ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 29 серпня 2013 року N 381/пп-13

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі: головуючого, заступника Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України - Пінчука М. Г., членів комісії: Віхрова В. В., Горбачової Л. П., Колеснік Г. А., Марцинкевича А. М., Мельника М. Г., Мікуліна В. П., Фадєєвої Н. М., Шаргала В. І., розглянувши питання про допуск кандидатів на посаду судді вперше, які успішно пройшли спеціальну підготовку, до складення кваліфікаційного іспиту, встановила:

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 05 листопада 2012 року оголошено проведення добору кандидатів на посаду судді вперше, з урахуванням прогнозованої кількості вакантних посад суддів та визначеної потреби у державному замовленні на професійну підготовку кандидатів на посаду судді у Національній школі суддів України на 2013 рік в обсязі 650 осіб, для проходження ними спеціальної підготовки.

20 грудня 2012 року проведено анонімне тестування (іспит) кандидатів на посаду судді вперше на виявлення рівня загальних теоретичних знань у галузі права й за результатами якого Комісією 25 грудня 2012 року затверджено список із 632 кандидатів на посаду судді вперше, які успішно склали анонімне тестування (іспит) та направлені до Національної школи суддів України для проходження спеціальної підготовки.

Відповідно до пункту 5.8 Положення про порядок розгляду питань та підготовки матеріалів щодо проведення добору кандидатів на посаду судді вперше по закінченню строку проведення спеціальної підготовки Національна школа суддів України визначає результати проходження підготовки кожним із кандидатів, які були направлені на спеціальну підготовку, та направляє до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України матеріали щодо кандидатів, які успішно пройшли підготовку, а також інформацію про кандидатів, які спеціальну підготовку не пройшли.

Згідно з пунктом 8 Положення про порядок проходження спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді кандидат на посаду судді вважається таким, що успішно пройшов спеціальну підготовку, за умови набрання не менше 50 % максимальної кількості балів за результатами контролю під час спеціальної підготовки та затвердження ректором Національної школи суддів України Загального висновку про проходження спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді.

02 серпня 2013 року відповідно до затвердженої Комісією Програми спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді закінчилась спеціальна підготовка кандидатів на посаду судді.

Відповідно до затвердженого т. в. о. ректора Національної школи суддів України Загального висновку про проходження спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді 630 кандидатів на посаду судді вважаються такими, що успішно пройшли таку підготовку.

Кандидат на посаду судді вперше Шульга Л. М., яка була направлена Комісією до Національної школи суддів України для проходження спеціальної підготовки, із заявою про зарахування до Національної школи суддів України на навчання за програмою спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді не зверталася.

Кандидат на посаду судді Карнаух С. В., яка була направлена Комісією до Національної школи суддів України для проходження спеціальної підготовки була відрахована із числа слухачів Національної школи суддів України за власним бажанням.

Згідно з приписами статті 66 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та з огляду на пункт 6.1 Положення про порядок розгляду питань та підготовки матеріалів щодо проведення добору кандидатів на посаду судді вперше, за результатами спеціальної підготовки Комісія вирішує питання про допуск до кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді вперше, які успішно пройшли спеціальну підготовку.

На виконання приписів зазначеної статті Закону секретар Комісії вніс на розгляд Комісії пропозицію про допуск до складення 9, 19 та 20 вересня 2013 року кваліфікаційного іспиту 630 кандидатів, які успішно пройшли спеціальну підготовку.

Обговоривши зазначену пропозицію, Комісія дійшла висновку допустити до складення 9, 19 та 20 вересня 2013 року кваліфікаційного іспиту 630 кандидатів, які успішно пройшли спеціальну підготовку.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 66, 70 та 91 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Вища кваліфікаційна комісія суддів України вирішила:

Допустити до складення 9, 19 та 20 вересня 2013 року кваліфікаційного іспиту 630 кандидатів на посаду судді вперше, які успішно пройшли спеціальну підготовку (список додається).

 

Головуючий:

М. Г. Пінчук

Члени комісії:

В. В. Віхров

 

Л. П. Горбачова

 

Г. А. Колеснік

 

А. М. Марцинкевич

 

М. Г. Мельник

 

В. П. Мікулін

 

Н. М. Фадєєва

 

В. І. Шаргало

 

 

Додаток

 

Список кандидатів на посаду судді вперше, які успішно пройшли спеціальну підготовку та допущені до складення кваліфікаційного іспиту

1

Аблова Юлія Юріївна

27.04.75

2

Авдєєв Олександр Робертович

23.10.86

3

Авільцева Ганна Іванівна

30.07.77

4

Авраменко Олександр Володимирович

29.06.83

5

Агашков Денис Олександрович

27.02.82

6

Акбарова Інна Миколаївна

28.01.71

7

Алексієнко Крістіна Анатоліївна

08.08.85

8

Альошин Василь Валерійович

24.07.83

9

Альошина Ганна Андріївна

25.03.87

10

Альошина Крістіна Юріївна

28.10.84

11

Андрейцев Владислав Володимирович

11.10.85

12

Андрушко Ярослав Сергійович

19.01.86

13

Андрущак Віктор Іванович

05.07.84

14

Андрюхіна Інна Миколаївна

11.09.85

15

Антонюк Наталія Олегівна

28.07.81

16

Аржанов Артем Сергійович

23.07.85

17

Асєєв Олександр Леонтійович

10.01.69

18

Бабаніна Ірина Юріївна

23.03.87

19

Бабарика Олеся Вікторівна

07.06.81

20

Бабич Олена Сергіївна

28.06.80

21

Бабунич Володимир Миколайович

31.07.87

22

Базарник Богдан Ігорович

05.12.87

23

Базюк Юрій Петрович

16.08.84

24

Баїк Роман Васильович

09.06.86

25

Бака Олександра Юріївна

19.06.87

26

Бакулей Анатолій Миколайович

25.05.63

27

Банах Олена Володимирівна

26.04.84

28

Барабаш Тетяна Володимирівна

11.02.82

29

Бар-Гнар Вікторія Анатоліївна

15.02.85

30

Бассараб Тарас Юрійович

02.06.79

31

Бебеєва Ельвіра Емір-Усеїнівна

10.09.85

32

Бедратий Юрій Вячеславович

01.12.85

33

Безкровний Ігор Григорович

14.06.87

34

Беліченко Артур Віталійович

05.04.86

35

Бессонов Олександр Володимирович

28.09.85

36

Бєліцька Наталія Василівна

06.10.71

37

Бєлкіна Діна Сергіївна

16.07.87

38

Бєлко Ірина Анатоліївна

11.10.82

39

Бєлова Юлія Дмитрівна

15.12.84

40

Бєлогуб Марія Вікторівна

11.08.86

41

Биструшкін Олександр Олександрович

19.04.87

42

Биченко Ігор Якович

12.10.77

43

Бишевець Володимир Валерійович

16.01.79

44

Біланова Наталія Володимирівна

06.04.84

45

Білоусова Олена Олександрівна

06.10.85

46

Біркіна Анна Володимирівна

24.10.73

47

Бобик Ольга Іванівна

25.06.82

48

Богачук Віталій Дмитрович

10.12.80

49

Богдан Ігор Йосифович

25.07.87

50

Богдан Ольга Ігорівна

28.06.82

51

Богославська Олена Миколаївна

25.11.76

52

Богослов Андрій Валерійович

19.05.83

53

Боднар Анатолій Миколайович

13.05.71

54

Боднарчук Михайло Михайлович

13.03.85

55

Бойко Орина Сергіївна

14.06.81

56

Бондар Вікторія Вікторівна

20.09.84

57

Бондаренко (Шевченко) Олена Олександрівна

10.05.85

58

Бондарчук Сергій Михайлович

28.08.77

59

Бондарчук Ярослав Петрович

29.10.82

60

Борисенко Владислав Анатолійович

18.01.85

61

Ботвінцев Гліб Анатолійович

16.03.87

62

Бочарова Вікторія Миколаївна

19.02.82

63

Боюка Володимир Васильович

23.05.85

64

Брагіна Олена Львівна

27.02.73

65

Бредіхін Юрій Юрійович

11.12.86

66

Брижицька Олена Леонідівна

20.09.87

67

Бринзяник Едуард Іванович

25.05.83

68

Бринцев Максим Анатолійович

18.11.82

69

Бугаєнко Ірина В'ячеславівна

14.09.80

70

Бунякіна Олена Валентинівна

27.04.84

71

Бучинський Андрій Богданович

09.05.81

72

Буюклі Василь Ілліч

08.04.80

73

Валько Юрій Вікторович

05.08.86

74

Варгаракі Сергій Михайлович

05.06.86

75

Веждел Андрій Андрійович

25.08.85

76

Виноградова Дар'я Олександрівна

24.09.86

77

Вишинський Олександр Володимирович

16.12.86

78

Вірстюк Дмитро Дмитрович

09.08.76

79

Вітер Віталій Орестович

23.05.77

80

Вітківський Максим Олександрович

26.02.82

81

Віхров Олександр Володимирович

10.08.81

82

Вовчанська Олена Анатоліївна

12.12.86

83

Войнаровський Ігор Володимирович

27.07.84

84

Волєв Микола Іванович

03.09.74

85

Воловик Максим Олександрович

16.02.84

86

Воронов-Лапицький Микола Артурович

20.01.80

87

Габельчук Катерина Валеріївна

04.08.85

88

Гавриленко Оксана Миколаївна

04.03.80

89

Гайдук Юрій Анатолійович

27.11.86

90

Гальонкіна Юлія Сергіївна

19.07.86

91

Гамова Вікторія Михайлівна

01.04.83

92

Ганенко Оксана Анатоліївна

22.12.83

93

Гарбуз Олександр Сергійович

29.08.85

94

Гарницький Павло Петрович

20.07.67

95

Гацелюк Віталій Олександрович

05.06.81

96

Герасименко Марина Михайлівна

15.03.80

97

Герасименко Тетяна Анатоліївна

16.12.75

98

Гичка Олена Борисівна

08.03.68

99

Гіда Ольга Сергіївна

14.02.80

100

Гладун Андріан Ігорович

03.03.85

101

Глотов Максим Борисович

14.10.79

102

Глянь Олексій Сергійович

07.07.82

103

Гнатик Анна Борисівна

09.12.87

104

Гнатик Ганна Вікторівна

09.02.83

105

Гогусь Олександр Васильович

24.12.70

106

Голуб Катерина Ігорівна

21.02.84

107

Гонтар Олександр Вікторович

09.10.85

108

Гонтар Поліна Анатоліївна

26.07.87

109

Гончаренко Роман Сергійович

01.02.82

110

Гончарова Аліна Олександрівна

07.10.81

111

Гончарова-Парфьонова Ольга Олегівна

15.09.83

112

Горбань Світлана Іванівна

02.05.80

113

Горбунова Катерина Сергіївна

01.11.87

114

Гордєєв Віталій Володимирович

13.02.84

115

Горобець Наталія Олександрівна

14.12.81

116

Горпинюк Ігор Євгенович

06.06.82

117

Горуйко Христина Павлівна

29.03.78

118

Горщак (Нікітіна) Олена Леонідівна

19.09.83

119

Гребенюк Вячеслав Валерійович

12.12.80

120

Гребенюк Єгор Володимирович

19.03.83

121

Гребінь Олег Олександрович

16.06.85

122

Грекова Ганна Володимирівна

06.08.80

123

Гриновець Оксана Богданівна

29.06.83

124

Гринь Назар Григорович

31.07.82

125

Гришак Антон Михайлович

30.12.85

126

Грищук Людмила Олексіївна

21.11.86

127

Гугліч Юлія Василівна

15.06.86

128

Гурова Анастасія Олександрівна

26.08.82

129

Гусейнов Руслан Хосрович

29.04.85

130

Гуцал Оксана Петрівна

12.05.85

131

Гуцол Максим Павлович

06.08.86

132

Данилевський Максим Анатолійович

21.09.74

133

Данчук Віталій Валерійович

24.05.86

134

Данько Оксана Володимирівна

13.10.82

135

Девятков Едуард Анатолійович

25.10.66

136

Дедик Ніна Петрівна

17.09.72

137

Демченко Тетяна Сергіївна

17.05.85

138

Деркач Тетяна Григорівна

04.05.79

139

Джевага-Третьякова Світлана Юріївна

07.06.85

140

Джулай Дмитро Олександрович

08.11.87

141

Джус Роман Володимирович

01.06.84

142

Джух Наталія Василівна

08.02.80

143

Дзивульська Лідія Вікторівна

04.02.81

144

Дівітаєв Іван Іванович

13.09.80

145

Діденко Оксана Олександрівна

23.11.84

146

Діордіца Ігор Володимирович

09.05.83

147

Дмитрах Анна Мирославівна

21.10.78

148

Дмитришин Євген Олександрович

28.06.86

149

Дмитрук Михайло Володимирович

17.02.86

150

Довгаль Сергій Володимирович

25.01.83

151

Довженко Ольга Віталіївна

27.01.79

152

Догарєва Ірина Олегівна

23.11.81

153

Домашенко Юрій Миколайович

27.02.78

154

Драновський Ярослав Васильович

21.07.87

155

Дрибас Максим Вікторович

23.08.84

156

Дружиніна Олена Мередівна

07.07.75

157

Д'яченко Дмитро Олександрович

14.07.75

158

Дяченко Ліліана Григорівна

22.02.75

159

Євдошенко Світлана Василівна

07.11.81

160

Євсюков В'ячеслав Іванович

30.03.86

161

Єгорова Інна Василівна

24.07.84

162

Єремець Олег Олексійович

27.02.83

163

Єремєєнко Марія Олегівна

08.10.80

164

Єсиневич Тетяна Володимирівна

06.04.74

165

Єфіменко Олександр Анатолійович

09.07.68

166

Жабокрик Денис Анатолійович

30.04.81

167

Жежер Юлія Миколаївна

17.12.82

168

Желік Олександра Мирославівна

15.11.79

169

Желякова Елона Григорівна

24.02.79

170

Желясков Олег Олександрович

11.06.82

171

Житник Оксана Олександрівна

17.11.71

172

Жукровський Ярослав Іванович

05.09.79

173

Журавель Тамара Сергіївна

23.09.84

174

Журавльов Олександр Миколайович

09.12.79

175

Загребельний Георгій Сергійович

18.01.84

176

Запорожець Анна Юріївна

09.01.87

177

Зарічанська Зоя Віталіївна

18.05.82

178

Застрожнікова Катерина Сергіївна

01.02.86

179

Збаражський Артем Миколайович

02.05.87

180

Зверхановський Олександр Анатолійович

19.08.80

181

Здорик Яна Станіславівна

04.02.86

182

Зіненко Юрій Володимирович

16.02.82

183

Зінченко Анна Сергіївна

14.09.83

184

Зінченко Тетяна Миколаївна

11.12.81

185

Зуб Тетяна Олексіївна

06.12.81

186

Івашків Василь Михайлович

11.05.66

187

Ігнатищ Михайло Васильович

26.01.85

188

Ігнатьєв Денис Павлович

25.12.74

189

Ільічова Наталія Павлівна

11.01.68

190

Іоніді Костянтин Володимирович

01.02.81

191

Іскізаров Олександр Миколайович

29.08.83

192

Ішуніна Лариса Миколаївна

13.10.76

193

Кабанець Світлана Вікторівна

19.04.83

194

Каглянчук Іван Васильович

27.06.85

195

Кадар Олена Григорівна

24.02.86

196

Калачик Володимир Михайлович

18.01.79

197

Калашнікова Тетяна Олександрівна

26.07.78

198

Калугіна Наталія Євгенівна

08.09.78

199

Калужинський Олег Володимирович

12.03.85

200

Кальніченко Ніна Ігорівна

06.03.86

201

Кальчук Лілія Миколаївна

19.05.79

202

Капишіна Наталія Миколаївна

01.09.71

203

Капітонов Віктор Ігоревич

01.11.86

204

Карабін Євгеній Мирославович

11.04.84

205

Караговнік Антон Юрійович

02.10.78

206

Карікова Валентина Іванівна

18.08.66

207

Карнаух Назар Петрович

22.07.81

208

Карпин Ірина Миколаївна

31.01.82

209

Карпусь Ігор Миколайович

08.05.87

210

Карпюк Андрій Віталійович

11.12.84

211

Качаленко Євген Володимирович

12.12.86

212

Качан Андрій Васильович

04.02.85

213

Качмар Марія Ярославівна

08.01.86

214

Качуріна Юлія Сергіївна

18.10.84

215

Кветкіна Наталя Вікторівна

24.05.77

216

Кириленко Олег Олександрович

26.09.86

217

Кирилюк Ірина Михайлівна

10.09.69

218

Кириченко Борис Борисович

28.11.83

219

Кириченко Олена Сергіївна

01.06.80

220

Киян Дмитро Володимирович

06.04.79

221

Кілик Марія Петрівна

23.12.83

222

Кіпчарський Олександр Миколайович

12.11.86

223

Кірієнко Тетяна Павлівна

14.07.79

224

Кісера Лілія Ігорівна

24.10.84

225

Кітов Олександр Васильович

20.10.80

226

Клим Тетяна Петрівна

23.09.83

227

Кобзар Олександр Юрійович

18.09.77

228

Кобзар Юрій Юрійович

20.09.86

229

Кобрін Наталія Олександрівна

17.01.86

230

Коваленко Інна Ігорівна

29.04.85

231

Коваленко Леся Іванівна

20.12.85

232

Коваленко Павло Леонідович

11.11.80

233

Ковальчук Валентин Олександрович

14.09.82

234

Козак Роман Павлович

08.07.79

235

Козир Вікторія Петрівна

08.11.75

236

Козюберда Аліна Вячеславівна

09.06.82

237

Козьмін Андрій Миколайович

25.10.85

238

Колесниченко Олександр Володимирович

16.11.84

239

Коліуш Галина Вадимівна

21.05.76

240

Колодій Олександр Миколайович

02.05.83

241

Колотій Андрій Вікторович

13.12.78

242

Колотова Ганна Михайлівна

12.06.78

243

Колошко Світлана Євгеніївна

03.11.76

244

Колтун Юрій Мирославович

01.06.86

245

Комарова Діана Юріївна

25.06.86

246

Комісаренко Вікторія Дмитрівна

19.10.86

247

Кондратенко Тетяна Іванівна

14.02.86

248

Кондрашов Ігор Альбертович

04.03.86

249

Кононенко Іван Олександрович

22.09.87

250

Копняк Максим Анатолійович

21.08.81

251

Короленко Олександр Миколайович

06.07.86

252

Король Олександр Валентинович

29.01.86

253

Косолап Вадим Миколайович

07.04.86

254

Костенко Діана Григорівна

10.06.83

255

Костенніков Дмитро Вікторович

13.11.83

256

Котюжанська Тетяна Олександрівна

07.09.86

257

Кошля Андрій Олександрович

21.08.87

258

Кощинець Віктор Васильович

14.09.77

259

Кравченко Петро Анатолійович

27.02.82

260

Крапивний Богдан Володимирович

05.09.82

261

Крапівка Тетяна Валентинівна

31.10.79

262

Кривошеєва Анна Володимирівна

09.06.77

263

Кривошей Олександр Юрійович

07.08.83

264

Круглюк Григорій Володимирович

15.04.84

265

Кубатко Костянтин Володимирович

12.03.77

266

Кузнецов Олексій Миколайович

12.05.85

267

Кузьменко Ірина Геннадіївна

04.04.72

268

Кузьменко Сергій Анатолійович

20.01.78

269

Кузьмін Андрій Ігорович

05.11.85

270

Кукса Василь Анатолійович

28.08.86

271

Кулєбякін Вадим Олександрович

12.01.83

272

Кулик Юрій Володимирович

18.06.80

273

Кулік Вікторія Миколаївна

16.06.73

274

Кулішенко Микола Юрійович

25.09.83

275

Кускова Тетяна Вікторівна

09.09.84

276

Кутузова Валентина Олександрівна

22.10.81

277

Куцаров Віталій Іванович

25.02.76

278

Куцевич Ольга Петрівна

17.04.85

279

Куцевол Валентин Валентинович

12.02.86

280

Кучаковський Юрій Сергійович

02.05.82

281

Кучерук Віра Сергіївна

25.12.80

282

Кучко Яна Юріївна

23.09.81

283

Лабай Олександр Валентинович

01.11.82

284

Лазар Надія Володимирівна

15.07.87

285

Лазорко Олег Володимирович

07.05.86

286

Лазуренко Богдан Володимирович

22.05.85

287

Ларіонова Тетяна Вікторівна

25.11.82

288

Лашин Євгеній Вячеславович

14.04.77

289

Левицька Наталія Василівна

27.05.85

290

Левков Віталій Миколайович

29.11.58

291

Левченко Андрій Миколайович

15.03.87

292

Леонова Тетяна Олександрівна

18.07.78

293

Лизун Юнна Вікторівна

11.07.84

294

Линдюк Віталій Степанович

30.06.86

295

Липко Олег Юрійович

10.06.87

296

Листопадська Олена Євгенівна

21.11.68

297

Литвиненко Руслана Богданівна

21.07.67

298

Литвинко Тетяна Володимирівна

24.08.86

299

Литвинюк Аксенія Володимирівна

09.02.84

300

Лобода Тетяна Олександрівна

28.08.79

301

Логвінов Андрій Олександрович

06.09.87

302

Логін Євген Васильович

25.06.87

303

Лоза Юрій Ярославович

08.08.84

304

Лозицький Станіслав Олегович

17.03.81

305

Ломов Костянтин Валентинович

16.01.85

306

Лопатко Наталя Валеріївна

27.10.76

307

Лук'яненко Світлана Андріївна

31.03.71

308

Любчик Олександр В'ячеславович

06.11.82

309

Ляшко Ольга Павлівна

03.05.76

310

Ляшко Руслан Сергійович

23.05.84

311

Мазур Дмитро Григорович

24.06.77

312

Мазур Сергій Анатолійович

02.12.86

313

Макаревич Ярослав Миколайович

25.12.86

314

Макаренко Людмила Анатоліївна

23.03.77

315

Максимович Максим Миколайович

16.08.82

316

Малацковська Лілія Валентинівна

10.07.69

317

Малашина Юлія Богданівна

15.07.77

318

Малікова Аурелія Валентинівна

08.11.80

319

Малюк Марина Вікторівна

09.04.72

320

Малюта Адам Володимирович

10.03.66

321

Малюшевський Андрій Петрович

04.09.86

322

Мальцева-Багнич Тетяна Юріївна

26.10.81

323

Мандро Олег Вікторович

02.08.86

324

Манжос Наталія Володимирівна

22.11.72

325

Маркевич Марина Леонідівна

28.12.77

326

Маркова Ксенія Андріанівна

06.07.86

327

Маркосян Анна Володимирівна

01.04.83

328

Мартинюк Віталій Борисович

11.11.84

329

Мартинюк Дмитро Сергійович

07.11.79

330

Мартинюк Наталія Вікторівна

15.03.78

331

Маслова Ольга Анатоліївна

06.06.86

332

Масляна Світлана Володимирівна

22.03.83

333

Матіяш Софія Костянтинівна

11.06.82

334

Медведєва Наталія Анатоліївна

03.04.81

335

Медведський Максим Дмитрович

25.11.86

336

Мельник Андрій Васильович

11.12.79

337

Мельник Анна Володимирівна

29.12.85

338

Мельник Ірина Олексіївна

09.04.86

339

Мельник Олександр Вікторович

23.11.71

340

Мельникович Марта Володимирівна

12.07.84

341

Мельничук Єлизавета Степанівна

21.05.83

342

Мерзлий Леонід Валерійович

17.09.85

343

Мигалевич Валерій Володимирович

24.10.75

344

Миронова Людмила Олександрівна

31.03.85

345

Мирошниченко Дмитро Вадимович

14.10.86

346

Митницький Костянтин Сергійович

06.12.80

347

Михайлик Ліна Григорівна

24.11.84

348

Мишко Костянтин Володимирович

20.08.85

349

Мілов Дмитро Володимирович

05.08.83

350

Мірзоян Людьвік Коляйович

01.05.85

351

Міркін Антон Леонідович

26.09.83

352

Мірович Наталія Геннадіївна

19.12.76

353

Мірошниченко Дмитро Євгенович

09.08.83

354

Мішкевич Анастасія Юріївна

14.04.86

355

Мозговий Юрій Вікторович

26.11.81

356

Морозов В'ячеслав Юрійович

24.03.84

357

Морозовська Оксана Анатоліївна

17.04.79

358

Мороко Олег Олегович

23.12.85

359

Мороко Сергій Вікторович

13.08.77

360

Мосійчук Тарас Юрійович

22.07.85

361

Москалик Вікторія Валеріївна

20.02.83

362

Москалюк Олександр Володимирович

03.11.85

363

Мостовий Олег Володимирович

18.09.86

364

Мочар Іван Іванович

23.11.73

365

Мудрицька Катерина Олексіївна

14.06.85

366

Музика Олександр Миколайович

10.08.83

367

Мурий Олександр Миколайович

28.02.83

368

Мушкет Олександр Олександрович

30.07.83

369

Нагорнюк Юрій Володимирович

17.03.64

370

Науменко Вячеслав Вікторович

13.06.82

371

Науменко Ганна Олегівна

19.01.83

372

Неділько Олена Михайлівна

21.06.73

373

Некора Антон Олегович

12.07.83

374

Нестеренко Дмитро Костянтинович

18.07.87

375

Нехлюдов Олександр Ігорович

19.12.83

376

Ніколаєнко Іван Іванович

14.07.82

377

Ніколенко Дар'я Миколаївна

27.11.86

378

Німас Інна Ярославівна

18.08.74

379

Новасардова Ірина Вячеславівна

10.04.82

380

Новицький Євген Анатолійович

19.04.86

381

Новіченко Наталя Вікторівна

03.02.81

382

Овсяннікова Олена Анатоліївна

03.02.72

383

Огороднік Віта Михайлівна

05.07.85

384

Одарченко Олеся Григорівна

16.11.83

385

Озадовський Руслан Юрійович

12.08.86

386

Олексієнко Олександр Юрійович

02.06.87

387

Олефір Алла Олександрівна

15.04.84

388

Олійник Вікторія Анатоліївна

15.07.79

389

Олійник Кирило Іванович

11.01.85

390

Опалинська Ольга Петрівна

24.03.79

391

Опришко Петро Зіновійович

26.07.84

392

Орловський Володимир Володимирович

12.05.87

393

Осадчий Олексій Віталійович

05.11.85

394

Осокін Андрій Леонідович

13.06.77

395

Остапенко Ольга Юріївна

08.08.84

396

Осьмак Яніна Валеріївна

12.03.81

397

Охріменко Руслана Володимирівна

30.08.82

398

Павленко Наталія Анатоліївна

16.11.86

399

Павличенко Віолетта Вікторівна

30.05.81

400

Павлій Яніна Іванівна

01.02.81

401

Павліченко Юрій Вікторович

28.05.83

402

Павлова (Вугман) Анна Сергіївна

07.08.86

403

Павлюк Анатолій Григорович

24.10.87

404

Павлюк Олена Олексіївна

16.04.86

405

Пакос Маріна Станіславівна

05.03.82

406

Палій Євгенія Володимирівна

05.10.82

407

Панчук Микола Валерійович

21.12.85

408

Парусова Галина Михайлівна

29.06.84

409

Пасацька Лариса Анатоліївна

17.08.83

410

Пасечник Марина Леонідівна

17.02.76

411

Пасконний Андрій Олександрович

03.11.79

412

Пасулька Олексій Михайлович

14.09.87

413

Пепеляшков Михайло Степанович

21.11.85

414

Перепадя Олег Анатолійович

17.10.76

415

Перепелиця Людмила Анатоліївна

23.05.76

416

Перепелюк Василь Васильович

26.09.84

417

Перестороніна Оксана Анатоліївна

13.01.84

418

Переясловська Юлія Анатоліївна

03.07.81

419

Перова Олена Володимирівна

20.05.80

420

Перченко Денис Іванович

31.01.79

421

Петренко Віталій Андрійович

26.05.81

422

Петренко Оксана Василівна

29.08.86

423

Печений Степан Михайлович

27.02.77

424

Пилипенко Ірина Олександрівна

12.09.86

425

Пилипчук Микола Миколайович

25.11.85

426

Підгірська Галина Олегівна

03.04.85

427

Підмогильний Ярослав Григорович

18.08.74

428

Пікула Кристина Володимирівна

06.06.83

429

Плукар Ірина Ігорівна

13.05.86

430

Повар Олексій Володимирович

15.12.75

431

Погорелов Сергій Олександрович

24.08.75

432

Погосян Армен Гургенович

16.05.76

433

Погрібна Надія Миколаївна

14.03.85

434

Погрібняк Олена Миколаївна

07.04.86

435

Пожидаєв Дмитро Віталійович

08.11.83

436

Позова Діна Дмитрівна

09.09.87

437

Поліщук Наталя Павлівна

13.03.82

438

Поліщук Олександр Петрович

15.06.85

439

Поліщук Ольга Василівна

26.06.84

440

Полотнянко Оксана Іванівна

21.02.78

441

Поляк Марія Володимирівна

11.11.82

442

Поляк Світлана Іванівна

06.02.79

443

Польова Марія Миколаївна

21.01.86

444

Понєдєльник Олександр Анатолійович

16.06.85

445

Пономарьов Артем Сергійович

12.09.80

446

Попадюк Святослав Степанович

06.06.76

447

Попеско Олександр Петрович

01.03.79

448

Попко Юрій Ярославович

07.03.82

449

Попов Андрій Павлович

08.08.83

450

Потапенко Ігор Володимирович

07.03.85

451

Почкіна Оксана Миколаївна

29.12.80

452

Предоляк Наталія Юріївна

13.06.82

453

Проценко Анна Миколаївна

14.04.86

454

Равлінко Роман Григорович

02.05.78

455

Рагімов Фаіг Вагіф огли

13.03.83

456

Рачков Валерій Юрійович

13.06.76

457

Резнік Ігор Михайлович

07.10.73

458

Ремезок Анастасія Юріївна

05.05.83

459

Риба-Ганусин Галина Михайлівна

21.03.80

460

Рибас Алла Вікторівна

02.04.74

461

Рибка Леся Ярославівна

27.12.77

462

Рижий Олексій Анатолійович

20.09.87

463

Рижкова Олена Вікторівна

13.10.78

464

Ричка Роман Юрійович

22.05.87

465

Рожок Олександр Миколайович

09.08.86

466

Роздін Назар Євгенович

17.05.76

467

Романиця Віталій Васильович

11.04.82

468

Романишин Ярослав Олексійович

08.03.76

469

Романовський Євгеній Олегович

09.04.86

470

Рябошапка Людмила Георгіївна

14.12.81

471

Савоченко Анна Вікторівна

26.05.81

472

Савченко Артур Владиславович

25.10.82

473

Савченко Олена Володимирівна

27.05.83

474

Савчук Роман Миколайович

14.11.81

475

Савчук Юлія Никодимівна

16.09.76

476

Садченко Олександр Олексійович

30.08.83

477

Саламатін Олександр Вікторович

29.08.81

478

Саліта Ігор Геннадійович

24.07.81

479

Самарін Андрій Сергійович

27.08.82

480

Сандуляк Алла Василівна

22.08.80

481

Свєтушкіна Дар'я Анатоліївна

28.08.86

482

Свинченко Галина Дмитрівна

24.09.79

483

Сегеда Аліна Андріївна

12.05.85

484

Семенова Наталія Миронівна

12.06.77

485

Семенюк Ольга Григорівна

02.05.85

486

Семякін Павло Ігорович

12.07.84

487

Сенаторов Володимир Анатолійович

02.04.69

488

Сенів Оксана Михайлівна

28.02.78

489

Сенченков Ігор Геннадійович

08.09.82

490

Сердюк Богдан Сергійович

14.04.84

491

Сєдих Віталій Ігорович

03.11.79

492

Сивухін Григорій Сергійович

28.09.78

493

Сидоренко Вікторія Віталіївна

18.10.86

494

Симоненко Олена Володимирівна

15.09.80

495

Синельников Євген Володимирович

23.04.78

496

Синянська Яна Миколаївна

24.08.84

497

Сирота Віктор Володимирович

14.07.76

498

Ситнюк Сергій Іванович

31.10.76

499

Сікорська Ірина Анатоліївна

09.01.78

500

Сірач Володимир Сергійович

27.05.86

501

Сітніков Тимур Борисович

01.11.84

502

Сіцінська Анастасія Іванівна

02.06.83

503

Скиба Віктор Ярославович

17.10.83

504

Скиба Микола Миколайович

15.09.86

505

Скриннікова Наталя Сергіївна

01.03.83

506

Скрипник Сергій Миколайович

09.06.84

507

Скуйбіда Ірина Олександрівна

24.02.83

508

Слісар Андрій Валерійович

06.12.82

509

Слоневський Маркіян Миколайович

07.07.81

510

Сметаняк Олександр Ярославович

18.11.82

511

Смокович Михайло Васильович

19.11.87

512

Собчук Антон Юрійович

29.12.83

513

Соколова Руслана Ігорівна

28.10.80

514

Соколова Юлія Ігорівна

30.03.82

515

Соколюк Олеся Петрівна

06.07.84

516

Соловйов Олексій Володимирович

17.02.81

517

Соломійчук Юрій Юрійович

04.06.77

518

Солоненко Таїсія Василівна

26.10.76

519

Соляник Анжеліка Вячеславівна

13.05.69

520

Сопільник Ростислав Любомирович

18.06.87

521

Сопільняк Валерій Юрійович

06.03.78

522

Спесивцев Олексій Валерійович

22.04.87

523

Стадченко Олена Вікторівна

12.08.82

524

Сташків Тарас Богданович

21.02.85

525

Стечишин Любов Степанівна

19.09.84

526

Стоянова Марія Георгіївна

07.10.80

527

Ступак Віктор Васильович

16.09.72

528

Ступак Наталія Романівна

11.05.83

529

Ступак Сергій Володимирович

08.10.81

530

Суботіна Світлана Анатоліївна

20.09.81

531

Сулятицька Наталя Василівна

29.01.81

532

Суржок-Саламаха Анна Анатоліївна

10.04.85

533

Суслов Микола Володимирович

10.03.86

534

Сухарева Олена Вікторівна

10.08.77

535

С'янова Тетяна Сергіївна

04.08.82

536

Сьомченко Вікторія Василівна

08.04.78

537

Тандир Дмитро Віталійович

05.01.86

538

Таран Тетяна Григорівна

04.07.76

539

Тацій Олена Владиславівна

06.09.83

540

Тедіашвілі Ілля Ростеванович

09.03.85

541

Теміров Черкас Мукаілович

21.03.84

542

Терешко Христина Ярославівна

08.10.83

543

Тернова Галина Василівна

21.01.83

544

Тимофєєва Ганна Леонідівна

18.06.82

545

Тищенко Юлія Сергіївна

23.12.85

546

Тітова Тетяна Леонідівна

20.07.72

547

Ткаченко Борис Борисович

28.08.83

548

Ткачук Тетяна Володимирівна

02.03.80

549

Токарчук Людмила Григорівна

08.01.83

550

Томашевський Олександр Олександрович

24.08.82

551

Топалова Анна Леонідівна

22.10.77

552

Трибой Світлана Василівна

03.04.84

553

Трофімов Ігор Вадимович

06.04.85

554

Троцюк Валентина Олександрівна

20.07.74

555

Троян Марина Максимівна

10.07.84

556

Турчинський Максим Ігорович

03.03.81

557

Тхір Олена Анатоліївна

08.11.82

558

Тюркін Олександр Сергійович

29.03.79

559

Тьор Євгеній Миколайович

14.06.77

560

Удовиченко Денис Сергійович

30.09.84

561

Фадєєв Ян Володимирович

04.03.81

562

Фараджев Олександр Олександрович

15.07.84

563

Федик Роман Сергійович

19.01.82

564

Федоренко Михайло Васильович

16.08.84

565

Федоров Валентин Андрійович

26.06.83

566

Федосєєв Олександр Сергійович

12.10.83

567

Федченко Марина Миколаївна

19.10.82

568

Фертюк Анатолій Миколайович

09.04.82

569

Фесенко Валерія Сергіївна

18.04.87

570

Фетісова Наталія Василівна

10.09.80

571

Філіп'єва Вікторія Вікторівна

01.10.75

572

Фіцай Євгеній Вікторович

24.08.85

573

Фіцай Олена Леонідівна

09.06.84

574

Хамаганова Марина Володимирівна

16.02.74

575

Хаматов Дмитро Олегович

07.06.86

576

Хамзін Тимур Рафаїлович

18.07.78

577

Хамник Марина Миколаївна

25.07.78

578

Хафусова Владислава В'ячеславівна

15.05.86

579

Хахула Микола Олегович

22.02.87

580

Ходько Вадим Миколайович

06.11.78

581

Царук Ірина Михайлівна

14.01.82

582

Циб Ірина Володимирівна

21.01.86

583

Цимбал Юлія Юріївна

12.04.84

584

Цимбалістенко Олена Валентинівна

11.09.83

585

Цитульський Володимир Ігорович

02.04.84

586

Чвалюк Андрій Васильович

25.06.79

587

Чепелюк Ольга Володимирівна

07.01.84

588

Чернишова Марина Юріївна

19.01.86

589

Черній Юрій Леонідович

09.10.86

590

Черніков Павло Олександрович

04.01.86

591

Черномаз Ростислав Миколайович

02.04.79

592

Чернявська Ірина Геннадіївна

19.10.77

593

Чернявський Олександр Станіславович

05.07.85

594

Чичиркін Андрій Олександрович

10.08.86

595

Чорна Олена Володимирівна

25.10.79

596

Шавьолкіна Марина Євгеніївна

25.10.81

597

Шалик Анатолій Миколайович

26.04.83

598

Шаньшина Марина Валеріївна

25.05.87

599

Шапченко Іван Сергійович

22.05.84

600

Шаравара Ігор Васильович

18.07.87

601

Швець Роман Вікторович

23.09.85

602

Шевченко Марія Олександрівна

06.12.76

603

Шевченко Олена Володимирівна

22.09.84

604

Шевченко Ольга Анатоліївна

08.08.80

605

Шейко Костянтин Володимирович

20.04.86

606

Шемраєв Сергій Олександрович

10.06.85

607

Шептак Антоніна Іванівна

30.01.80

608

Шеремета Сергій Анатолійович

01.10.81

609

Шильнова Олена Миколаївна

27.10.85

610

Шкамерда Катерина Сергіївна

21.08.83

611

Шовков Олег Сергійович

30.09.84

612

Шпарага Микола Андрійович

08.05.82

613

Штепа Руслан Петрович

21.06.85

614

Щеглова Яніна Валентинівна

17.05.78

615

Щепіхіна Вікторія Вячеславівна

05.06.80

616

Щербина Олена Леонтіївна

27.03.81

617

Юдін Вячеслав Сергійович

12.03.82

618

Юр'єв Олександр Юрійович

30.08.83

619

Юрків Роман Васильович

12.04.73

620

Юрченко Юрій Борисович

26.05.82

621

Юхта Михайло Степанович

09.11.76

622

Якимів Андрій Вікторович

28.05.87

623

Яковенко Тетяна Іванівна

27.01.82

624

Яненко Галина Миколаївна

16.06.75

625

Янко Діана Євгеніївна

16.02.82

626

Ярмак Євгеній Степанович

09.04.87

627

Ярмола Юлія Володимирівна

27.06.82

628

Ярошенко Олена Миколаївна

14.08.73

629

Ярошенко Сергій Миколайович

14.04.83

630

Яшин Олександр Сергійович

03.04.85

 

____________