ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 4 жовтня 2016 року N 406

Київ

Про пропозиції щодо вдосконалення Закону України "Про вибори народних депутатів України"

За результатами узагальнення практики проведення виборів до Верховної Ради України та з метою вдосконалення законодавства України про вибори народних депутатів України, керуючись статтями 11, 12, пунктом 6 статті 17, статтею 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Схвалити пропозиції щодо вдосконалення Закону України "Про вибори народних депутатів України" та проекту пояснювальної записки до нього, а також орієнтовний розрахунок економії бюджетних коштів у разі прийняття проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України" (додатки 1 - 3)*.

____________
* Не наводяться.

2. Цю постанову надіслати Верховній Раді України для вирішення питання щодо внесення в установленому законодавством України порядку на розгляд Верховної Ради України відповідних законодавчих пропозицій.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ