ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВА

20.12.2013

м. Київ

N 66

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 січня 2014 р. за N 117/24894

Про затвердження Змін до Порядку часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Відповідно до статті 48 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Порядку часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду від 25 лютого 2009 року N 16, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2009 року за N 394/16410, що додаються.

2. Виконавчим дирекціям відділень Фонду довести цю постанову до відома районних, міжрайонних, міських виконавчих дирекцій відділень Фонду, страхувальників, які є власниками санаторіїв-профілакторіїв, та санаторіям-профілакторіям, які частково фінансуються за рахунок коштів Фонду.

3. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності забезпечити державну реєстрацію цієї постанови в установленому законодавством порядку.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова правління

Г. В. Осовий

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
20.12.2013 N 66

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 січня 2014 р. за N 117/24894

 

 

 

 

 

 

 

Зміни
до Порядку часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду від 25 лютого 2009 року N 16, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2009 року за N 394/16410

1. У тексті Порядку слова "державної форми власності" у всіх відмінках виключити.

2. Пункт 1.4 розділу I доповнити новими підпунктами такого змісту:

"1.4.4. На нарахування на фонд оплати праці працівників санаторіїв-профілакторіїв, які частково фінансуються за рахунок коштів Фонду.

1.4.5. На нарахування на виплати по тимчасовій непрацездатності працівникам санаторіїв-профілакторіїв, які частково фінансуються за рахунок коштів Фонду.".

3. Пункт 2.8 розділу II викласти в такій редакції:

"2.8. Часткове фінансування санаторію-профілакторію підприємства, установи та організації за рахунок коштів Фонду здійснюється за умови його фінансування власником на рівні не менше від обсягу коштів, що мають бути виділені з бюджету Фонду.".

4. У пункті 3.9 розділу III:

у підпункті 3.9.2:

абзаци другий, третій викласти в такій редакції:

"відсутності фінансування власником (підприємства, установи, організації) на рівні не менше від обсягу коштів, що мають бути виділені з бюджету Фонду;

невиконання зобов'язань власника (вищого навчального закладу або професійно-технічного навчального закладу) санаторію-профілакторію щодо належного утримання відповідних приміщень строком більше двох місяців;";

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

"невиконання санаторієм-профілакторієм плану лікування протягом двох звітних періодів встановлених норм навантаження для медичного персоналу протягом фінансового року, невідповідності лікувальної бази.".

5. У додатках до Порядку:

таблицю 1 додатка 1 викласти в такій редакції:

"Таблиця 1 кошторису санаторію-профілакторію.
Джерела фінансування та видатки санаторію-профілакторію

N
з/п

Найменування

У розрахунку на один (одну) людино-день/путівку
(грн)

Затверджено на рік
(грн)

1

2

3

4

 

Джерела фінансування

 

 

1

Фінансування за рахунок коштів Фонду

х

 

2

Інші надходження, у тому числі:

х

 

2.1

від продажу путівок

х

 

2.2

фінансування власником санаторію-профілакторію (на адміністративно-господарські витрати, капітальні вкладення тощо)

х

 

3

Усього надходжень із залишком (рядки 1, 2)

х

 

 

Видатки

 

 

4

Харчування

 

 

5

Лікування

 

 

6

Проведення медичних консультацій

х

 

7

Оплата праці медичних працівників санаторію-профілакторію, які утримуються за рахунок коштів Фонду

х

 

7.1

Заробітна плата, у тому числі:

х

 

 

матеріальна допомога

х

 

7.2

Виплати по тимчасовій непрацездатності за перші 5 днів

х

 

8

Нарахування на заробітну плату

х

 

9

Нарахування на виплати по тимчасовій непрацездатності

х

 

10

Витрати на проходження передатестаційних циклів, атестації щодо присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій медичних працівників санаторію-профілакторію

х

 

11

Витрати власника санаторію-профілакторію (на адміністративно-господарські витрати, капітальні вкладення тощо)

х

 

12

Усього видатків (рядки 4 - 11)

х

 

 

 

";

таблицю 1 додатка 2 викласти в такій редакції:

"Таблиця 1 кошторису санаторію-профілакторію вищого навчального закладу, професійно-технічного навчального закладу.
Джерела фінансування та видатки санаторію-профілакторію

N
з/п

Найменування

У розрахунку на один (одну) людино-день/путівку
(грн)

Затверджено на рік
(грн)

1

2

3

4

 

Джерела фінансування

 

 

1

Фінансування за рахунок коштів Фонду

х

 

2

Інші надходження, у тому числі:

х

 

2.1

від продажу путівок

х

 

2.2

фінансування власником санаторію-профілакторію (на адміністративно-господарські витрати, капітальні вкладення тощо)

х

 

3

Усього надходжень із залишком (рядки 1, 2)

х

 

 

Видатки

 

 

4

Харчування

 

 

5

Лікування

 

 

6

Культурне обслуговування

 

 

7

Проведення медичних консультацій

х

 

8

Оплата праці працівників санаторію-профілакторію, які утримуються за рахунок коштів Фонду

х

 

8.1

Заробітна плата, у тому числі:

х

 

 

матеріальна допомога

х

 

8.2

Виплати по тимчасовій непрацездатності за перші 5 днів

х

 

9

Нарахування на заробітну плату

х

 

10

Нарахування на виплати по тимчасовій непрацездатності

х

 

11

Витрати на проходження передатестаційних циклів, атестації щодо присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій медичних працівників санаторію-профілакторію

х

 

12

Оплата послуг та інші видатки

х

 

13

Витрати власника санаторію-профілакторію (на адміністративно-господарські витрати, капітальні вкладення тощо)

 

 

14

Усього видатків (рядки 4 - 13)

х

 

 

 

";

таблицю Звіту про надходження та використання коштів санаторієм-профілакторієм додатка 4 викласти в такій редакції:

"Звіт про надходження та використання коштів санаторієм-профілакторієм (грн)

N
з/п

Найменування

Затверджено на рік
(на звітний період)

Виконання з початку року

Витрати в середньому на людино-день/путівку

усього

у тому числі за рахунок коштів Фонду

за планом

фактично

усього

у тому числі за рахунок коштів Фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Надходження

 

 

 

 

 

 

1

Фінансування за рахунок коштів Фонду

 

 

 

х

х

х

2

Інші надходження, у тому числі:

 

 

 

х

х

х

2.1

від продажу путівок

 

 

х

 

 

 

2.2

фінансування власником санаторію-профілакторію (на адміністративно-господарські витрати, капітальні вкладення тощо)

 

 

х

х

х

х

3

Нарахування банком відсотків на залишки коштів Фонду

х

 

 

х

х

х

4

Усього надходжень із залишком (рядки 1 - 3)

 

 

 

х

х

х

 

Видатки

 

 

 

 

 

 

5

Харчування

 

 

 

 

 

 

6

Лікування

 

 

 

 

 

 

7

Проведення медичних консультацій

 

 

 

 

 

 

8

Оплата праці медичних працівників санаторію-профілакторію, які утримуються за рахунок коштів Фонду (рядки 8.1, 8.2)

 

 

 

х

х

х

8.1

Заробітна плата, у тому числі:

 

 

 

х

х

х

 

матеріальна допомога

 

 

 

х

х

х

8.2

Виплати по тимчасовій непрацездатності за перші 5 днів

 

 

 

х

х

х

9

Нарахування на заробітну плату

 

 

 

х

х

х

10

Нарахування на виплати по тимчасовій непрацездатності

 

 

 

х

х

х

11

Витрати на проходження передатестаційних циклів, атестації щодо присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій медичних працівників санаторію-профілакторію

 

 

 

 

 

 

12

Витрати власника санаторію-профілакторію (на адміністративно-господарські витрати, капітальні вкладення тощо)

 

 

 

 

 

 

13

Усього видатків (рядки 5 - 12)

 

 

 

х

х

х

14

Перераховано виконавчій дирекції відділення Фонду суми нарахованих банком відсотків на залишки коштів Фонду

х

 

 

х

х

х

15

Повернуто виконавчій дирекції відділення Фонду невикористані кошти Фонду

х

 

 

 

 

 

 

 

";

таблицю Звіту про надходження та використання коштів санаторієм-профілакторієм додатка 5 викласти в такій редакції:

"Звіт про надходження та використання коштів санаторієм-профілакторієм (грн)

N
з/п

Найменування

Затверджено на рік
(на звітний період)

Виконання з початку року

Витрати в середньому на людино-день/путівку

усього

у тому числі за рахунок коштів Фонду

за планом

фактично

усього

у тому числі за рахунок коштів Фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Надходження

 

 

 

 

 

 

1

Фінансування за рахунок коштів Фонду

 

 

 

х

х

х

2

Інші надходження, у тому числі:

 

 

 

х

х

х

2.1

від продажу путівок

 

 

х

 

 

 

2.2

фінансування власником санаторію-профілакторію (на адміністративно-господарські витрати, капітальні вкладення тощо)

 

 

х

х

х

х

3

Нарахування банком відсотків на залишки коштів Фонду

х

 

 

х

х

х

4

Усього надходжень із залишком (рядки 1 - 3)

 

 

 

х

х

х

 

Видатки

 

 

 

 

 

 

5

Харчування

 

 

 

 

 

 

6

Лікування

 

 

 

 

 

 

7

Культурне обслуговування

 

 

 

 

 

 

8

Проведення медичних консультацій

 

 

 

 

 

 

9

Оплата праці працівників санаторію-профілакторію, які утримуються за рахунок коштів Фонду (рядки 9.1, 9.2)

 

 

 

х

х

х

9.1

Заробітна плата, у тому числі:

 

 

 

х

х

х

 

матеріальна допомога

 

 

 

х

х

х

9.2

Виплати по тимчасовій непрацездатності за перші 5 днів

 

 

 

х

х

х

10

Нарахування на заробітну плату

 

 

 

 

 

 

11

Нарахування на виплати по тимчасовій непрацездатності

 

 

 

 

 

 

12

Витрати на проходження передатестаційних циклів, атестації щодо присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій медичних працівників санаторію-профілакторію

 

 

 

 

 

 

13

Оплата послуг та інших видатків

 

 

 

 

 

 

14

Витрати власника санаторію-профілакторію (на адміністративно-господарські витрати, капітальні вкладення тощо)

 

 

 

 

 

 

15

Усього видатків (рядки 5 - 14)

 

 

 

х

х

х

16

Перераховано виконавчій дирекції відділення Фонду суми нарахованих банком відсотків на залишки коштів Фонду

 

 

 

х

х

х

17

Повернуто виконавчій дирекції відділення Фонду невикористані кошти Фонду

 

 

 

 

 

 

 

 

".

 

Заступник начальника управління
з питань надання соціальних послуг

П. В. Беліневич