ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ПРАВЛІННЯ 

ПОСТАНОВА

30.05.2014

м. Київ

N 19

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 червня 2014 р. за N 688/25465

Про затвердження Тимчасового порядку повернення коштів, що перераховані на рахунок робочого органу Фонду як часткова оплата вартості путівки

Відповідно до статей 11 та 47 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Тимчасовий порядок повернення коштів, що перераховані на рахунок робочого органу Фонду як часткова сплата за санаторно-курортну путівку, що додається.

2. Виконавчим дирекціям відділень Фонду довести цю постанову до відома районних, міжрайонних, міських виконавчих дирекцій відділень Фонду, страхувальників, застрахованих осіб та членів їх сімей.

3. Ця постанова набирає чинності з дня офіційного опублікування і діє до 31 грудня 2014 року.

 

Голова правління

Д. Ю. Третьяков

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
30 травня 2014 року N 19

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 червня 2014 р. за N 688/25465

 

 

 

 

 

 

Тимчасовий порядок
повернення коштів, що перераховані на рахунок робочого органу Фонду як часткова оплата за санаторно-курортну путівку

1. Цей Тимчасовий порядок визначає умови повернення коштів, що перераховані на рахунок робочого органу Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - Фонд) як часткова оплата вартості путівки відповідно до пункту 4.13 розділу IV Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду від 25 лютого 2009 року N 12, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 квітня 2009 року за N 339/16355 (далі - Порядок N 12).

2. У цьому Тимчасовому порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" та Порядку N 12.

3. Дія цього Тимчасового порядку поширюється на випадки, що стосуються неможливості отримання або отримання не в повному обсязі застрахованими особами (добровільно застрахованими особами) і членами їх сімей (далі - застрахована особа) послуг із санаторно-курортного лікування у період з 01 березня 2014 року в санаторно-курортних закладах, розташованих на території Автономної Республіки Крим, з причини відмови надання зазначених послуг санаторно-курортними закладами.

4. Повернення коштів часткової оплати вартості путівки, яка повністю або частково не була використана застрахованою особою, здійснюється районною, міжрайонною, міською виконавчою дирекцією відділення Фонду повністю або у пропорційних розмірах за фактично ненадані послуги із санаторно-курортного лікування в санаторно-курортному закладі.

5. Повернення часткової оплати вартості путівки проводиться на підставі таких документів, наданих страхувальником:

заяви застрахованої особи із зазначенням причин щодо неможливості використання путівки (повністю або частково) протягом терміну її дії в санаторно-курортному закладі;

звернення страхувальника за підписом керівника, головного бухгалтера та голови (уповноваженого) комісії із соціального страхування підприємства, установи, організації із загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (далі - комісія (уповноважений) із соціального страхування);

копії заповненого зворотного талона до путівки або довідки про факт перебування в санаторно-курортному закладі із зазначенням прізвища, імені, по батькові застрахованої особи і члена її сім'ї, фактичного строку перебування, що завірені підписом керівника та скріплені печаткою санаторно-курортного закладу (надається у разі отримання санаторно-курортного лікування);

копії квитанції до прибуткового касового ордеру про сплату застрахованою особою часткової вартості путівки на рахунок робочого органу Фонду або платіжного доручення про перерахування часткової вартості путівки на рахунок робочого органу Фонду.

6. Районна, міжрайонна, міська виконавча дирекція відділення Фонду надсилає звернення до виконавчої дирекції відділення Фонду, яка у свою чергу звертається до Виконавчої дирекції Фонду про повернення коштів, що перераховані як часткова оплата вартості путівки.

7. У разі неможливості використання застрахованою особою путівки протягом усього строку надання послуг із санаторно-курортного лікування страхувальник повертає її районній, міжрайонній, міській виконавчій дирекції відділення Фонду.

У такому випадку комісія (уповноважений) із соціального страхування може приймати рішення про виділення застрахованій особі протягом календарного року путівки до іншого санаторно-курортного закладу в порядку та на умовах, визначених Порядком N 12.

 

Начальник управління з питань
надання соціальних послуг

Т. В. Антоненко