ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

НАКАЗ

від 23 січня 2012 року N 30-ос

Про затвердження переліку відомостей, що становлять службову та конфіденційну інформацію у виконавчій дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" та керуючись статтею 11 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням", наказую:

1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову та конфіденційну інформацію у виконавчій дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - Фонд), що додається.

2. Керівникам управлінь та відділів виконавчої дирекції Фонду забезпечити облік, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову та конфіденційну інформацію.

3. Управлінню розвитку інформаційних технологій розмістити Перелік відомостей, що становлять службову та конфіденційну інформацію у виконавчій дирекції Фонду, затверджений цим наказом, на офіційному веб-сайті Фонду.

4. Управлінню організаційного та документального забезпечення довести цей наказ до відома керівників управлінь та відділів виконавчої дирекції Фонду.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. директора

Р. П. Яхимович


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ виконавчої дирекції Фонду
23.01.2012 N 30-ос


Перелік відомостей, що становлять службову та конфіденційну інформацію у виконавчій дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Службова інформація

1. Відомості про стан цивільного захисту та цивільної оборони виконавчої дирекції Фонду.

2. Відомості про стан мобілізаційної готовності виконавчої дирекції Фонду.

3. Інформація, що міститься в документах виконавчої дирекції Фонду, яка становить внутрівідомчу службову кореспонденцію, накази, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних функцій і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

4. Інформація, яка пов'язана з розробкою напряму діяльності Фонду і передує прийняттю рішень, що міститься у документах (протоколах, довідках, звітах) роботи постійних комісій правління Фонду, а також інформація, яка пов'язана з процесом прийняття рішень, що міститься у протоколах, стенограмах засідань наглядової ради, правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

5. Задокументована інформація щодо створення та функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи ЄІАС та інших інформаційних систем.

6. Задокументовані відомості інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, що містять службову інформацію.

7. Відомості, що містяться у:

- інвентарних картках та журналах обліку основних засобів;

- матеріалах з інвентаризації, інвентарних описах;

- документах про переоцінку основних засобів та визначення їх зношеності;

- паспортах будівель, споруд, обладнання, технічній документації;

- приватизаційних та реєстраційних справах на об'єкти нерухомого майна та документах, які містяться в них;

- актах приймання-передавання документів, складених під час зміни відповідальних працівників;

- журналах обліку видачі посвідчень про відрядження;

- книгах руху трудових книжок;

- журналах реєстрації направлень на перевірку працівників виконавчої дирекції Фонду;

- документах ревізій, перевірок (доповідних записках, довідках, актах, наказах, рішеннях, в тому числі про розгляд скарг, журналах обліку рішень про повернення коштів Фонду, журналах реєстрації комплексних ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності виконавчої дирекції Фонду тощо);

- документах ревізій, перевірок виконавчої дирекції Фонду (доповідних записках, довідках, актах, наказах тощо);

- судових справах та документах, що мають відношення до претензійно-позовної роботи виконавчої дирекції Фонду;

- договорах, де однією із сторін виступає виконавча дирекція Фонду;

- здавальних описах.

8. Відомості з інформатизації, зокрема:

- інформація, яка містить відомості про порядок виготовлення, облік та зберігання паролів, ключів та ідентифікаторів, які використовуються у Єдиній інформаційно-аналітичній системі та корпоративній комп'ютерній мережі Фонду, де обробляється інформація Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування;

- відомості про стан і зміст апаратних та програмних засобів захисту інформації у Фонді;

- модель загроз об'єкта інформаційної діяльності Фонду;

- відомості щодо стану безпеки зв'язку Фонду;

- інформація, яка містить відомості про результати перевірок автоматизованих інформаційних систем та корпоративної комп'ютерної мережі щодо наявності уразливих місць та результатів усунення виявлених недоліків;

- відомості про створення та функціонування комплексних систем захисту інформації Фонду;

- інформація, яка містить відомості про структуру, складові частини, технічні характеристики, ключові дані криптографічних засобів захисту інформації Фонду;

- відомості щодо обладнання приміщень виконавчої дирекції Фонду охоронною сигналізацією та місця її встановлення;

- відомості про розташування у приміщеннях комп'ютерної техніки;

- відомості про архітектуру автоматизованих інформаційних систем та корпоративної комп'ютерної мережі Фонду, їх складові частини;

- модель загроз об'єкта інформаційної діяльності Фонду;

- відомості про подання електронних документів до Фонду та їх обробка з використанням електронного цифрового підпису;

- відомості щодо Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

9. Інші відомості, відображені або задокументовані будь-яким способом на різних носіях, які не пов'язані із виконанням виконавчою дирекцією Фонду владних повноважень.

Конфіденційна інформація

1. Інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою (крім виконавчої дирекції Фонду), та яка може поширюватися у визначеному ним порядку та за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов, в тому числі, що міститься у наказах, листах виконавчої дирекції Фонду, що стосуються кадрових питань, надання відпусток, представлення працівників до державних нагород, присвоєння почесних звань, нагородження відзнаками Фонду.

2. Сукупність відомостей, зведених в особові справи працівників виконавчої дирекції Фонду, в тому числі, що містяться у трудових книжках працівників виконавчої дирекції Фонду.

3. Інформація про матеріальне забезпечення та соціальні послуги, надані застрахованій особі.

4. Інформація, що міститься в листках непрацездатності, довідках, в тому числі про результати перевірки обгрунтованості видачі (продовження) листків непрацездатності застрахованим особам.

5. Відомості, що містяться в облікових картках страхувальників.

6. Персональні дані осіб, які зверталися до виконавчої дирекції Фонду.

____________