ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ПОСТАНОВА

від 3 квітня 2012 року N 19

Про внесення змін до бюджету Фонду на 2012 рік та затвердження програм відділень Фонду щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей, їх кошторисів на 2012 рік

Відповідно до статей 11, 49 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" (далі - Закону), пункту 4.2 Статуту Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності правління Фонду постановляє:

1. Внести зміни до бюджету Фонду на 2012 рік, затвердженого постановою правління Фонду від 22.12.2011 N 73:

- затвердити статтю бюджету Фонду "Резерв страхових коштів" на 2012 рік в сумі 276564 тис. гривень (відповідно до статті 19 Закону);

- затвердити статтю бюджету Фонду "Оздоровчі заходи" на 2012 рік в сумі 1328817 тис. гривень.

Затвердити бюджет Фонду на 2012 рік зі змінами (додатки 1 та 2).

2. Затвердити програми відділень Фонду щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб та членів їх сімей (далі - програми) та їх кошториси на 2012 рік, розглянуті правліннями відділень Фонду, виходячи із фінансових можливостей статті бюджету Фонду "Оздоровчі заходи" на 2012 рік (додатки 3 та 4).

3. Правлінню Одеського обласного відділення Фонду привести у відповідність до цієї постанови програму, затверджену постановою правління Одеського обласного відділення Фонду від 27.12.2011 N 35.

4. Правлінням та виконавчим дирекціям відділень Фонду внести в установленому порядку зміни до бюджетів відділень Фонду та кошторисів програм відділень Фонду.

5. Виконавчій дирекції Фонду та виконавчим дирекціям відділень Фонду забезпечити фінансування програм у межах асигнувань, передбачених бюджетом Фонду за статтею "Оздоровчі заходи" на 2012 рік, та згідно із кошторисами програм, затверджених цією постановою. Забезпечити контроль за належним фінансуванням у 2012 році Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з веслування на байдарках і каное Чернігівської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства "Україна".

6. Відповідно до пункту 16 Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України" від 12.01.2012 N 4318 з метою забезпечення подання Кабінету Міністрів України до 15 вересня поточного року проекту бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2013 рік Виконавчій дирекції Фонду підготувати та винести на розгляд правління Фонду проект постанови "Про очікувані параметри бюджетної програми Фонду (розмір страхових внесків) на 2013 рік".

 

Голова правління

В. М. Коломієць


 

Додаток 1


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
22.12.2011 N 73
(зі змінами, внесеними постановою
від 03.04.2012 N 19)


Бюджет
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

(тис. грн.)

N п/п

Показники

2012 рік
(затверджений постановою правління Фонду від 22.11.2012 N 73)

Проект змін на 2012 рік

Відхилення

1

2

3

4

5

1.

Результат виконання бюджету за попередній рік

178191

178191

0

2.

Доходи:

9966476

9966476

0

2.1.

страхові кошти від сплати єдиного внеску

9709319

9709319

0

2.2.

від часткової сплати за путівки

165199

165199

0

2.3.

інші надходження

91958

91958

0

 

ВСЬОГО надходжень із залишком:

10144667

10144667

0

3.

Витрати:

 

 

0

3.1.

по тимчасовій непрацездатності

5776274

5776274

0

3.2.

по вагітності і пологах

2101729

2101729

0

3.3.

на поховання

39467

39467

0

3.4.

резерв страхових коштів

277117

276564

-553

3.5.

на оздоровчі заходи - всього, у тому числі:

1328264

1328817

553

3.5.1.

придбання путівок на санаторно-курортне лікування

750161

750161

0

3.5.2.

часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв підприємств, установ та організацій

57811

55185

-2626

3.5.3.

часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв навчальних закладів

79817

77966

-1851

3.5.4.

фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення

176661

180758

4097

3.5.5.

позашкільне обслуговування дітей, у тому числі придбання дитячих новорічних подарунків

95502

95502

0

3.5.6.

часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл

168312

169245

933

3.6.

на виплату допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

51042

51042

0

3.7.

організаційно-управлінські заходи

506863

506863

0

3.8.

виконання обов'язків страховика

63911

63911

0

 

ВСЬОГО ВИТРАТ:

10144667

10144667

0

4.

Загальний фонд оплати праці (млн. грн.), у тому числі:

443300

443300

0

4.1.

з якого сплачується єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування, частка якого надходить до Фонду

404770

404770

0


 

Додаток 3
до постанови правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
03.04.2012 N 19


ПРОГРАМИ
відділень Фонду щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей на 2012 рік

1. Вступ

За загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, крім матеріального забезпечення застрахованих осіб, надаються соціальні послуги, направлені на забезпечення оздоровчих заходів, тобто реалізація права громадян на соціальний захист, який базується на законодавстві України та гарантується статтею 46 Конституції України, статтями 253 - 255 Кодексу законів про працю України.

Відповідно до статті 49 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" правління Фонду за поданням відділень Фонду щорічно розглядає та затверджує програми (у розрізі регіонів) щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб та членів їх сімей, та їх кошторис.

Програма включає санаторно-курортне лікування, в тому числі доліковування у відповідних відділеннях реабілітації на базі санаторіїв, часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв, в тому числі оздоровлення студентів, дітей у дитячих закладах оздоровлення, часткове утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл та позашкільне обслуговування дітей (придбання новорічних подарунків).

Станом на 31 грудня 2011 року на обліку в органах Фонду знаходилося 1412172 страхувальників та 12838440 осіб.

За рахунок коштів Фонду здійснювалося часткове фінансування 152 санаторіїв-профілакторіїв підприємств, установ, навчальних закладів та організацій, 601 дитячо-юнацької спортивної школи.

Протягом 2011 року у санаторіях-профілакторіях, що частково фінансуються за рахунок коштів Фонду, оздоровлено близько 101618 застрахованих осіб та членів їх сімей, в тому числі 52984 у санаторіях-профілакторіях навчальних закладів. Близько 4184170 дітей застрахованих осіб забезпечено дитячими новорічними подарунками.

Згідно із звітними даними кількість оплачених днів по тимчасовій непрацездатності у 2011 році в цілому по Україні становить 37705 тис. днів, в тому числі по догляду за хворими - 4067 тис. днів.

Витрати Фонду на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності склали 4336,7 млн. грн., або 70,8 % від витрат на всі види допомоги та 57,4 % від усіх витрат Фонду.

Незадовільні умови праці на частині підприємств, несприятлива екологічна ситуація в деяких регіонах, обмеженість фінансування системи охорони здоров'я та низка інших чинників негативно впливають на стан здоров'я населення та рівень захворюваності.

Необхідність реалізації програм обумовлюється високим рівнем розповсюдженості серед населення захворювань органів кровообігу, в тому числі гіпертонічної хвороби та ішемічної хвороби серця, захворювань нервової системи, органів опори та руху, дихання та травлення, ендокринної та сечостатевої системи тощо.

Для реалізації програм відділень Фонду щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей на 2012 рік бюджетом Фонду за статтею "Оздоровчі заходи" передбачено 1328817 тис. гривень.

2. Мета програм

Метою програм відділень Фонду щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей (далі - програма) є об'єднання зусиль Фонду, страхувальників і застрахованих осіб щодо збереження та підвищення рівня здоров'я кожної людини, поліпшення фізичного та морально-психологічного стану працюючих, продовження тривалості активного життя та ефективної працездатності, забезпечення гармонійного фізичного і психічного розвитку дітей та підлітків, зменшення рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та, відповідно, витрат із бюджету Фонду на ці цілі.

3. Завдання та заходи щодо реалізації програм

3.1. Організація санаторно-курортного та відновлювального лікування застрахованих осіб і членів їх сімей згідно з медичними показаннями.

Для придбання путівок на санаторно-курортне та відновлювальне лікування в 2012 році передбачено 750161 тис. грн., за рахунок яких планується придбати близько 135 тис. путівок, у тому числі 10 тис. путівок до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів.

3.2. Часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв підприємств, установ, навчальних закладів та організацій з метою забезпечення на їх базі санаторно-курортного лікування та оздоровлення застрахованих осіб і членів їх сімей, студентів.

За рахунок коштів Фонду буде здійснено часткове фінансування 137 санаторіїв-профілакторіїв на загальну суму 133151 тис. грн., у тому числі 70 санаторіїв-профілакторіїв навчальних закладів на 77966 тис. гривень.

3.3. Фінансування оздоровлення дітей в дитячих закладах оздоровлення.

Для поліпшення здоров'я дітей застрахованих осіб кошторисами програм передбачаються асигнування в сумі 180758 тис. грн. для фінансування оздоровлення дітей в дитячих закладах оздоровлення.

3.4. Часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Для підтримки розвитку фізкультурно-спортивної роботи серед дітей, зміцнення здоров'я підростаючого покоління на часткове фінансування 600 дитячо-юнацьких спортивних шкіл передбачається 169245 тис. гривень.

3.5. Фінансування позашкільного обслуговування, у тому числі придбання дитячих новорічних подарунків.

Згідно з кошторисами програм на придбання дитячих новорічних подарунків для забезпечення ними дітей застрахованих осіб заплановано 95502 тис. гривень.

4. Очікувані результати виконання програм

4.1. Виконання програм дасть можливість:

- забезпечити санаторно-курортним лікуванням згідно з медичними показаннями орієнтовно 138 тис. застрахованих осіб і членів їх сімей;

- здійснити відновлювальне лікування близько 11420 хворих застрахованих осіб і членів їх сімей у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за направленням лікувально-профілактичних закладів та клінік медичних науково-дослідних установ;

- поліпшити здоров'я в санаторіях-профілакторіях близько 105 тисяч застрахованих осіб і членів їх сімей, у тому числі 54 тисяч студентів;

- оздоровити в дитячих закладах оздоровлення майже 188 тисяч дітей застрахованих осіб;

- сприяти охопленню близько 164 тис. дітей регулярними заняттями з фізичної культури та спорту;

- забезпечити близько 4200 тис. дітей застрахованих осіб дитячими новорічними подарунками.

4.2. За рахунок проведення заходів, направлених на поліпшення та зміцнення здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей, планується зменшити рівень захворюваності та тимчасової втрати працездатності серед зазначеної категорії населення.

 

Виконавча дирекція Фонду
соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності

 


 

Додаток 4
до постанови правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
03.04.2012 N 19


Кошториси
програм відділень Фонду щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб та членів їх сімей на 2012 рік

тис. грн.

N п/п

Найменування відділень Фонду

Кошториси програм 2012 р.

У ТОМУ ЧИСЛІ

Санаторно-
курортне лікування

Часткове фінансування санаторіїв-
профілакторіїв

у тому числі

Часткове фінансування ДЮСШ

Позашкільне обслуговування, у тому числі придбання дитячих новорічних подарунків

санаторіїв-
профілакторіїв навчальних закладів

санаторії-
профілакторіїв працівників залізниці

Фінансування оздоровлення дітей в дитячих закладах оздоровлення

1

Кримське

40181,0

27485,0

0,0

0,0

0,0

9413,0

0,0

3283,0

2

Вінницьке

33313,0

19971,0

2951,0

2730,0

0,0

7126,0

124,0

3141,0

3

Волинське

19750,0

13552,0

1200,0

1200,0

0,0

2091,0

0,0

2907,0

4

Дніпропетровське

101743,0

68147,0

10724,0

8291,0

0,0

14822,0

1485,0

6565,0

5

Донецьке

141901,0

74221,0

20871,0

2972,0

0,0

31291,0

5869,0

9649,0

6

Житомирське

23720,0

16384,0

1703,0

1703,0

0,0

2623,0

31,0

2979,0

7

Закарпатське

18820,0

12844,0

808,0

808,0

0,0

2736,0

0,0

2432,0

8

Запорізьке

48045,0

23755,0

11108,0

5620,0

0,0

8825,0

1202,0

3155,0

9

Івано-Франківське

24894,0

16425,0

2497,0

1785,0

0,0

2852,0

325,0

2795,0

10

Київське міське

136290,0

95009,0

12553,0

12553,0

0,0

7354,0

11782,0

9592,0

11

Київське обласне

38752,0

28533,0

1624,0

904,0

0,0

4267,0

312,0

4016,0

12

Кіровоградське

21772,0

15470,0

2098,0

2098,0

0,0

2205,0

0,0

1999,0

13

Луганське

76399,0

32928,0

23304,0

5928,0

2301,0

13576,0

2073,0

4518,0

14

Львівське

52676,0

37377,0

5241,0

5241,0

0,0

3668,0

837,0

5553,0

15

Миколаївське

21410,0

15523,0

1040,0

980,0

0,0

2905,0

0,0

1942,0

16

Одеське

50563,0

33424,0

5833,0

3714,0

1415,0

5600,0

1265,0

4441,0

17

Полтавське

39849,0

24629,0

3243,0

3180,0

0,0

8546,0

213,0

3218,0

18

Рівненське

25565,0

13790,0

3333,0

2051,0

0,0

4595,0

425,0

3422,0

19

Сумське

27170,0

14004,0

1972,0

0,0

0,0

7406,0

1455,0

2333,0

20

Тернопільське

22614,0

13454,0

4865,0

4174,0

0,0

2152,0

0,0

2143,0

21

Харківське

66325,0

43124,0

8500,0

8500,0

0,0

10158,0

0,0

4543,0

22

Херсонське

24648,0

14530,0

2861,0

737,0

0,0

5019,0

686,0

1552,0

23

Хмельницьке

22559,0

16409,0

341,0

0,0

0,0

3161,0

0,0

2648,0

24

Черкаське

25066,0

16553,0

2964,0

1979,0

0,0

3186,0

0,0

2363,0

25

Чернівецьке

16758,0

10777,0

0,0

0,0

0,0

4300,0

0,0

1681,0

26

Чернігівське

26994,0

17141,0

1517,0

818,0

0,0

6300,0

0,0

2036,0

27

Севастопольське міське

11707,0

6530,0

0,0

0,0

0,0

4581,0

0,0

596,0

28

Разом по відділеннях

1159484,0

721989,0

133151,0

77966,0

3716,0

180758,0

28084,0

95502,0

29

Виконавча дирекція (резерв)

5577,0

5577,0

 

 

 

 

 

 

30

ЦР ФСТ "Динамо"

5826,0

 

 

 

 

 

5826,0

 

31

ЦР ФСТ "Колос"

20596,0

 

 

 

 

 

20596,0

 

32

ЦР ФСТ "Спартак"

28103,0

 

 

 

 

 

28103,0

 

33

ЦР ФСТ "Україна"

86636,0

 

 

 

 

 

86636,0

 

34

Централізоване фінансування відновлювального лікування

22595,0

22595,0

 

 

 

 

 

 

35

Всього

1328817,0

750161,0

133151,0

77966,0

3716,0

180758,0

169245,0

95502,0


____________