ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 29 вересня 2016 року N 397

Київ

Про звернення до Кабінету Міністрів України

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 року N 696-р "Деякі питання забезпечення фінансування проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад та сільських, селищних, міських голів об'єднаних територіальних громад", яке надійшло до Центральної виборчої комісії 28 вересня 2016 року, Комісії виділено кошти для забезпечення фінансування проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад та сільських, селищних, міських голів об'єднаних територіальних громад.

Пунктом 1 указаного розпорядження Міністерству фінансів України доручено здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

У зв'язку із цим Центральна виборча комісія зазначає, що відповідно до пункту 18 частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України видатки на проведення місцевих виборів у випадках, передбачених законом, належать до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів.

Згідно з частиною першою статті 1 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Комісія є постійно діючим колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції України, законів України і наділений повноваженнями щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського і місцевих референдумів у порядку та в межах, встановлених указаним та іншими законами України.

За змістом частини першої статті 68 Закону України "Про місцеві вибори" бюджетні витрати на підготовку і проведення місцевих виборів здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на здійснення Центральною виборчою комісією керівництва та управління у сфері проведення виборів та референдумів, коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, коштів відповідних місцевих бюджетів.

При цьому витрати на підготовку і проведення перших виборів депутатів, сільських, селищних, міських голів здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на здійснення Центральною виборчою комісією керівництва та управління у сфері проведення виборів та референдумів, коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України.

Відповідно до частини першої статті 69 Закону України "Про місцеві вибори" територіальні виборчі комісії здійснюють фінансове забезпечення підготовки та проведення, зокрема, перших місцевих виборів за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України.

З огляду на вказані норми зазначеного Закону єдиним передбаченим ним джерелом фінансування підготовки та проведення перших місцевих виборів є кошти цільової субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам.

Зі змісту розпорядження Уряду вбачається, що метою його прийняття є забезпечення фінансування проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад та сільських, селищних, міських голів об'єднаних територіальних громад. Проте розпорядження не забезпечує досягнення зазначеної мети, оскільки не передбачає механізму перерахування коштів з резервного фонду місцевим бюджетам для територіальних виборчих комісій.

За таких обставин, беручи до уваги положення частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України, Центральна виборча комісія вважає за доцільне звернутися до Кабінету Міністрів України щодо здійснення в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Центральній виборчій комісії на 2016 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподілу видатків шляхом зменшення обсягу видатків споживання за бюджетною програмою 6731700 "Забезпечення фінансування проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад та сільських, селищних, міських голів об'єднаних територіальних громад" на суму 30000 тис. гривень та збільшення обсягу видатків споживання за бюджетною програмою 6741020 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" на таку саму суму.

Враховуючи викладене, відповідно до частини восьмої статті 23, пункту 18 частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України, частини першої статті 68, частини першої статті 69 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись статтями 11, 12, пунктами 2, 9 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Звернутися до Кабінету Міністрів України щодо здійснення в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Центральній виборчій комісії на 2016 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподілу видатків шляхом зменшення обсягу видатків споживання за бюджетною програмою 6731700 "Забезпечення фінансування проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад та сільських, селищних, міських голів об'єднаних територіальних громад" на суму 30000 тис. гривень та збільшення обсягу видатків споживання за бюджетною програмою 6741020 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" на таку саму суму.

2. Цю постанову надіслати Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів України та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ