Про затвердження Порядку фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
від 25 лютого 2009 року N 17

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 червня 2009 р. за N 502/16518

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
 від 15 квітня 2010 року N 8,
 від 22 грудня 2010 року N 31,
 від 3 квітня 2012 року N 8

Відповідно до статей 11 та 47 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову правління Фонду від 03.03.2006 N 4 "Про затвердження Порядку часткового фінансування оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності".

3. Виконавчим дирекціям відділень Фонду довести цю постанову до відома районних, міжрайонних, міських виконавчих дирекцій відділень Фонду, страхувальників та обласних, міських (міст Києва і Севастополя) та республіканських (Автономної Республіки Крим) організацій професійних спілок.

4. Постанова набирає чинності з моменту її офіційного опублікування.

 

Голова правління 

О. В. Мірошниченко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва 

 
 
О. Кужель 

Генеральний директор
Федерації роботодавців 

 
В. О. Грищенко 

Виконуючий обов'язки президента
Всеукраїнської асоціації роботодавців,
Спілки підприємців малих, середніх і
приватизованих підприємств України 

 
 
 
В. М. Биковець 

Заступник Міністра України
у справах сім'ї, молоді та спорту 

 
Р. Г. Драпушко 

Президент Спілки орендарів
і підприємців України 

 
В. М. Хмільовський 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
від 25 лютого 2009 р. N 17

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 червня 2009 р. за N 502/16518 


Порядок
фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає умови фінансування оздоровлення дітей, які є членами сімей застрахованих осіб (далі - діти), у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - Фонд) відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням".

1.2. Фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення здійснюється в межах асигнувань, передбачених бюджетом Фонду за статтею "Оздоровчі заходи" та кошторисами програм відділень Фонду щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей із зазначеною метою.

1.3. За рахунок коштів Фонду здійснюється фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення, до яких належать:

дитячий заклад санаторного типу - заклад, де діти перебувають цілодобово і де поряд із оздоровчими надається комплекс медичних послуг, спрямованих на поліпшення стану їхнього здоров'я, запобігання захворюванням;

дитячий центр - заклад, що функціонує протягом року, в якому діти перебувають цілодобово;

позаміський заклад оздоровлення та відпочинку - заклад, що функціонує протягом року, сезонно або під час канікул, у якому діти перебувають цілодобово.

За рахунок коштів Фонду може здійснюватися фінансування оздоровлення дітей у санаторно-курортних закладах, пансіонатах, базах відпочинку, санаторіях-профілакторіях, оздоровчих комплексах підприємств, установ та організацій, професійних спілок за умови надання зазначеними закладами послуг з оздоровлення відповідно до законодавства.

1.4. Організованими формами оздоровлення за рахунок коштів Фонду охоплюються діти віком від 6 до 18 років.

(пункт 1.4 розділу І із змінами, внесеними згідно з постановою правління
 Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
від 03.04.2012 р. N 8)

1.5. Тривалість оздоровчої зміни, протягом якої дитина отримує послуги з оздоровлення та відпочинку, в дитячому закладі оздоровлення повинна бути не менше 21 дня.

1.6. Кошти Фонду виділяються на організацію харчування (у частині вартості набору продуктів харчування), лікування та культурне обслуговування дітей у межах граничних норм витрат.

1.7. Правління відділення Фонду відповідно до кошторису програми відділення Фонду щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей щорічно визначає:

1.7.1. Загальну суму коштів Фонду на часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення на поточний рік і норми витрат на харчування (у частині вартості набору продуктів харчування), лікування та культурне обслуговування дітей у межах граничних норм витрат.

1.7.2. Перелік дитячих закладів оздоровлення, що будуть частково фінансуватися за рахунок коштів Фонду, з урахуванням пропозицій обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій, організацій професійних спілок, роботодавців та їх об'єднань, страхувальників.

До переліку входять: дитячі заклади оздоровлення, що функціонують як юридичні особи; підприємства, установи, організації, професійні спілки, якщо дитячі заклади оздоровлення не мають статусу юридичної особи і перебувають у їхньому складі як філіали чи структурні підрозділи (далі - власник (засновник)) за умови перебування їх на обліку в районних, міжрайонних, міських виконавчих дирекціях відділень Фонду (далі - робочий орган відділення Фонду) як страхувальників, незалежно від форми власності та дитячі заклади оздоровлення, передані в оренду.

(абзац другий підпункту 1.7.2 пункту 1.7 розділу І із змінами, внесеними
 згідно з постановою правління Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності від 03.04.2012 р. N 8)

1.7.3. Суму коштів Фонду на часткове фінансування оздоровлення дітей для:

дитячих закладів оздоровлення або їх власників (засновників);

страхувальників, що організовують оздоровлення дітей та самостійно закуповують путівки безпосередньо в дитячих закладах оздоровлення (далі - страхувальник) на умовах, передбачених пунктом 2.2 цього Порядку;

первинних, обласних, міських (міст Києва і Севастополя) та республіканських (Автономної Республіки Крим) організацій професійних спілок, що організовують оздоровлення дітей і самостійно закуповують путівки безпосередньо в дитячих закладах оздоровлення на умовах, передбачених пунктом 2.3 цього Порядку.

(абзац четвертий підпункту 1.7.3 пункту 1.7 розділу І із змінами, внесеними
 згідно з постановою правління Фонду соціального страхування з
 тимчасової втрати працездатності від 15.04.2010 р. N 8)

1.8. Правління відділення Фонду може приймати рішення щодо придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення за рахунок коштів Фонду за повну вартість у межах асигнувань, передбачених кошторисом програми щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей із зазначеною метою.

(пункт 1.8 розділу І із змінами, внесеними згідно з постановою
правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
від 22.12.2010 р. N 31)

1.9. Не пізніше ніж за 20 днів до початку оздоровчого сезону виконавча дирекція відділення Фонду доводить до відома робочих органів відділення Фонду та страхувальників перелік дитячих закладів оздоровлення, на базі яких буде проводитись оздоровлення дітей.

II. Фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду

2.1. Часткове фінансування дитячого закладу оздоровлення.

2.1.1. Страхувальник надає до виконавчої дирекції відділення Фонду або робочого органу відділення Фонду заявку на часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячому закладі оздоровлення за рахунок коштів Фонду (далі - заявка) згідно з додатком 1 до цього Порядку.

2.1.2. Виконавча дирекція відділення Фонду або робочий орган відділення Фонду на підставі отриманих від страхувальників заявок складає реєстр на часткове фінансування оздоровлення дітей за рахунок коштів Фонду (далі - реєстр) згідно з додатком 2 до цього Порядку за кожним дитячим закладом оздоровлення.

2.1.3. Перерахування коштів Фонду дитячому закладу оздоровлення або його власнику (засновнику) здійснюється виконавчою дирекцією відділення Фонду або робочим органом відділення Фонду на підставі реєстру не пізніше ніж за 10 днів до початку оздоровчої зміни відповідно до договору про часткове фінансування оздоровлення дітей. Обов'язковим додатком до договору є калькуляція вартості путівки.

Фінансування дитячого закладу оздоровлення або його власника (засновника) на кожну наступну зміну здійснюється виконавчою дирекцією відділення Фонду або робочим органом відділення Фонду з урахуванням суми залишку невикористаних коштів Фонду на оздоровлення дітей у попередній зміні.

2.1.4. Дитячий заклад оздоровлення або його власник (засновник) надає виконавчій дирекції відділення Фонду або робочому органу відділення Фонду, який здійснював фінансування, звіт згідно з додатком 3 до цього Порядку в п'ятиденний термін після закінчення кожної оздоровчої зміни.

2.1.5. Після здачі звіту за останню оздоровчу зміну дитячий заклад оздоровлення або його власник (засновник) у термін не пізніше 5 робочих днів повертає невикористані кошти Фонду на рахунок виконавчої дирекції відділення Фонду або робочого органу відділення Фонду. У разі невиконання зазначеної вимоги залишок коштів стягується виконавчою дирекцією відділення Фонду або робочим органом відділення Фонду в судовому порядку.

2.2. Часткове фінансування дитячого закладу оздоровлення через страхувальника.

2.2.1. Часткове фінансування дитячого закладу оздоровлення через страхувальника здійснюється робочим органом відділення Фонду за місцем обліку страхувальника у разі самостійної закупівлі ним путівок безпосередньо у дитячого закладу оздоровлення, який входить до переліку дитячих оздоровчих закладів, визначених правліннями відділень Фонду. Страхувальник попередньо письмово інформує робочий орган відділення Фонду про намір закупівлі путівок та надає калькуляцію вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення.

(підпункт 2.2.1 пункту 2.2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
від 03.04.2012 р. N 8)

2.2.2. Часткове фінансування дитячого закладу оздоровлення здійснюється шляхом перерахування коштів страхувальнику робочим органом відділення Фонду відповідно до наданої заявки згідно з додатком 1 до цього Порядку.

(підпункт 2.2.2 пункту 2.2 розділу ІІ у редакції постанови правління
 Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 
від 22.12.2010 р. N 31)

2.2.3. Дані про витрати на часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення відображаються страхувальником у звіті по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, що надається до робочого органу відділення Фонду за місцем обліку.

(підпункт 2.2.3 пункту 2.2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з постановою 
правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
від 22.12.2010 р. N 31)

2.3. Часткове фінансування дитячого закладу оздоровлення через організацію професійних спілок.

2.3.1. Часткове фінансування дитячого закладу оздоровлення через організацію професійних спілок здійснюється при самостійній закупівлі нею путівок безпосередньо у дитячого закладу оздоровлення за умови, що цей заклад входить до переліку дитячих закладів оздоровлення, визначених правлінням відділення Фонду для часткового фінансування за рахунок коштів Фонду. Організація професійних спілок попередньо письмово інформує виконавчу дирекцію відділення Фонду про намір закупівлі путівок до дитячого закладу оздоровлення.

2.3.2. Перерахування коштів Фонду організації професійних спілок здійснюється виконавчою дирекцією відділення Фонду відповідно до укладеного договору. Для цього організація професійних спілок надає до виконавчої дирекції відділення Фонду заявки від страхувальників згідно з додатком 1 до цього Порядку. До заявок додається калькуляція вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення.

2.3.3. У п'ятиденний термін після закінчення кожної оздоровчої зміни організація професійних спілок надає виконавчій дирекції відділення Фонду звіт згідно з додатком 3 до цього Порядку по дитячому закладу оздоровлення та зведений звіт про використання коштів Фонду на часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення згідно з додатком 4 до цього Порядку в разі часткового фінансування організацією професійних спілок двох або більше дитячих закладів оздоровлення за рахунок коштів Фонду.

2.4. Придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення за рахунок коштів Фонду за повну вартість.

2.4.1. Планування кількості путівок до дитячих закладів оздоровлення здійснюється виконавчою дирекцією відділення Фонду в межах асигнувань, передбачених з цією метою кошторисом програми щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей відповідно до пункту 1.8 цього Порядку, та з урахуванням пропозицій робочих органів відділення Фонду, які складаються за заявками страхувальників, осіб, які беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування та сплачують єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, згідно з додатком 5 до цього Порядку.

(підпункт 2.4.1 пункту 2.4 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
від 03.04.2012 р. N 8)

2.4.2. Придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення за рахунок коштів Фонду здійснюється виконавчою дирекцією відділення Фонду відповідно до законодавства.

Виконавча дирекція відділення Фонду укладає договори на придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення згідно з планом розподілу путівок, затвердженим наказом директора виконавчої дирекції відділення Фонду.

2.4.3. Розподіл путівок виконавчою дирекцією відділення Фонду серед робочих органів відділення Фонду, а останніми - серед страхувальників, осіб, які беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування та сплачують єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, здійснюється згідно із затвердженими планами розподілу путівок.

(підпункт 2.4.3 пункту 2.4 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
від 03.04.2012 р. N 8)

2.4.4. На путівках, що придбані за рахунок коштів Фонду за повну вартість, виконавчою дирекцією відділення Фонду в обов'язковому порядку проставляється штамп "Оплачено за кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності".

III. Облік та виділення путівок до дитячих закладів оздоровлення

3.1. Путівки, отримані робочими органами відділення Фонду від дитячих закладів оздоровлення, обліковуються відповідно до актів законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку в органах Фонду.

Передача путівок до страхувальників здійснюється робочими органами відділення Фонду за довіреностями за накладними.

3.2. Страхувальники обліковують путівки в бухгалтерському обліку та надають робочому органу відділення Фонду (за місцем обліку) щокварталу звіт про путівки до дитячих закладів оздоровлення разом із звітом по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.

(пункт 3.2 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з постановою 
правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
від 22.12.2010 р. N 31)

3.3. Застрахована особа (батько, мати, усиновлювач, опікун або піклувальник) подає заяву щодо оздоровлення дитини за рахунок коштів Фонду та копію свідоцтва про народження дитини, а також копії документів про усиновлення, встановлення опіки та піклування до комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи та організації, яка розглядає питання щодо виділення путівки до дитячого закладу оздоровлення відповідно до Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду від 23.06.2008 N 25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.07.2008 за N 636/15327.

(пункт 3.3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з постановою правління
 Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
від 03.04.2012 р. N 8)

3.4. Путівка до дитячого закладу оздоровлення в частині її вартості, що частково фінансується за рахунок коштів Фонду на цілі, передбачені пунктом 1.6 цього Порядку, виділяється застрахованій особі за її основним місцем роботи безкоштовно.

3.5. Особам, які беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування та сплачують єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, видача путівки до дитячого закладу оздоровлення, яка придбана за рахунок коштів Фонду за повну вартість, здійснюється згідно з наказом директора відповідного робочого органу відділення Фонду на підставі особистої заяви, копії свідоцтва про народження дитини та копії договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування за умови сплати згідно з законодавством єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, за накладною та документом, який посвідчує особу.

(пункт 3.5 розділу ІІІ у редакції постанови правління Фонду соціального 
страхування з тимчасової втрати працездатності від 03.04.2012 р. N 8)

3.6. Путівка до дитячого закладу оздоровлення, яка придбана за рахунок коштів Фонду за повну вартість, видається застрахованій особі з частковою оплатою у розмірі 10 відсотків її вартості.

Часткова оплата вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення вноситься застрахованою особою до каси страхувальника за основним місцем роботи, а за відсутності каси - через установу банку на рахунок органу Фонду за місцем обліку страхувальника.

За відсутності квитанції до прибуткового касового ордера або квитанції про часткову оплату вартості путівки застрахованій особі путівка не видається.

3.7. Путівка до дитячого закладу оздоровлення, яка придбана за рахунок коштів Фонду за повну вартість, видається застрахованій особі заповненою із зазначенням прізвища, імені та віку дитини, а також прізвища, імені та по батькові застрахованої особи, найменування страхувальника, що видав путівку, а також засвідчена підписом відповідальної особи та скріплена печаткою.

Виправлення, допущені в путівці, засвідчуються підписом відповідальної особи та скріплюються печаткою страхувальника, який видав путівку.

3.8. Видача застрахованим особам незаповнених путівок, які придбані за рахунок коштів Фонду до дитячих закладів оздоровлення за повну вартість, а також передача цих путівок іншим особам забороняється.

Застрахована особа, яка отримала від страхувальника путівку до дитячого закладу оздоровлення зі штампом "Оплачено за кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності", зобов'язана повернути йому зворотний талон або довідку про термін перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення, засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою дитячого закладу оздоровлення.

(абзац другий пункту 3.8 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
від 03.04.2012 р. N 8)

Особа, яка бере добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування та сплачує єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, яка отримала в робочому органі відділення Фонду путівку до дитячого закладу оздоровлення зі штампом "Оплачено за кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності", зобов'язана повернути йому довідку про термін перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення, засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою дитячого закладу оздоровлення.

(абзац третій пункту 3.8 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
від 03.04.2012 р. N 8)

3.9. Накладні за путівками, рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи та організації, копії квитанцій щодо часткової оплати вартості путівок, сплачених через установи банків, журнал обліку путівок до дитячих закладів оздоровлення, а також зворотні талони або довідки про термін перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення зберігаються в фінансовому підрозділі страхувальника.

3.10. Застрахованій особі протягом календарного року за рахунок коштів Фонду може бути виділено на одну дитину лише одну путівку до дитячого закладу оздоровлення.

IV. Контроль за дотриманням вимог Порядку

4.1. Контроль за цільовим використанням коштів Фонду дитячими закладами оздоровлення, їх власниками (засновниками), страхувальниками та організаціями профспілок здійснюють виконавчі дирекції відділень Фонду та робочі органи відділень Фонду відповідно до Порядку проведення перевірок отримувачів коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності цільового призначення, оформлення, реалізації та оскарження їх результатів, затвердженого постановою правління Фонду від 22 грудня 2010 року N 30, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 березня 2011 року за N 394/19132.

(пункт 4.1 розділу IV у редакції постанови правління Фонду соціального
 страхування з тимчасової втрати працездатності від 03.04.2012 р. N 8)

4.2. Після закінчення оздоровчого сезону (у разі потреби впродовж або після закінчення оздоровчої зміни) виконавча дирекція відділення Фонду або робочий орган відділення Фонду здійснює перевірку проведених дитячими закладами оздоровлення витрат, у тому числі дитячими закладами оздоровлення, до яких страхувальники або організації профспілок, що розташовані на території іншої адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ і Севастополь), придбавали путівки.

4.3. Виконавча дирекція відділення Фонду за погодженням із Виконавчою дирекцією Фонду може здійснювати перевірку цільового використання коштів Фонду в дитячому закладі оздоровлення, розташованому на території іншої адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ і Севастополь) та який протягом оздоровчого сезону не отримував часткове фінансування на оздоровлення дітей безпосередньо від виконавчої дирекції відділення Фонду або робочих органів відділення Фонду, де перебуває на обліку як страхувальник.

4.4. Кошти Фонду, які залишились невикористаними або використані дитячим закладом оздоровлення, власником (засновником), страхувальником або організацією професійних спілок із порушенням вимог цього Порядку, постанов правлінь Фонду та його відділень, повинні бути повернуті на рахунок виконавчої дирекції відділення Фонду або робочого органу відділення Фонду в термін не пізніше 10 календарних днів після отримання відповідного рішення.

(пункт 4.4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з постановою правління
 Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
від 03.04.2012 р. N 8)

4.5. Сума витрат Фонду за путівки, які видані з порушенням цього Порядку, в тому числі невикористані, не приймаються до заліку та відшкодовуються за рахунок страхувальника.

4.6. Застрахована особа за незаконне отримання путівки несе відповідальність відповідно до законодавства.

4.7. Посадові особи Виконавчої дирекції Фонду, виконавчих дирекцій відділень Фонду, робочих органів відділень Фонду, страхувальники в особі власника (засновника) або уповноваженого ним органу, керівники дитячих закладів оздоровлення, організацій профспілок, голови комісій (уповноважені) із соціального страхування підприємств, установ та організацій відповідають за виконання вимог цього Порядку.

 

Начальник управління з
питань соціальних послуг 

 
А. Д. Загребельний 


 

Додаток 1
до Порядку фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності


Директору виконавчої дирекції
_____________________________
відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
_____________________________
                                 (П. І. Б.)Заявка
на часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячому закладі оздоровлення

__________________________________________________________________________________
                                                                         (повне найменування страхувальника,
__________________________________________________________________________________
          (код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта
            (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
                                                                     номера облікової картки платника податків))
перебуває на обліку в _____________________________ районній, міжрайонній, міській виконавчій
дирекції _______________________ відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, просить здійснити часткове фінансування за рахунок коштів Фонду оздоровлення дітей у кількості ________ осіб на суму ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________ грн.
                                                                                        (цифрами та словами)
у дитячому закладі оздоровлення ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (повне найменування та місцезнаходження)

Оздоровча зміна: ___. Дата заїзду: _______________. Тривалість оздоровчої зміни: ________ (днів).

Оплату решти вартості путівки дитячому закладу оздоровлення гарантуємо.

З метою своєчасного фінансування оздоровлення дітей кошти Фонду просимо перерахувати на:

*а) __________________________________________________________________________________;
                        (указати реквізити поточного рахунку в банку, МФО та повне найменування отримувача коштів)

** б) окремий поточний рахунок N __________ у банку ____________________ МФО ____________
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (повне найменування отримувача коштів)


 

Керівник

____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

М. П.

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

 

Голова (уповноважений)
комісії із соціального
страхування

 
____________
(підпис)

 
________________________
(П. І. Б.)


Відмітка виконавчої дирекції ________________________________ відділення ФСС з ТВП (штамп)

Реєстраційний N ____________________, вх. N _____________________ від ____________________

Відповідальна особа ____________/________________________
                                                      (підпис)                                (П. І. Б.)

____________
* Заповнюється у разі самостійної закупівлі організацією профспілок путівок до дитячого закладу оздоровлення.

** У разі перерахування коштів Фонду страхувальнику вказується номер окремого поточного рахунку, відкритого відповідно до частини другої статті 21 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням".


(додаток 1 у редакції постанов правління Фонду соціального
 страхування з тимчасової втрати працездатності від 22.12.2010 р. N 31,
 від 03.04.2012 р. N 8)

 

Додаток 2
до Порядку фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності  


Реєстр
на часткове фінансування оздоровлення дітей за рахунок коштів Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності*

в ____________________________________________________________________________________
(повна назва дитячого закладу оздоровлення та його місцезнаходження)

на ____________ 20___ року  

N з/п 

Повна назва страхувальника 

Місцезнаходження страхувальника 

Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер фізичної особи) 

Кількість дітей, осіб 

Сума фінансування, грн 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Зміна: ________. Дата заїзду: ___________. Тривалість оздоровчої зміни: ___________ днів.

Директор виконавчої дирекції
_____________________ відділення Фонду  

_______________
(підпис)  

_________________________
(П. І. Б.)  

Головний бухгалтер виконавчої
дирекції _____________________ відділення Фонду  

 
_______________
(підпис) 

 
_________________________
(П. І. Б.)  

М. П.  

 

 


____________
* Складається на кожну оздоровчу зміну.

 

Начальник управління
з питань соціальних послуг 

 
А. Д. Загребельний 


(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою правління Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22.12.2010 р. N 31)

 

Додаток 3
до Порядку фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 


Звіт
про використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на часткове фінансування оздоровлення дітей

____________________________________________________________________________________,
                                                                                  (повна назва дитячого закладу оздоровлення)
отриманих ____________________________________________________________________________
                                                      (повна назва організації профспілок - отримувача коштів Фонду)
від виконавчої дирекції ________________ відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності  


за _______________ 20__ року

N з/п 

Найменування 

Код рядка 

Кількість путівок, шт. 

Кількість людиноднів 

Сума, грн 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Залишок коштів на початок звітного періоду 

Х 

Х 

  

Отримано коштів від виконавчої дирекції відділення Фонду або робочого органу відділення Фонду, всього 

Х 

Х 

  

  

у т. ч. за звітну зміну 

Х 

Х 

  

Витрачено коштів Фонду, всього 

Х 

Х 

  

  

у т. ч. за звітну зміну: 

Х 

Х 

  

  

на харчування дітей 

Х 

Х 

  

  

на лікування дітей 

Х 

Х 

  

  

на культурне обслуговування дітей 

Х 

Х 

  

Повернуто виконавчій дирекції відділення Фонду або робочому органу відділення Фонду невикористаних коштів 

Х 

Х 

  

Залишок коштів на кінець звітного періоду 

10 

Х 

Х 

  

Оздоровлено дітей, всього 

11 

  

  

  

  

у т. ч. за звітну зміну 

12 

  

  

  


Довідка:

Оздоровча зміна тривала _______ днів: з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року.

М. П.  

 

 

Керівник  

_______________
(підпис) 

_________________________
(П. І. Б.)  

Головний бухгалтер  

_______________
(підпис) 

_________________________
(П. І. Б.)  


Примітка. Заповнюється дитячими закладами оздоровлення або їх власниками (засновниками), організаціями профспілок, які отримали часткове фінансування за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, наростаючим підсумком і надається виконавчій дирекції відділення Фонду або робочому органу відділення Фонду не пізніше 5 (п'яти) днів після закінчення кожної оздоровчої зміни.

 

Начальник управління
з питань соціальних послуг 

 
А. Д. Загребельний 


 

Додаток 4
до Порядку фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 


Зведений звіт
про використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення

__________________________________________________________________________,
(повна назва організації профспілок - отримувача коштів Фонду)

отриманих від виконавчої дирекції _____________________ відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

за _______________ 20__ року

N з/п 

Найменування 

Код рядка 

Кількість путівок, шт. 

Кількість людиноднів 

Сума, грн 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Залишок коштів на початок звітного періоду 

Х 

Х 

  

Отримано коштів від виконавчої дирекції відділення Фонду, всього 

Х 

Х 

  

  

у т. ч. за звітну зміну 

Х 

Х 

  

Витрачено коштів Фонду, всього 

Х 

Х 

  

  

у т. ч. за звітну зміну: 

Х 

Х 

  

  

на харчування дітей 

Х 

Х 

  

  

на лікування дітей 

Х 

Х 

  

  

на культурне обслуговування дітей 

Х 

Х 

  

Повернуто виконавчій дирекції відділення Фонду невикористаних коштів 

Х 

Х 

  

Залишок коштів на кінець звітного періоду 

10 

Х 

Х 

  

Оздоровлено дітей, всього 

11 

  

  

  

  

у т. ч. за звітну зміну 

12 

  

  

  


М. П.  

 

 

Керівник  

_______________
(підпис)  

_________________________
(П. І. Б.)  

Головний бухгалтер  

_______________
(підпис) 

_________________________
(П. І. Б.)  


Примітка. Заповнюється організаціями профспілок, які отримали часткове фінансування за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, наростаючим підсумком і надається виконавчій дирекції відділення Фонду не пізніше 5 (п'яти) днів після закінчення кожної оздоровчої зміни.

 

Начальник управління
з питань соціальних послуг 

 
А. Д. Загребельний 


 

Додаток 5
до Порядку фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 


ЗАЯВКА
страхувальника про виділення путівок за рахунок коштів Фонду до дитячих закладів оздоровлення

___________________________________________________________________
(назва страхувальника)

реєстраційний номер _______________ 

код за ЄДРПОУ ______________________ 

 

поштова адреса та номер телефону/факсу ____________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

     


Просимо виділити путівки до дитячих закладів оздоровлення на __________ рік

N з/п 

Назва дитячого закладу оздоровлення 

Кількість путівок 

Усього 

у тому числі за місяцями 

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

червень 

липень 

серпень 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Керівник 

_______________
(підпис)  

_________________________
(П. І. Б.)  

Голова (уповноважений) комісії
із соціального страхування 

_______________
(підпис) 

_________________________
(П. І. Б.)  


Примітка. У разі необхідності комісія (уповноважений) із соціального страхування протягом року може подавати додаткові заявки на оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення.

 

Начальник управління
з питань соціальних послуг 

 
А. Д. Загребельний 


(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з постановою правління Фонду 
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22.12.2010 р. N 31)