201 ІНСТРУКЦІЯ про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов'язаних та резервістів
202 ПОЛОЖЕННЯ про департамент європейської інтеграції
203 Розподіл банків на групи за розміром активів на 2014 рік
204 ПОЛОЖЕННЯ про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
205 ПОЛОЖЕННЯ про Державну службу інтелектуальної власності України
206 Про затвердження Порядку надання органам державної виконавчої служби даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
207 Порядок видачі висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я про наявність у батька, матері дитини тривалої хвороби, яка перешкоджає виконанню батьківських обов'язків
208 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для лікарів загальної практики - сімейної медицини з приводу консультування пацієнтів щодо основних засад здорового харчування
209 НОРМАТИВИ для визначення фізичної підготовленості громадян України, які вступають до ВНЗ, та прийняття на службу цивільного захисту
210 Щодо забезпечення створення в регіонах України ефективної системи своєчасної діагностики та раннього виявлення найбільш поширених захворювань
211 Щодо порядку оформлення і здійснення службових відряджень за кордон керівників підприємств
212 Порядок формування та використання переліку наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я
213 Щодо забезпечення більш широкої участі молодих громадян у вирішенні актуальних питань розвитку суспільства і держави
214 Про організацію судово-психіатричної експертизи в Україні
215 Щодо забезпечення вирішення актуальних питань розвитку культури і мистецтва
216 ПОРЯДОК розгляду скарг щодо рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності
217 Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2014 році
218 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні"
219 Питання забезпечення гарантованих Конституцією України прав
220 Перелік іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення
221 Щодо подальшого реформування системи охорони здоров'я в регіонах України
222 ПОРЯДОК користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам
223 Про затвердження Державного стандарту догляду вдома
224 Про затвердження результатів атестації робочих місць за умовами праці
225 ПРАВИЛА охорони праці під час виробництва друкованих плат
226 Про адміністративну відповідальність за дрібне розкрадання державного або громадського майна
227 ПОРЯДОК видачі атестаційно-експертного висновку, що підтверджує наявність в особи цілительських здібностей
228 Про затвердження Правил визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України
229 Про організацію взаємодії з органами прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері
230 ПОРЯДОК особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України
231 Про затвердження розмірів плат за транспортування і зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів на спеціальних майданчиках (стоянках)
232 Про взаємодію з Головним управлінням Держземагентства у м. Києві
233 Про встановлення національного стандарту, добровільне застосування якого може сприйматися як доказ відповідності продукції вимогам Технічного регламенту неавтоматичних зважувальних приладів
234 Про затвердження Переліку національних стандартів, добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності іграшок вимогам Технічного регламенту безпечності іграшок
235 Про затвердження переліків індексів
236 Про звільнення С. Винокурова з посади судді Конституційного Суду України
237 Про затвердження Порядку отримання державним реєстратором інформації про емісію цінних паперів юридичними особами
238 Про затвердження форм реєстрів нарахованих сум
239 Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році
240 НСТРУКЦІЯ про порядок виконання органами внутрішніх справ України ухвал слідчого судді, суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту
241 Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації ліній закордонного плавання
242 Про формат приміток до фінансової звітності банків України
243 Про передачу функцій центральних галузевих дегустаційних комісій спеціалізованим дегустаційним комісіям підприємств-виробників, їх об'єднань
244 Про затвердження Положення про рейтинг з олімпійських видів спорту в Україні
245 Про затвердження Порядку роботи комісії з установлення стажу наукової роботи
246 Інструкція про порядок дій органів (підрозділів) охорони державного кордону під час виявлення ознак порушень митних правил
247 Порядок надання контролюючими органами за місцезнаходженням об'єктів житлової нерухомості інформації про результати звірки
248 Про допуск кандидатів на посаду судді вперше, які успішно пройшли спеціальну підготовку, до складення кваліфікаційного іспиту
249 ІНСТРУКЦІЯ про порядок організації та проведення комплексних інспектувань, цільових та контрольних перевірок службової діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ України
250 ПЕРЕЛІК військових посад в Управлінні державної охорони України, які в мирний час можуть бути заміщені цивільними особами на умовах строкового трудового договору