МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.09.2014

м. Київ

N 661/1541/5

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 вересня 2014 р. за N 1174/25951

Про внесення змін до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 389 (зі змінами), з метою спрощення порядку внесення записів до трудових книжок працівників, які працюють на умовах трудового договору у фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності без створення юридичної особи та фізичних осіб, які використовують найману працю, пов'язану з наданням послуг,

НАКАЗУЄМО:

1. В абзаці третьому пункту 2.21-1 глави 2 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року N 58, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993 року за N 110 (зі змінами), слова "який зареєстрував трудовий договір" замінити словами "незалежно від місця реєстрації трудового договору".

2. Департаменту ринку праці та зайнятості (Комарова А. С.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів згідно з розподілом обов'язків.

 

Міністр соціальної
політики України

Л. Денісова

Міністр юстиції України

П. Петренко