МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.09.2014

м. Київ

N 997

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 жовтня 2014 р. за N 1199/25976

Про затвердження зразка та Порядку видачі довідки, що підтверджує місцеперебування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, та зразка письмової заяви

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) зразок довідки, що підтверджує місцеперебування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, що додається;

2) Порядок видачі довідки, що підтверджує місцеперебування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, що додається;

3) зразок письмової заяви, яка подається громадянином, що додається.

2. Департаменту юридичного забезпечення МВС України (Горбась Д. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

А. Б. Аваков

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
26 вересня 2014 року N 997

 

Зразок

______________________________________
(найменування територіального підрозділу ДМС,
______________________________________
номер та дата реєстрації довідки)

 

 

ДОВІДКА,
що підтверджує місцеперебування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї

Видана _____________________________________________________________________________,
                                                                      (прізвище, ім'я та по батькові особи, дата народження)
____________________________________________________________________________________
                                                                                    (адреса реєстрації місця проживання
____________________________________________________________________________________,
                                                                                   на тимчасово окупованій території)
____________________________________________________________________________________
     (серія, номер паспорта громадянина України, чи іншого документа, до якого вносяться відомості про реєстрацію
                                                                                                  місця проживання
____________________________________________________________________________________
             відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні",
                                                                                               ким і коли виданий)
___________________________________________________________________________________,
про те, що він (вона) _____________________________________ подав(ла) письмову заяву, в якій
                                                                                       (дата подачі заяви)
зазначив(ла) таку адресу: ______________________________________________________________
                                                                                                                      (повна поштова адреса)
___________________________________________________________________________________,
за якою йому може бути вручена офіційна кореспонденція.

Керівник територіального підрозділу
ДМС

М. П.

__________________
(підпис)

___________________
(прізвище та ініціали)

 

 

 

Начальник Департаменту юридичного
забезпечення МВС України
полковник міліції

Д. В. Горбась

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
26 вересня 2014 року N 997

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 жовтня 2014 р. за N 1199/25976

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
видачі довідки, що підтверджує місцеперебування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї

1. Цей Порядок визначає механізм видачі довідки, що підтверджує місцеперебування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї (далі - довідка), в якій зазначається повна поштова адреса, за якою громадянинові може бути вручена офіційна кореспонденція.

2. Видача довідок здійснюється територіальним підрозділом Державної міграційної служби України за місцем звернення громадян.

3. Для оформлення довідки громадянин подає:

письмову заяву встановленого зразка;

паспорт громадянина України чи інший документ, до якого згідно із Законом України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" вносяться відомості про реєстрацію місця проживання.

4. Довідка видається у день звернення громадянина.

 

Начальник Департаменту юридичного
забезпечення МВС України
полковник міліції

Д. В. Горбась

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
26 вересня 2014 року N 997

 

Зразок

 

 

Керівникові територіального підрозділу ДМС

 

 

ЗАЯВА
про місцеперебування

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                           (прізвище, ім'я та по батькові заявника, дата народження)
____________________________________________________________________________________,
                                           (адреса місця проживання на тимчасово окупованій території України)
____________________________________________________________________________________
 (серія, номер паспорта громадянина України чи іншого документа, до якого вносяться відомості про реєстрацію місця
   проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні")
____________________________________________________________________________________,
                                                          (ким і коли виданий паспорт чи інший документ)
повідомляю про те, що офіційна кореспонденція мені може бути вручена за адресою:
____________________________________________________________________________________
                                                                                  (повна поштова адреса)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Заяву подано відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України".

______________ 20 року

____________________
(підпис заявника)

 

 

 

Начальник Департаменту юридичного
забезпечення МВС України
полковник міліції

Д. В. Горбась