701 ІНСТРУКЦІЯ з діловодства в Міністерстві юстиції України
702 Про затвердження Положення про здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
703 Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів, наказ МОЗ від 16.09.2011 р. № 595
704 Про затвердження Положення бухгалтерського обліку "Податкові різниці", наказ Мінфіну від 25.01.2011 р. № 27
705 Типове положення про центр соціальної адаптації звільнених осіб, ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14 лютого 2006 р. N 31
706 Про Національну антикорупційну стратегію на 2011 - 2015 роки (СХВАЛЕНО Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року N 1001/2011)
707 Про Концепцію державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю (СХВАЛЕНО Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року N 1000/2011)
708 Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради України "Про зміну порядку обчислення часу на території України"
709 Про реалізацію Закону України "Про доступ до публічної інформації" (наказ Державного земельного агенства від 6 червня 2011 року N 23)
710 Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та органів державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб) (Наказ МВС МЮУ27 червня 2002 р. за N 541/6829)
711 Порядок роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України 21.09.2011 N 3047/5)
712 Постанова Верховної Ради України Про зміну порядку обчислення часу на території України (Постанова від 20.09.2011р. N 3755-VI)
713 Про організацію доступу до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (наказ Міністерства юстиції України від 19.08.2011 р. № 2009/5
714 ПОРЯДОК влаштування бездомних осіб похилого віку та інвалідів до стаціонарних соціально-медичних установ та інших закладів соціальної підтримки (догляду) (Наказ Міністерства соціальної політики України 12.08.2011 N 312)
715 ПОРЯДОК підвищення кваліфікації адвокатами України, ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури 03.09.2010 N V/21-421 (у редакції рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури від 22.07.2011 N VI/7-269)
716 Про забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (Постанова від 20 липня 2011 року N 36)
717 ПОРЯДОК здійснення соціального патрулювання, затверджено наказом Мінсоцполітики від 19.07.2011 № 283
718 Порядок застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затверджено наказом Мінпраці від 23 березня 2001 р. N 122
719 Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР (Постанова ВРУ від 12 вересня 1991 року N 1545-XII)
720 О порядке оплаты временного заместительства (РАЗЪЯСНЕНИЕ от 29.12.65 г. N 30/39 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ВОПРОСАМ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ)
721 Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, наказ ГПУ від 06.04.11 № 7
722 ПОРЯДОК ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
723 СТАТУТ Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (від 18 квітня 2000 року N 4)
724 ІНСТРУКЦІЯ з оформлення органами Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття матеріалів про адміністративні правопорушення (від 24 квітня 2003 р. N 196)
725 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ стосовно внесення записів до Реєстру прав власності на нерухоме майно, не пов'язаних з державною реєстрацією права власності (наказ Міністерства юстиції 25.03.2011 N 912/5)
726 Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 19 липня 2005 року № 360
727 ПОЛОЖЕННЯ про Міністерство юстиції України, затверджено Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 395/2011
728 ПОЛОЖЕННЯ про Міністерство соціальної політики України, затверджено Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 389/2011
729 Інструкція про виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, затверджено наказом МВС МОЗ від 09 09 09 р. N 400/666
730 Положення про Пенсійний фонд України, затверджено Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 384/2011
731 Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2011 році, затверджено наказом МОН від 06.12.2010 № 1207
732 РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, наказ Мінпраці від 10 жовтня 1997 р. № 7
733 ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ ТА ПРАВИЛА утримання територій населених місць, затверджено наказом МОЗ України 17.03.2011 N 145
734 Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників (Наказ Мінпраці від 29.07.1993р. № 58)
735 "Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон", затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року № 59
736 Інструкції зі статистики заробітної плати № 5
737 Методика обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги
738 Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності
739 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян № 455