про утворення територіальних органів Міністерства доходів і зборів
224 Про реорганізацію деяких органів державної податкової служби, спеціалізованих митних органів та організацій
225 ТИПОВИЙ ДОГОВІР про участь у фонді фінансування будівництва
226 Питання Державної служби з надзвичайних ситуацій
227 ПОРЯДОК видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці
228 Деякі питання оплати праці медичних працівників системи екстреної медичної допомоги
229 Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери
230 ПОРЯДОК забезпечення інвалідів автомобілями
231 ПЛАН заходів щодо боротьби з грипом серед населення та запобігання виникненню його пандемії
232 Деякі питання виконання Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"
233 Про затвердження плану заходів на 2013 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
234 Деякі питання виплати у 2013 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань"
235 ПОРЯДОК компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов'язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
236 ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу
237 ПОРЯДОК застосування авіаційних, водних, автомобільних спеціальних санітарних транспортних засобів
238 ПОРЯДОК ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг
239 ПОРЯДОК реєстрації символіки громадського об'єднання
240 ПОРЯДОК реєстрації символіки громадського об'єднання
241 Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з проведенням робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів
242 Про затвердження розміру і порядок використання плати за внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та надання інформації із зазначеного реєстру
243 Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2013 рік
244 ПОРЯДОК ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним
245 ПЕРЕЛІК закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років
246 Про державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції
247 Про перенесення робочих днів у 2013 році
248 ПЕРЕЛІК державних підприємств, включених до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації
249 Про порядок і умови надання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток
250 ТИПОВІ ПРАВИЛА розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів