НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

від 1 листопада 2016 року N 579

Про розгляд проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України"

Відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України від 10.02.2010 N 1861-VI, листа Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку від 17.10.2016 N 04-21/18-777, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, вирішила:

1. Затвердити висновок стосовно висловлення позиції щодо недоцільності прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України", реєстраційний номер 5132-1 від 11.10.2016 (доопрацьований) у зв'язку із зауваженнями до нього, що додається.

2. Департаменту правового забезпечення в установленому порядку забезпечити направлення відповіді Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку.

3. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

 

Голова НКРЗІ

О. Животовський

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
01 листопада 2016 року N 579

 

 

 

 

 

ВИСНОВОК
НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України", реєстраційний номер 5132-1 від 11.10.2016 (доопрацьований)

Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України", реєстраційний номер 5132-1 від 11.10.2016 (доопрацьований) (далі - законопроект) спрямований на врегулювання відносин щодо надходжень до бюджету 2017 року.

За результатами опрацювання законопроекту Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ), вирішила висловити позицію про недоцільність його прийняття у зв'язку із такими зауваженнями.

1. Положення законопроекту не відповідають основним принципам користування радіочастотним ресурсом, що визначені статтею 30 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" зокрема, принципам об'єктивності, недискримінаційності, заохочення конкуренції на основі збалансування інтересів держави, суспільства і користувачів радіочастотного ресурсу України, забезпечення рівності законних прав та інтересів усіх фізичних і юридичних осіб, які користуються або мають намір користуватися радіочастотним ресурсом України.

Запропоновану ставку рентної плати для радіозв'язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації за 1 МГц смуги радіочастот 2300 - 2400 Мгц на рівні 40,92 грн. вважаємо недоцільною оскільки зазначені смуги радіочастот розглядаються як перспективні для впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління.

У зв'язку з цим, з метою економічного стимулювання вивільнення смуг радіочастот 2300 - 2400 МГц, 2500 - 2690 МГц для впровадження нових технологій рухомого (мобільного) зв'язку необхідним є приведення базової ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України у вказаних діапазонах для виду радіозв'язку "Радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації" до економічно обґрунтованих, порівняно з відповідними ставками у діапазонах радіочастот, які у майбутньому можуть бути визначені придатними для впровадження нових технологій рухомого (мобільного) зв'язку.

Крім того, потребує вилучення запропонованого нового коефіцієнту за приміткою " 7 При використанні технології TDD у будь-яких діапазонах частот застосовується понижувальний коефіцієнт 0,3", оскільки у зазначених у пункті 11 діапазонах радіочастот, крім смуг радіочастот 2300 - 2400 МГц, не можливе використання часового розподілення каналів (TDD). Також звертаємо увагу, що TDD не є технологією.

2. Пунктом 3 розділу I законопроекту передбачено запровадження стимулюючих підвищувальних та понижувальних коефіцієнтів до окремих ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (пункти 5, 11, 12 пункту 254.4 статті 254 Податкового кодексу України).

Водночас, у законопроекті відсутні норми пов'язані із запровадженням таких коефіцієнтів, а саме щодо взаємодії з порушених питань між центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та НКРЗІ, а також щодо процедури внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України.

З огляду на вказане, розділ I законопроекту необхідно доповнити положеннями такого змісту:

• підпункт 254.5.1 пункту 254.5 викласти в новій редакції такого змісту:

"254.5.1. Перелік користувачів радіочастотного ресурсу - платників рентної плати та/або зміни до нього подаються центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, із зазначенням виду зв'язку, смуги радіочастотного ресурсу, регіонів користування радіочастотним ресурсом та інших відомостей, необхідних для нарахування податкових зобов'язань з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, двічі на рік: до 1 березня та до 1 вересня поточного року, станом на 1 січня та 1 липня відповідно за формою та в порядку, встановленими спільним нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.";

• у пункті 4 розділу XIX "Прикінцеві положення":

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) рентна плата, крім рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"за поданням національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, щорічно до 1 червня вносити до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до цього Кодексу щодо ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, визначених в абсолютних значеннях та відповідно до затвердженої національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, методики розрахунку розміру ставок такої рентної плати, з метою забезпечення стимулювання ефективного використання радіочастотного ресурсу України.".

 

Голова Національної комісії, що
здійснює державне регулювання
у сфері зв'язку та інформатизації

О. Животовський