ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 грудня 2013 року N 23

Про затвердження Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2014 рік

Відповідно до абзацу сьомого пункту 7 частини сьомої статті 17 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", пункту 12 Статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 18.04.2000 N 4 (зі змінами), правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України постановляє:

1. Затвердити Програму робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2014 рік (додається).

2. Контроль за виконанням постанови покласти на виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

 

Голова правління

Б. Райков

 

 

Додаток

 

 

 

 

ПРОГРАМА РОБІТ
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
на 2014 рік

Розділ I. Загальна частина

Програма робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд) розробляється та затверджується правлінням Фонду відповідно до абзацу сьомого пункту 7 частини сьомої статті 17 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (далі - Закон) та пункту 12 Статуту Фонду.

Метою цієї Програми є підвищення ефективності роботи Фонду щодо реалізації завдань загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та основних статутних завдань Фонду.

Програма містить аналіз проблемних питань, визначає пріоритетні завдання діяльності Фонду та заходи щодо їх реалізації згідно з додатком.

Розділ II. Пріоритетні напрями, завдання та механізми їх реалізації

1. Профілактика нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

а) аналіз проблемних питань за напрямом

Принципи державної політики у галузі охорони праці, які визначено законодавством України, спрямовані на створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням, адаптацію трудових процесів до спроможностей працівника з урахуванням стану його здоров'я і психологічного стану. Одним з основних показників стану охорони праці є рівень виробничого травматизму та профзахворюваності.

Відповідно до проведеного аналізу стану виробничого травматизму протягом останніх років намітилась тенденція до зниження виробничого травматизму (щорічно від 6 до 12 %).

Так, у 2009 році робочими органами виконавчої дирекції Фонду зареєстровано 13633 потерпілих від нещасних випадків на виробництві (з них - 702 смертельно), у 2010 році - 13109 осіб (з них - 645 смертельно), у 2011 році - 11640 осіб (з них - 651 смертельно), у 2012 році - 10822 особи (з них - 648 смертельно), за 9 місяців 2013 року - 6841 особа (з них - 375 смертельно). Переважна більшість нещасних випадків (понад 70 %) сталася через організаційні причини, усунення яких не потребує ніяких матеріальних затрат, а тільки підвищення технологічної і трудової дисципліни, приведення у відповідність до вимог нормативних актів умов праці, належної організації виконання робіт та контролю з боку безпосередніх керівників робіт, а також вжиття дієвих заходів щодо підвищення рівня професійної підготовки працівників та їх навчання з питань організації та безпечного виконання робіт.

В цілому в Україні спостерігається тенденція до збільшення кількості професійних захворювань за останні три роки. Якщо в 2010 році кількість професійних захворювань становила 4965, то в 2011 році ця кількість збільшилась до 5396 професійних захворювань, а в 2012 році - до 5612 захворювань. Тобто, ріст професійних захворювань за останні три роки склав майже 9 %.

Аналіз стану умов та безпеки праці засвідчує, що система управління охороною праці на більшості підприємств не впроваджена, або впроваджена формально, і тому вона фактично є не ефективною, а плани заходів з охорони праці, що розробляються роботодавцями, не вирішують корінні причини незадовільних умов праці та безпеки виробництва.

Нормативна база з охорони праці потребує удосконалення та перегляду.

б) пріоритетні завдання:

1) здійснити аналіз причин нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

2) забезпечити організацію проведення навчання та підвищення рівня знань страхових експертів з охорони праці робочих органів виконавчої дирекції Фонду;

3) підвищити ефективність діяльності страхових експертів з охорони праці робочих органів виконавчої дирекції Фонду через активізацію їх роботи на травмонебезпечних підприємствах;

4) забезпечити організаційну підготовку виконання заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2013 - 2014 роки Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджених постановою правління Фонду від 25.12.2013 року N 51.

в) механізми реалізації:

1) підготувати та внести на розгляд правління Фонду проект постанови щодо внесення змін до заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2013 - 2014 роки Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджених постановою правління Фонду від 25.12.2013 N 51;

2) взяти участь в організації проведення навчання і перевірки знань страхових експертів з охорони праці робочих органів виконавчої дирекції Фонду;

3) вдосконалити систему планування, звітності та оцінки показників профілактичної роботи страхових експертів робочих органів виконавчої дирекції Фонду.

2. Розвиток сфери медико-соціальних послуг і страхових виплат потерпілим на виробництві

2.1. Надання медико-соціальних послуг потерпілим на виробництві

а) аналіз проблемних питань за напрямом

Потребує покращення якість надання медико-соціальних послуг, створення усіх можливих умов для усунення обмежень життєдіяльності потерпілих, відновлення і компенсації їх порушених або втрачених здатностей до побутової, професійної, суспільної діяльності.

В частині забезпечення потерпілих на виробництві медичною та соціальною реабілітацією необхідно покращити забезпечення інвалідів санаторно-курортним лікуванням.

б) пріоритетні завдання:

1) підготувати та внести на розгляд правління Фонду проект постанови щодо внесення змін до Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання санаторно-курортним лікуванням, затвердженого постановою правління Фонду від 31.10.2007 N 49;

2) забезпечити організацію закупівлі послуг із санаторно-курортного лікування потерпілих; колясок інвалідних; технічних та інших засобів реабілітації; спеціального автотранспорту.

3) забезпечити залучення інвалідів до участі у громадському житті.

в) механізми реалізації:

1) підготувати та внести на розгляд правління Фонду проект постанови "Про внесення змін до Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання санаторно-курортним лікуванням", затвердженого постановою правління Фонду від 31.10.2007 N 49;

2) здійснити закупівлю послуг із санаторно-курортного лікування потерпілих, колясок інвалідних, технічних та інших засобів реабілітації, спеціального автотранспорту;

3) забезпечити організацію та проведення Всеукраїнської спартакіади серед інвалідів праці.

2.2. Забезпечення страхових виплат потерпілим на виробництві

а) аналіз проблемних питань за напрямом

Відсутність чіткого визначення Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", який коефіцієнт повинен застосовуватися при проведенні перерахування сум щомісячних страхових виплат потерпілим та членам їх сімей з 1 березня наступного року.

б) пріоритетні завдання:

1) вдосконалити нормативну базу щодо перерахунку щомісячних страхових виплат потерпілим та членам їх сімей з 1 березня шляхом внесення доповнень до Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду від 27.04.2007 N 24, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2007 за N 715/13982.

в) механізми реалізації:

1) підготувати та внести на розгляд правління Фонду проект постанови "Про внесення доповнень до Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат", затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.04.2007 N 24, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2007 за N 715/13982.

3. Забезпечення надходження доходів

3.1. Тарифна політика

а) аналіз проблемних питань за напрямом

З метою створення передумов підвищення відповідальності страхувальників за створення безпечних умов праці на виробництві, необхідно визначити шляхи вдосконалення системи встановлення розмірів страхових внесків за класами професійного ризику виробництва та запровадження нових підходів до формування класів професійного ризику виробництва.

б) пріоритетні завдання:

1) розроблення проектів нормативно-правових документів щодо визначення класів професійного ризику виробництва та підготовка пропозицій щодо економічно обґрунтованих розмірів страхових внесків за класами професійного ризику;

2) вдосконалення системи ведення обліку показників для визначення класів професійного ризику виробництва та підтримка в актуальному стані інформаційної (доказової) бази даних про страхову діяльність Фонду (на базі ПК "Тариф").

в) механізми реалізації:

1) підготувати та внести на розгляд правління Фонду проект постанови "Про пропозиції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо вдосконалення системи визначення розмірів страхових внесків за класами професійного ризику виробництва";

2) забезпечити супровід та модернізацію програмного комплексу "Тариф".

3.2. Робота із страхувальниками

а) аналіз проблемних питань за напрямом

В умовах дії Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" актуальним є питання забезпечення функціонування інформаційного обміну між Міністерством доходів і зборів України та Фондом та підписання спільних протоколів.

З набранням чинності Закону України від 18.06.2013 N 332-VII "Про погашення заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України" актуальним є питання поетапного погашення заборгованості із сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду державних підприємств вугільної галузі.

б) пріоритетні завдання:

1) удосконалення функціонування інформаційного обміну між Міністерством доходів і зборів України та Фондом в умовах дії Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

2) забезпечення виконання норм Закону України від 18.06.2013 N 332-VII "Про погашення заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України";

3) здійснення контролю за станом погашення розстрочених сум заборгованості державними підприємствами вугільної галузі відповідно до укладених договорів про розстрочення заборгованості із сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду.

в) механізми реалізації:

1) проведення заходів щодо вдосконалення механізму обміну інформацією з Державним реєстратором загальнообов'язкового державного соціального страхування, зокрема, шляхом внесення змін до протоколів обміну інформацією між Міністерством доходів і зборів України та Фондом;

2) укладення договорів про розстрочення заборгованості із сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду між державними підприємствами вугільної галузі та відділеннями виконавчої дирекції Фонду, що дозволить цим підприємствам погашати на договірній основі заборгованість зі сплати страхових коштів до Фонду.

4. Удосконалення управління Фондом

4.1. Управління фінансами і ресурсами

а) аналіз проблемних питань за напрямом

Забезпечення гарантованого соціального захисту потерпілих на виробництві та членів їх сімей потребує своєчасного планування фінансових ресурсів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердження бюджету Фонду на плановий рік, здійснення контролю за його виконанням та ефективного використання коштів Фонду.

б) пріоритетні завдання:

1) формування бездефіцитного бюджету Фонду на 2015 рік для забезпечення виконання основних завдань страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;

2) підготовка звіту про виконання бюджету Фонду за 2013 рік, подання його Верховній Раді України, центральним органам виконавчої влади, опублікування та оприлюднення відповідно до законодавства.

в) механізми реалізації:

1) підготувати та внести на розгляд правління Фонду проекти постанов:

- про затвердження Звіту про виконання бюджету Фонду за 2013 рік;

- про схвалення проекту бюджету Фонду на 2015 рік;

- про затвердження бюджету Фонду на 2015 рік.

4.2. Розвиток інформатизації

а) аналіз проблемних питань за напрямом

Аналіз засвідчує, що основною проблемою на даному етапі є складний механізм внутрішнього інформаційного обміну та опрацювання інформації щодо єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування; дублювання інформації; наявність ризиків, пов'язаних з неконтрольованим втручанням в технології опрацювання інформації; відсутність необхідної кількості фахівців з організації використання та адміністрування комп'ютерних технологій, наявність загрози безперервній роботі центру обробки даних (ЦОД) в разі виникнення збоїв в роботі обладнання.

б) пріоритетні завдання:

1) забезпечення реалізації Концепції розвитку інформаційно-аналітичної системи Фонду;

2) забезпечення впровадження та розвитку елементів ЦІАСФ (Централізована інформаційно-аналітична система Фонду);

3) розвиток корпоративної мережі Фонду;

4) створення комплексної системи захисту інформації;

5) підтримка працездатності інформаційно-аналітичної системи Фонду та забезпечення постійної актуалізації інформаційних баз даних;

6) забезпечення на основі інформаційно-аналітичної системи Фонду ефективного обміну інформацією між виконавчою дирекцією Фонду та її робочими органами; обміну інформацією з Державним реєстром загальнообов'язкового державного соціального страхування; інформаційно-аналітичної підтримки для ситуативного аналізу та прийняття рішень керівництвом Фонду; технічної підтримки корпоративної мережі Фонду.

в) механізми реалізації:

1) забезпечити реалізацію Концепції розвитку інформаційно-аналітичної системи Фонду;

2) здійснювати постійний аналіз результатів проведених перевірок баз даних та вживати заходів щодо усунення виявлених недоліків;

3) аналізувати квартальну звітність щодо ведення баз даних робочими органами виконавчої дирекції Фонду;

4) створити резервний центр обробки даних (ЦОД).

4.3. Інформаційна політика

а) аналіз проблемних питань за напрямом

Низький рівень поінформованості суспільства, страхувальників, застрахованих осіб про систему загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві, її основні завдання, права та гарантії потерпілим та членам їх сімей у разі настання нещасного випадку на виробництві або отримання професійного захворювання, права та обов'язки страхувальників і застрахованих осіб.

Враховуючи вищезазначене, є необхідність проведення інформаційно-роз'яснювальних заходів про діяльність Фонду з метою стимулювання розвитку соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, забезпечення фінансової стабільності Фонду і, як результат, гарантованого соціального захисту громадян. Виходячи з цього, необхідно провести комплекс інформаційних заходів через засоби масової інформації з пропаганди діяльності Фонду.

б) пріоритетні завдання:

1) розроблення та реалізація інформаційно-роз'яснювальної програми про діяльність Фонду на 2014 рік;

2) забезпечити виготовлення збірників, буклетів, іншої довідково-роз'яснювальної, корпоративної друкованої продукції Фонду;

3) готувати інформаційні матеріали, коментарі, роз'яснення про діяльність Фонду для друкованих та електронних засобів масової інформації;

4) здійснювати інформаційне наповнення корпоративного веб-сайту, надавати інформаційні матеріали про діяльність Фонду для розміщення їх на веб-сайтах органів державної влади та інших Інтернет-порталах;

в) механізми реалізації:

1) здійснити закупівлю послуг щодо розроблення та реалізації інформаційно-роз'яснювальної програми про діяльність Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2014 рік;

2) підготувати та видати збірники, буклети, довідники, довідково-роз'яснювальну, корпоративну друковану продукцію Фонду;

3) готувати та розміщувати матеріали про діяльність Фонду у друкованих та електронних засобах масової інформації, на веб-сайтах Фонду, органів державної влади та інших Інтернет-порталах.

4.4. Міжнародне співробітництво

а) аналіз проблемних питань за напрямом

З метою вдосконалення законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві, модернізації і реформування діючої потребує вивчення досвіду зарубіжних країн.

Процес створення ефективної системи соціального страхування в Україні залежить від багатьох чинників. Одним із них є використання досвіду зарубіжних країн, де ця система працює тривалий час і має позитивні результати.

б) пріоритетні завдання:

1) забезпечення вивчення досвіду зарубіжних країн щодо ефективного функціонування системи соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

в) механізми реалізації:

1) організація та проведення міжнародної конференції з питань соціального страхування.

4.5. Удосконалення контрольно-ревізійної роботи

а) аналіз проблемних питань за напрямом

Однією із основних причин незадовільного стану відомчого контролю є проблема забезпечення кваліфікованими кадрами. У переважній більшості штатних розписів обласних управлінь виконавчої дирекції Фонду відсутня посада контролера-ревізора, а його функції покладено на бухгалтерів управлінь.

Зазначене сумісництво негативно позначається на якості та ефективності виконання обов'язків, як бухгалтера, так і контролера-ревізора. Окрім того, підпорядкування ревізорів головним бухгалтерам створює умови для укривання негативних наслідків ревізій та перевірок, що негативно позначається на результатах перевірок та ревізій.

б) пріоритетні завдання:

1) здійснення дієвого контролю за дотриманням законодавства щодо цільового та ефективного використання коштів Фонду.

в) механізми реалізації:

1) проведення навчання працівників обласних управлінь виконавчої дирекції Фонду, що повинні проводити внутрішній аудит та відомчий контроль у робочих органах виконавчої дирекції Фонду;

2) здійснювати аудит та перевірки використання коштів Фонду з питань дотримання чинного законодавства та інших розпорядчих документів.

4.6. Розвиток матеріально-технічної бази Фонду

а) аналіз проблемних питань за напрямом

Матеріально-технічне забезпечення Фонду є об'єктивною передумовою ефективного виконання робочими органами виконавчої дирекції Фонду своїх обов'язків. Зважаючи на це, службові адміністративні приміщення повинні бути обладнані всіма інженерними системами та комунікаціями, відповідати вимогам протипожежної та санітарної безпеки, забезпечувати безперешкодний (безбар'єрний) доступ людей з інвалідністю та осіб з обмеженими фізичними можливостями до службових адміністративних будівель (приміщень), в яких розташовані робочі органи виконавчої дирекції Фонду, забезпечувати комфортність та оптимальні умови робочих місць працівників Фонду.

Відтак, матеріально-технічна база Фонду потребує покращення шляхом придбання службових адміністративних приміщень для робочих органів виконавчої дирекції Фонду, проведення ремонтів та капітальних реконструкцій вже існуючих.

б) пріоритетні завдання:

1) вдосконалення матеріально-технічної бази Фонду шляхом придбання нових адміністративних будівель (приміщень) та грамотної технічної експлуатації існуючих.

в) механізми реалізації:

1) придбання службових адміністративних будівель (приміщень) для робочих органів виконавчої дирекції Фонду з метою зменшення витрат на оренду;

2) своєчасне проведення ремонтно-будівельних робіт та реконструкцій службових адміністративних будівель (приміщень) виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів.

5. Перспективні завдання Фонду

а) аналіз проблемних питань за напрямом

Практичне застосування Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" виявило ряд питань, що потребують врегулювання, зокрема, в частині визначення компетентності правління Фонду на прийняття тих чи інших нормативно-правових актів, здійснення профілактичних заходів, призначення та виплата страхового відшкодування, питання щодо зберігання справ про страхові виплати, застосовується казначейської форми обслуговування коштів на здійснення страхування від нещасного випадку на виробництві.

б) пріоритетні завдання:

1) розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

в) механізми реалізації:

1) підготувати із залученням фахівців у сфері соціального страхування від нещасного випадку на виробництві, наукових установ проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

Розділ III. Заходи щодо забезпечення реалізації Програми

(розміщено у додатку до цієї Програми)

 

Додаток
до Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2014 рік, затвердженої постановою правління Фонду від 18.12.2013 N 23 "Про затвердження Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2014 рік"

 

ЗАХОДИ
щодо забезпечення реалізації Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2014 рік

N
з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавці

1

2

3

4

1. Профілактика нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

1.

Підготувати та внести на розгляд правління Фонду проект постанови:

1.1.

- про внесення змін до заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2013 - 2014 роки Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджених постановою правління Фонду від 25.12.2012 року N 51

II, IV квартал

Виконавча дирекція Фонду; постійні комісії: з питань програми робіт Фонду, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; з питань членства, страхових тарифів та бюджету Фонду

2.

Забезпечити організаційну підготовку виконання заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2013 - 2014 роки Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджених постановою правління Фонду від 25.12.2012 року N 51

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду

3.

Вдосконалити систему планування, звітності та оцінки показників профілактичної роботи страхових експертів робочих органів виконавчої дирекції Фонду

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду

4.

Забезпечити організацію підготовки та проведення навчання і перевірку знань страхових експертів з охорони праці робочих органів виконавчої дирекції Фонду

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи

2. Розвиток сфери медико-соціальних послуг і страхових виплат потерпілим на виробництві

2.1. Надання медико-соціальних послуг потерпілим на виробництві

5.

Підготувати та внести на розгляд правління Фонду проект постанови:

5.1.

- про внесення змін до Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання санаторно-курортним лікуванням, затвердженого постановою правління Фонду від 31.10.2007 N 49

I - II квартал

Виконавча дирекція Фонду, постійні комісії: з питань страхових виплат, соціальних послуг потерпілим та їх реабілітації; з питань членства, страхових тарифів та бюджету Фонду

6.

Забезпечити потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань санаторно-курортним лікуванням, колясками інвалідними, технічними та іншими засобами реабілітації, спеціальним автотранспортом

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду

7.

Забезпечити організацію та проведення Всеукраїнської спартакіади серед інвалідів праці

III квартал

Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи

2.2. Забезпечення страхових виплат потерпілим на виробництві

8.

Підготувати та внести на розгляд правління Фонду проект постанови:

8.1.

- про внесення доповнень до Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду від 27.04.2007 N 24, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2007 за N 715/13982

I квартал

Виконавча дирекція Фонду, постійні комісії: з питань страхових виплат, соціальних послуг потерпілим та їх реабілітації; з питань вирішення спорів та правового забезпечення; з питань членства, страхових тарифів і бюджету Фонду

3. Забезпечення надходження коштів

3.1. Тарифна політика

9.

Підготувати та внести на розгляд правління Фонду проект постанови:

9.1.

- про пропозиції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо вдосконалення системи визначення розмірів страхових внесків за класами професійного ризику виробництва

I півріччя

Виконавча дирекція Фонду, постійні комісії: з питань вирішення спорів та правового забезпечення; з питань програми робіт Фонду, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; з питань членства, страхових тарифів і бюджету Фонду

10.

Забезпечити супровід та модернізацію програмного комплексу "Тариф"

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду

3.2. Робота із страхувальниками

11.

Вдосконалити функціонування інформаційного обміну між Міністерством доходів і зборів України та Фондом в умовах дії Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", зокрема, шляхом внесення змін до протоколів обміну інформацією між Міністерством доходів і зборів України і Фондом та інформаційно-аналітичної системи обліку страхувальників для визначення класу професійного ризику виробництва (система "Доходи")

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду

12.

Здійснювати контроль за станом погашення розстрочених сум заборгованості до Фонду державними підприємствами вугільної галузі за умови укладення ними договорів про розстрочення заборгованості

I півріччя

Виконавча дирекція Фонду

13.

Формувати для підтримання в актуальному стані базу даних обліку показників для визначення класу професійного ризику виробництва страхувальнику

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду

4. Удосконалення управління Фондом

4.1. Управління фінансами і ресурсами

14.

Підготувати та внести на розгляд правління Фонду проекти постанов:

14.1.

- про затвердження Звіту про виконання бюджету Фонду за 2013 рік;

I квартал

Виконавча дирекція Фонду, постійна комісія з питань членства, страхових тарифів та бюджету Фонду

14.2.

- про схвалення проекту бюджету Фонду на 2015 рік;

III квартал

Виконавча дирекція Фонду, постійна з питань членства, страхових тарифів та бюджету Фонду

14.3.

- про затвердження бюджету Фонду на 2015 рік

Грудень

Виконавча дирекція Фонду, постійна з питань членства, страхових тарифів та бюджету Фонду

4.2. Розвиток інформатизації

15.

Створення резервного центру обробки даних (ЦОД)

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи

16.

Завершення пілотної експлуатації портальних прикладних підсистем та міграції даних до них

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи

17.

Налагодження повнофункціональної взаємодії між всіма елементами централізованої інформаційно-аналітичної системи Фонду (ЦІАСФ)

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи

18.

Створення аналітичної підсистеми з можливістю багатомірного аналізу даних

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи

4.3. Інформаційна політика

19.

Здійснити закупівлю послуг щодо розроблення та реалізації інформаційно-роз'яснювальної програми про діяльність Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2014 рік

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи

20.

Підготувати та видати збірники, буклети, довідники, довідково-роз'яснювальну, корпоративну друковану продукцію Фонду

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду

21.

Готувати та розміщувати матеріали про діяльність Фонду у друкованих та електронних засобах масової інформації, на веб-сайтах Фонду, органів державної влади та інших Інтернет-порталах

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи

4.4. Міжнародне співробітництво

22.

Організувати та провести міжнародну конференцію з питань соціального страхування

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду

4.5. Контрольно-ревізійна робота

23.

Провести навчання працівників обласних управлінь Фонду, що повинні проводити внутрішній аудит та відомчий контроль у робочих органах виконавчої дирекції Фонду

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи

24.

Розробити методичні рекомендації та нову форму звітності щодо проведення внутрішнього аудиту із застосуванням Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 N 1247, та Кодексу етики працівників підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2011 N 1217

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи

4.6. Розвиток матеріально-технічної бази

25.

Придбання службових адміністративних будівель (приміщень) для робочих органів виконавчої дирекції Фонду з метою зменшення витрат на оренду

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи, постійні комісії: з питань вирішення спорів та правового забезпечення; з питань членства, страхових тарифів і бюджету Фонду

26.

Своєчасне проведення ремонтно-будівельних робіт та реконструкцій службових адміністративних будівель (приміщень) виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи, постійні комісії: з питань вирішення спорів та правового забезпечення; з питань членства, страхових тарифів і бюджету Фонду

5. Перспективні завдання Фонду

27.

Підготувати проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду

 

____________