НАЦІОНАЛЬНА ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ

РІШЕННЯ

від 16 жовтня 2014 року N 3

На виконання статті 19 Закону України "Про захист суспільної моралі" та з метою визначення ознак віднесення друкованої, аудіовізуальної, електронної та іншої продукції, а також переданих та отриманих по комунікаційних лініях повідомлень та матеріалів до продукції, яка принижує і ображає націю чи особистість за національною ознакою, Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі вирішила:

1. Затвердити Рекомендації щодо визначення ознак віднесення друкованої, аудіовізуальної, електронної та іншої продукції, а також переданих та отриманих по комунікаційних лініях повідомлень та матеріалів до продукції, яка принижує і ображає націю чи особистість за національною ознакою.

2. Направити Рекомендації до Міністерства культури України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства юстиції України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної митної служби України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Державного агентства України з питань кіно, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів, обласних держадміністрацій, Київської міськдержадміністрації для використання в роботі.

3. Розмістити Рекомендації на сайті Національної комісії.

 

Голова Національної експертної
комісії України з питань
захисту суспільної моралі

В. В. Костицький

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі
16 жовтня 2014 року N 3

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо визначення ознак віднесення друкованої, аудіовізуальної, електронної та іншої інформаційної продукції, а також переданих та отриманих по комунікаційних лініях повідомлень та матеріалів до інформаційної продукції, яка принижує і ображає націю чи особистість за національною ознакою

Загальна частина

1. Рекомендації щодо визначення ознак віднесення друкованої, аудіовізуальної, електронної та іншої інформаційної продукції, а також переданих та отриманих по комунікаційних лініях повідомлень та матеріалів до інформаційної продукції, яка принижує і ображає націю чи особистість за національною ознакою (далі - Критерії), визначають оцінку інформаційної продукції, яка принижує і ображає націю чи особистість за національною ознакою, у межах державного нагляду за дотриманням вимог чинного законодавства у сфері захисту суспільної моралі.

2. Мета Критеріїв - визначення ознак інформаційної продукції, яка принижує і ображає націю чи особистість за національною ознакою, для проведення дослідження, запобігання її суб'єктивному оцінюванню при проведенні експертизи та виявлення порушень чинного законодавства у сфері захисту суспільної моралі.

3. Застосування Критеріїв передбачає встановлення відповідності інформаційної продукції вимогам чинного законодавства України у сфері захисту суспільної моралі.

4. Визначення термінів, що використовуються у Критеріях:

інформаційна продукція - будь-які матеріальні об'єкти, предмети, друкована, фото-, аудіо-, теле-, кіно-, радіо- та відеопродукція, реклама, повідомлення та матеріали, продукція засобів масової інформації, електронних засобів масової інформації, інформаційна продукція в мережі Інтернет та інших телекомунікаційних мережах, комп'ютерні ігри, мобільний контент;

ментальність (розум, мислення, спосіб мислення, душевний склад) - полісемантичне поняття для позначення глибинного рівня людського мислення, що не обмежується сферою усвідомленого і сягає в несвідоме;

нація (плем'я, народ) - історична спільність людей, що складається в ході формування спільності їх території, економічних зв'язків, літературної мови, деяких особливостей культури і характеру. Полісемантичне (багатозначне) поняття, що застосовується для характеристики великих соціокультурних спільнот індустріальної епохи. Існують два основні значення терміна:

- політична спільнота громадян певної держави - політична нація (нація-держава) - це сукупність політично суб'єктивних громадян, що здійснюють колективні національні інтереси через механізм власної політичної організації - національної держави;

- етнічна спільнота (етнос) - спільнота, яка має спільну ментальність та історичне походження, з єдиною мовою і самосвідомістю (як особистим відчуттям "національної ідентичності", так і колективним усвідомленням своєї єдності і відмінності від інших), власною державністю або прагненням до її створення;

образа - умисне приниження честі і гідності особи, виражене в непристойній формі;

особистість - поняття, вироблене для відображення соціальної природи людини, розгляду її як індивіда, як суб'єкта соціокультурного життя, що розкривається в контекстах соціальних відносин, спілкування і предметної діяльності, соціально зумовлена система психічних якостей індивіда, що визначається залученістю людини до конкретних суспільних, культурних, історичних відносин. Стійка система соціально значущих рис, що характеризують особу як члена того чи іншого суспільства або спільноти;

розпалювання національної ворожнечі і ненависті - розповсюдження будь-яких ідей і поглядів, що підривають довіру і повагу до певної національності, а також викликають зневагу та (або) почуття ненависті до традицій, культури, способу життя, релігійних обрядів громадян даної національності тощо.

Особлива частина

1. Критерії інформаційної продукції, яка принижує і ображає націю чи особистість за національною ознакою.

До інформаційної продукції, яка принижує і ображає націю чи особистість за національною ознакою, належить продукція, яка містить одну з нижчезазначених ознак:

розпалювання національної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі і гідності;

образа почуттів громадян у зв'язку з їх належністю до певної нації;

пряме чи непряме обмеження прав громадян у зв'язку з їх належністю до певної нації;

встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян у зв'язку з їх належністю до певної нації.

____________